Nieuws

Wat zit er in uw dagelijkse kost?

21 maart 2016
Wat zit er in uw dagelijkse kost

Suiker in tomatensoep? Te veel zout in mijn ontbijtgranen? Gezonde keuzes maken, is niet altijd even evident. De informatiecampagne "Wat schaft de pot?" moet u daarbij helpen.

Elke dag worden we geconfronteerd met voedingsdilemma's en het is niet eenvoudig om steeds de juiste keuze te maken. De media slaan ons om de oren met berichten over voeding, maar wat de ene dag nog als gezond wordt bejubeld, is de andere dag plots ongezond en omgekeerd. De Europese consumentenorganisatie BEUC wil nu, in samenwerking met 12 Europese consumentenverenigingen waaronder Test-Aankoop, over een aantal punten duidelijkheid scheppen. 

Wat schaft de pot?

De website "What's in your kitchen?", in het Nederlands bekend als "Wat schaft de pot?", is in feite een gebruiksvriendelijke vertaling van jarenlang lobbywerk en de vele studies die wij en andere consumentenorganisaties hebben uitgevoerd.

De minisite gaat onder meer in op de gezondheidsclaims die nog steeds alomtegenwoordig zijn op voeding, zonder dat die claims noodzakelijk zijn bewezen, en op het feit dat kinderen nog te vaak worden blootgesteld aan reclame voor erg ongezonde voeding. Andere onderwerpen zijn de voorkeursbehandeling die alcohol krijgt wat betreft het aangeven van de gebruikte ingrediënten, de schadelijke transvetzuren die in wafels, koekjes, pizza’s en frieten kunnen zitten en de hoeveelheid zout in onze voeding. Bovendien vindt u er gebruiksvriendelijke tips om gezondere keuzes te maken.

In het totaal zijn er tien belangrijke "werven" waar op Europees niveau werk van moet worden gemaakt. De stand van zaken, wat er in het verleden al rond is gebeurd en wat de noodzakelijke stappen zijn die moeten worden gezet, leest u op www.whatsinyourkitchen.eu. Gebruik de hashtag #healthyfood en help de boodschap te verspreiden op sociale media.

Beeld
Op de de minisite "Wat schaft de pot?" brengen de plustekens u telkens verder naar meer informatie over claims rond het getoonde voedingsmiddel.