Persbericht

AstraZeneca-commotie ondermijnt vertrouwen van de Belg in alle Covid-vaccins

08 april 2021

De 10e enquête die Test Aankoop rond corona heeft uitgevoerd, peilde naar de houding en de perceptie van de Belgen ten aanzien van de  covid-vaccins en het AstraZeneca vaccin enerzijds en hun mening over het vaccinpaspoort anderzijds. Uit de resultaten blijkt dat de Belgen zich nog steeds onvoldoende geïnformeerd voelen en dat dit gebrek aan informatie een negatieve invloed heeft op hun bereidheid om zich te laten vaccineren. De Belgen zijn voorstander van het vaccinpaspoort, maar wijzen op bepaalde problemen zoals de discriminatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Het voorstel van Test Aankoop om PCR-tests gratis te maken voor reizigers wordt gesteund door meer dan 6 op de 10 Belgen.

Meer info ? www.testaankoop.be/coronavaccin

10e Covid 19 - peiling

Test Aankoop publiceert vandaag de resultaten van zijn 10e Covid-enquête, een bevraging die gehouden werd van 26 tot 30 maart 2021 bij een representatieve groep van 1000 landgenoten. Het doel van deze enquête was de houding en de perceptie van de Belgen ten opzichte van de coronavaccins te achterhalen (niveau van informatie, perceptie van hun veiligheid en bereidheid om zich te laten vaccineren). Tevens werd gepeild naar de impact van het AstraZeneca dossier op het vertrouwen van de mensen jegens de vaccinaties, de nationale én Europese autoriteiten. Tenslotte wilde Test Aankoop de meningen van de Belgen te weten komen over het door de Europese Commissie voorgestelde vaccinpaspoort.

 

Beter geïnformeerd = meer bereidheid om gevaccineerd te worden

De eerste opvallende bevinding is dat slechts 1 op de 3 Belgen zichzelf goed of zeer goed geïnformeerd acht over de Covid 19-vaccins. Op de vraag of zij bereid zouden zijn zich te laten vaccineren als ze daarvoor volgende week een uitnodiging zouden ontvangen, antwoordt iets minder dan de helft (47%) dat zij hier zeker zouden op ingaan terwijl  meer dan 1 Belg op 10 zegt dat hij zeker niet om een vaccin zou gaan.  De rest van de bevraagden reageerde verdeeld: 27% zegt waarschijnlijk te zullen gaan en 15% antwoordde wellicht niet op de uitnodiging te zullen ingaan.  Op de vraag waarom zij niet zeker weten of zij zullen gaan, antwoordt meer dan de helft (51%) dat zij bang zijn voor mogelijke bijwerkingen, terwijl 39% zegt dat zij wantrouwig staan tegenover bepaalde vaccins en 33% dat zij geen vertrouwen hebben in het proces om het vaccin te ontwikkelen/goed te keuren.

 

"Wat belangrijk is om uit dit aspect van onze enquête op te merken, is dat hoe beter de mensen zich geïnformeerd voelen, hoe groter hun bereidheid is om zich te laten vaccineren," legt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, uit: "De bereidheid om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren bedraagt immers 68% bij mensen die zich goed of zeer goed geïnformeerd voelen, terwijl dit slechts 25% is bij mensen die zich weinig of niet geïnformeerd voelen. Wij kunnen alleen maar herhalen hoe belangrijk gerichte, toegankelijke en transparante informatie voor de burgers is”, voegt hij eraan toe.

 

AstraZeneca negatief effect op vaccinatievertrouwen

Test Aankoop peilde eveneens naar de mening van de Belgen met betrekking tot de beslissing van de regering om het gebruik van het vaccin van AstraZeneca niet te schorsen terwijl verschillende buurlanden dit wel deden. De meningen bleken verdeeld, zegt Test Aankoop : 36% van de bevraagden kon zich vinden in de beslissing van de regering, terwijl 35% meer terughoudend was (niet akkoord / eerder niet akkoord).

 

Het percentage respondenten dat het besluit om met het vaccin door te gaan steunt, stijgt tot 55% wanneer mensen zich goed of zeer goed geïnformeerd voelen over het vaccine, benadrukt Test Aankoop.

 

Heel wat bevraagden melden wel dat de AZ-zaak een negatieve invloed heeft gehad op hun vertrouwen in het AZ-vaccin (57%) maar ook in andere vaccins tegen Covid (41%). Deze zaak heeft voor meer dan 4 op de 10 Belgen ook een negatieve invloed gehad op de perceptie van het werk van het Europees Geneesmiddelenbureau en van de bescherming van de gezondheid van de burgers door de Belgische overheid. Daarnaast is het vertrouwen in de algemene organisatie van de Belgische vaccinatiecampagne niet versterkt, vooral in Wallonië is dit effect het grootst (66% van de ondervraagden heeft weinig of geen vertrouwen).

 

"De tegenslagen rond het AstraZeneca-vaccin tonen aan dat transparantie en coördinatie op Europees niveau van cruciaal belang zijn om de angst onder de bevolking niet aan te wakkeren. Uit ons onderzoek blijkt dat deze zaak helaas zijn sporen heeft nagelaten. Het uitblijven van een uniform besluit over de leeftijdsgrens voor het AZ-vaccin toont aan dat de nodige lessen nog niet zijn geleerd", aldus Simon November.

 

Gratis PCR testen om te kunnen reizen

Uit de enquête van Test-Aankoop blijkt dat het door de Europese Commissie voorgestelde vaccinpaspoort (of groen certificaat) door de Belgen eerder positief wordt onthaald. Bijna één Belg op twee is namelijk van mening dat de invoering van het vaccinatiepaspoort een goede maatregel is om zich weer vrij in de EU te bewegen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een ruime meerderheid (57%) denkt ook dat de invoering van het vaccinatiepaspoort een stimulans zal zijn om te vaccineren voor mensen die dat anders niet zouden doen.

 

Meer dan de helft van de respondenten (en vooral de 18-34-jarigen) vreest echter dat het vaccinatiepaspoort een oneerlijk onderscheid zal maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden (die voor PCR-tests zullen moeten betalen of zelf in quarantaine zullen moeten gaan), terwijl 37% beducht is dat opgeslagen persoonlijke gezondheidsgegevens op het vaccinatiepaspoort voor andere doeleinden dan de bestrijding van Covid kunnen worden gebruikt.

 

"Ons verzoek om de PCR-tests voor reizen gratis te maken voor wie niet de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, om elke discriminatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden te vermijden, wordt gesteund door meer dan 6 op de 10 Belgen. Wij dringen er dan ook bij de regering op aan deze maatregel in te voeren wanneer het groene certificaat van kracht wordt", Simon November.  

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.