Nieuws

Promotie voor vleescomsumptie: een campagne die vragen doet rijzen

19 december 2018

De Vlaamse en Waalse ministers van Landbouw hebben naar onze scholen pedagogische dossiers gestuurd ter promotie van vleesconsumptie. Voor ons gaat dit lijnrecht in tegen de meest recente aanbevelingen van de milieu- en gezondheidsinstanties die net een beperking van de consumptie van rood vlees en charcuterie aanraden.

In de loop van de maand november stuurden het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en zijn Waalse tegenhanger l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W) drie pedagogische dossiers naar scholieren ter promotie van vleesconsumptie.

In deze boekjes schetst VLAM een idyllisch beeld van de veeteelt in Vlaanderen, maar er wordt echter met geen woord gerept over de echte leefomstandigheden van dieren die worden gekweekt in het kader van massaproductie, noch wordt de impact die broeikasgassen hebben op het milieu aangehaald. Jammer, want het probleem van klimaatopwarming moet dringend worden aangepakt en dus moeten ook kinderen worden gesensibiliseerd.

Niet meer dan 500 gram rood vlees per week

Deze campagne houdt ook geen rekening met de aanbevelingen van het ministerie van Volksgezondheid noch de waarschuwingen van het ministerie van Milieu wat betreft de impact van de veeteelt op de klimaatsverandering. Beide vinden trouwens dat de vleesconsumptie moet dalen.

Wat de gezondheid betreft, maakt vlees wel degelijk deel uit van een evenwichtige voeding en absoluut een plekje heeft in de voedingspiramide. Er wordt vandaag echter aangeraden om wekelijks niet meer dan 500 g rood vlees (rund, lam, varken, kalf of paard) te consumeren en charcuterie te vermijden. Bij hogere hoeveelheden stijgen de gezondheidsrisico’s, meer bepaald dat op colorectale kanker.

Vanuit milieuoogpunt is het van belang te weten dat volgens de VN Voedsel- en Landbouworganisatie, veeteelt verantwoordelijk is voor 14,5% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Brief aan onze ministers

Wij hebben de ministers Joke Schauvliege en André Colin, bevoegd voor milieu in de Vlaamse en Waalse regering, aangeschreven om hun intenties te kennen.
Vandaag campagne voeren om vleesconsumptie aan te moedigen lijkt ons niet echt zinvol. Integendeel, wij pleiten ervoor om de sector van veeteelt en vlees voor te bereiden op een ecologische transitie. Wij blijven ervan overtuigd dat een verandering van het voedselsysteem noodzakelijk is om de doelstellingen van Parijs inzake een daling van de broeikasgassen te respecteren.

Steun Test Aankoop in de verdediging van de consumenten

Meer dan 300 000 personen net als jij helpen ons dagelijks de belangen te verdedigen van ALLE consumenten. Om deze missie in alle onafhankelijkheid te volbrengen, rekent Test Aankoop, dat niet gefinancierd wordt door ondernemingen of de overheid, op de steun van zijn abonnees.

 

Elk jaar voeren we meer dan 5 000 testen uit van producten en diensten in onafhankelijke laboratoria, nemen we exclusieve enquêtes af, geven we praktische en juridische adviezen op maat, ondersteunen wij leden bij geschillen met een bedrijf of een organisatie, bemiddelen we bij de openbare en internationale instanties en voeren we campagnes met als bedoeling om jouw stem, de stem van de consument, te laten horen!

 

Door abonnee te worden van Test Aankoop help je ons om verder de rechten te verdedigen in een voortdurend veranderende consumptiemaatschappij.

 Word abonnee

Al geabonneerd? Meld je aan