Nieuws

Nieuwe Vlaamse voedingsdriehoek van kracht

19 september 2017
voedsel piramide

Sinds kort wordt er in Vlaanderen een nieuwe, verhelderende voedings- én bewegingsdriehoek gebruikt. We juichen toe dat deze driehoeken mee evolueren met onze gewoonten, toch betreuren we het dat er nog steeds geen sprake is van een nationale voedingsdriehoek.

Er is sinds kort een nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek die zich specifiek richt tot het grote publiek. Dit in tegenstelling tot de vorige actieve voedingsdriehoek die vooral voor diëtisten en andere professionals was bestemd.

De nieuwe driehoeken werden ontwikkeld om het grote publiek duidelijk te maken welke voeding wel en niet past binnen een gezond en duurzaam eetpatroon. In de vorige versie maakte lichaamsbeweging deel uit van de actieve voedingsdriehoek.

Nu werd een extra driehoek uitgewerkt, waarbij wordt aangegeven welke activiteiten je beter dagelijks doet, welke op regelmatige basis en welke wekelijks.

Voedingsdriehoek

De nieuwe voedingsdriehoek omvat richtlijnen die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn. Én, niet onbelangrijk, die ervoor zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. De kleurcode geeft aan welk effect bepaalde voedingsmiddelen hebben op de gezondheid. Rood staat logischerwijze voor een ongunstig effect, groen voor een gunstig.

Bewegingsdriehoek

Net zoals bij de nieuwe voedingsdriehoek laat een kleurcode je ook bij de bewegingdriehoek zien welk effect bepaalde soorten bewegingen hebben op je lichaam. 

Hoewel wij enkel maar kunnen toejuichen dat de voedingsdriehoek aan Vlaamse zijde mee evolueert met onze voedings- en bewegingsgewoonten, blijven wij het erg betreuren dat er geen werk wordt gemaakt van een voedingsdriehoek op nationaal niveau.

Ons volledig dossier over de voedings- en bewegingsdriehoek