Nieuws

Zonnebank en gezondheid gaan niet samen

08 april 2014
bancs solaires

De kersverse Alliantie voor de Preventie van Huidkanker roept de overheid op om een strenger wettelijk kader op te stellen voor de controles van zonnebanken. Wij zijn één van de ondertekenaars.

Slechts een kleine minderheid van de Belgische zonnecentra is in orde met de wet. Dat bleek in het verleden al meermaals uit onze eigen testbezoekjes, maar nu ook uit nieuwe cijfers van de FOD Economie. Die controleerde 94 zonnecentra, slechts een fractie van de geschatte 4 000 centra, en amper 7,5 % van hen bleek volledig conform. Onaanvaardbaar, vindt de Alliantie voor de Preventie van Huidkanker, een initiatief van de Stichting tegen Kanker dat ook Test-Aankoop ondersteunt.

Strengere controle nodig

De Alliantie vraagt de overheid om een strikt wettelijk kader voor zonnecentra op basis van vier eisen: een verplichte registratie van alle zonnecentra, meer en strengere controles op de naleving van de wet, de publicatie van de resultaten van de inspecties en tot slot een verbod op misleidende reclame. Met name de openbaarheid van de resultaten is één van de eisen waar wij al jaren op hameren, en we zijn dan ook bijzonder blij dat we de krachten kunnen bundelen met andere organisaties om de boodschap des te luider te maken.

Geen veilig gebruik mogelijk

Helaas publiceerde de FOD Economie samen met het rampzalige rapport van de zonnecentra wel een lijst van “10 geboden van de zonnecultus”, wat de indruk wekt dat er zoiets bestaat als een veilig gebruik van zonnebanken. Uit wetenschappelijke studies blijkt echter het tegendeel: uv-stralen afkomstig van een zonnebank zijn immers even intens als die van de zon in tropische landen, en dus even schadelijk en kankerverwekkend. Wie de zonnebank gebruikt, zou maar liefst 20 % meer risico lopen op huidkanker. En hoe jonger iemand begint, hoe meer dat risico nog stijgt.

In plaats van uw huid onder de zonnebank voor te bereiden op de felle vakantiezon, doet u er dus beter aan ze gewoon goed te beschermen tijdens uw vakantie.

Meer weten over de risico's, hoe uw huid optimaal te beschermen of welke zonnecrème te gebruiken?