Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Hou zelftesten in de apotheek

06 mei 2021

Sedert een maand kun je enkel in de apotheek terecht voor een zelftest. De overheid beloofde na vier weken te bekijken of de meerwaarde van de apotheker groot genoeg is om deze exclusiviteit te behouden. Dat is op dit moment het geval volgens ons. We vragen de overheid open kaart te spelen over haar evaluatiecriteria en de resultaten van haar evaluatie.

Informatie is cruciaal

Een strategie waarin zelftesten op grote schaal worden ingezet, kan enkel maar haar vruchten afwerpen wanneer de testen ook correct worden gebruikt door de consumenten. Dat laatste punt is uiteraard nauw verbonden met de informatie die de overheid en de apothekers hierover verschaffen.

Wij deden daarom een kleinschalige mystery shopping bij meer dan 15 apothekers en stelden zelf vast dat het gros ervan deze informerende rol voortreffelijk invulde. De meesten gaven spontaan uitleg over hoe de test moest worden uitgevoerd alsook over wat je moet doen bij een positieve of negatieve test. Informatie over de betrouwbaarheid van de tests  bleef vaak wel achterwege.

Het is volgens ons veel te vroeg om de deur open te zetten voor een verkoop van deze zelftesten in de supermarkten. Een flink deel van de bevolking is immers (nog) niet vertrouwd met zelftesten en een supermarkt leent zich niet tot het geven van een degelijke uitleg over een correct gebruik van een zelftest en de interpretatie ervan.

Hoe je zo’n zelftest correct gebruikt en interpreteert, lees je ook in ons dossier zelftesten.

Naar het dossier zelftesten COVID-19

Enkel fysiek of ook online?

Of de zelftests al dan niet door een online-apotheek mogen worden verkocht, blijft voor verwarring zorgen. Als we de regels hieromtrent strikt interpreteren, is de online verkoop ervan, ook door apothekers, verboden. De achterliggende gedachte hierbij is dat de apotheker op die manier altijd de nodige uitleg kan geven bij de test. Ondanks dit verbod konden we bij verschillende online-apotheken toch zelftests aankopen. Opmerkelijk was wel dat 24pharma hierbij BTW aanrekende, terwijl de zelftesten hiervan zijn vrijgesteld.

Voor ons mag er zeker een versoepeling zijn naar een verkoop via een online-apotheek, op voorwaarde dat er ook daar voldoende informatie wordt meegegeven. We denken dan bijvoorbeeld aan een duidelijke video en een chat-functie om vragen te stellen.

Maximumprijs gevraagd

De meeste apothekers uit ons onderzoek rekenden niet meer aan dan de maximumprijs (8 euro) die de overheid vastlegde voor terugbetaling van zelftests, maar ze deden dat niet allemaal. Bij vier van hen werd € 9 per test gevraagd. En dat terwijl een apotheker bij een prijs van 8 euro al 3 euro winst heeft. Aangezien de regering zelftests promoot als een instrument voor een nationale strategie om de verspreiding van het virus te beperken, vinden wij het van essentieel belang dat zij algemeen een maximumprijs oplegt.

Meer transparantie nodig

Er zijn echter nog meer aspecten om even bij stil te staan als het om deze zelfteststrategie gaat. De regering voerde deze strategie in met de bedoeling sterk besmettelijke mensen vroeg op te sporen en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. Omdat er nog maar weinig wetenschappelijk bewijs voor het nut ervan is, vroegen we de regering de concrete impact van deze strategie op te volgen, te evalueren en de resultaten ervan publiek te maken. We hebben bij de lancering van de strategie minister van Volkgezondheid Vandenbroucke hierover aangeschreven, maar hebben geen antwoord ontvangen. Ook onze vraag om de studies die de bedrijven indienen ter goedkeuring, alsook de evaluatie van het FAGG hiervan, openbaar te maken, bleef onbeantwoord. Het FAGG voegde alleen een link naar de gebruiksaanwijzing toe op hun website. Transparantie is echter noodzakelijk. Enkel zo kunnen zorgverleners en burgers de voor- en nadelen van zelftesten goed inschatten.

We vragen de regering om eindelijk open kaart te spelen en transparant te communiceren over haar evaluatie over de exclusiviteit van de verkoop van zelftesten in de apotheek, evenals over de manier waarop ze de impact van haar teststrategie en de resultaten ervan opvolgt.


User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

15 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/04/2021

vrouw zelftest gedaan negatief (zal wel allergie zijn dan)
dag later opnieuw zelftest negatief => toch maar naar dokter gebeld
Test in centrum POSITIEF
na 3 dagen, en dus positief en ziek, nog eens een zelftest gedaan => negatief ????
wij hechten er geen geloof meer in.

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/04/2021

Zelftest werkt vlot. Goede bijsluiter is wel vereist. In de apotheek waar ik ze koop had de apotheekster er een eigen, duidelijke handleiding bij gedaan.
Zeker een handige tool om in geval van twijfel toe te passen. Dat bracht bij ons ook aan het licht dat we corona hadden , dit enkel met klachten van vermoeidheid en verder geen van de beschreven symptomen. Zeker niet van die aard dat je een arts raadpleegt.

Persoonlijk vind ik dat mensen die kiezen voor een zelftest er bewust mee omgaan. Zeker niet dat het een vrijgeleide zou zijn om coronamaatregelen niet toe te passen. Diegene die er niet mee begaan zijn gaan ook niet de moeite nemen om zichzelf niet testen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/04/2021

Mijn partner zat met een verkoudheid maar wilde via een zelftest corona uitsluiten. Bij de apotheker overtuigden ze hem dat 1 zelftest geen waarde had, hij moest er 2 kopen zodat hij na 4 dagen een 2e test kon doen. Totaalbedrag 21,50 euro. Erover vonden wij!

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/04/2021
, Gereageerd:

Wie nog maar pas besmet is, zal vaak negatief testen. Daarom de tweede test. Bekijk het zo: een éénmalig bezoek aan de dokter kost meer (aan de maatschappij). Zelftesten worden niet terugebetaald... En als iedereen met een verkoudheid ineens naar de dokter loopt in volle coronatijden, raakt het gezondheidssysteem overbelast. Hopelijk is alles in orde met je man!

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/04/2021

De meeste die achter die zelf test staan zijn mensen die het niet te nauw nemen met de corona regels en zo gaan trachten om als ze negatief getest hebben te kunnen fuiven

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021

ook de schrijver van dit artikel heeft geen besef van statistiek. De zelftest heeft een sensitiviteit van 80%. Dit betekent absoluut niet dat een op de 5 die negatief test toch nog positief zou zijn. Dit hangt af van de positiviteit in de bevolking. Vandaag is dat ongeveer 1%. Dus 1 op de 100 is ongeveer besmet. Iets minder zijn ook nog besmettelijk. Berekend voor deze faze van de pandemie geeft dat dan dat 1 op de 500 die negatief test in werkelijkheid toch postief is. Dit is dus een bijzonder kleine kans.
Dit is ook logisch: als 1 op de 100 besmet is, haalt die zelftest de meeste gevallen er uit, en slechts enkelen niet. Die dan ook nog op dat moment (nog) niet besmettelijk zijn. berekening door rector UGent Rik Vandewalle: twitter.com/.../1

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/04/2021
, Gereageerd:

Beste Peter, bedankt voor je commentaar, je opmerking is inderdaad terecht, in het dossier zelf was deze fout er gelukkig niet in geslopen. We hebben onze tekst inmiddels aangepast, zie ook via deze link:https://bit.ly/2Q3xNff  en in het dossier meer verduidelijking toegevoegd ivm de impact van de prevalentie op negatieve predictieve waarde: https://bit.ly/3tjf66m   ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/04/2021

Waarom zou je een zelftester kopen als je op voorhand weet dat het niet betrouwbaar is en je vervolgens met een vals gevoel opzadelt. Weggegooid geld denk ik dan. Trouwens is toch ook maar een momentopname. Als ik me ziek voel, zal ik wel naar mijn huisarts gaan. Men zou veel beter de mensen sensibiliseren om gezond te leven en te bewegen. Ook in tijden van een ‘lockdown’ kan dat perfect om je weerstand op peil te houden. Hoe lang gaat men dit circus nog volhouden? Het enige waar de politiek op blijft inzetten is angst veroorzaken en dat is in mijn ogen verre van constructrief!

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

zoals een zwangerschapstest aankopen anoniem moet blijven om een vrouw in een moeilijke situatie te kunnen beschermen , zo zou in belgie net als in de ons andere omringende landen de koper van een zelftest moeten anoniem zijn. want eenmaal in een computer , ben je na zelfs na 100 jaar aanspreekbaar.

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

die zelftest gaan niet de oplossing zijn en die vaccin ook niet straks zitten we met 50 varianten , de enige oplossing is 2 maand quarantaine voor heel het land en de grenzen gesloten houden, je moet daarvoor geen virus expert zijn voor dat te weten .
kijk gewoon eens naar China en Nieuw-Zeeland hoe ze het daar doen , hier maken ze er een politiek spelletje van

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021
, Gereageerd:

U hebt 100 % gelijk.

"Dit had ik al maanden geleden gezegd, meerdere malen aan de ministers, is nog te veel om reageren! "1x keer drastische maatregelen nemen. Niet de mensen hoop geven, dat ze zelfs niet weten hoe de situatie escaleert.
Ik word er depressief van, van heel de regering!!

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

Volledig akkoord met dit artikel. Ik vrees ook dat bij positieve test, personen zich niet zullen melden...
Waar ik ook vragen bij heb is, indien zo'n test een middel zou zijn om meer vrijheden te verwerven, de vraag is, hoe kan de juistheid gecontroleerd worden. Naar mijn weten (tot nu toe) staat er geen naam of datum op die test waardoor fraude bijna onherroepelijk zal zijn. Hiermee bedoel ik dat een negatieve test gewoon doorgegeven zou kunnen worden? Vergis ik mij?

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/04/2021
, Gereageerd:

Hallo Marcel, jammer genoeg zijn die zelftesten op vele fronten niet waterdicht. Het hangt heus niet alleen af van de eerlijkheid van de gebruiker, het resultaat van zo’n test, of het nu om een gewone serologische test of om een zelftest gaat, geeft dus aan of er antistoffen tegen SARS-CoV-2 in je bloed aanwezig zijn. Is dat het geval, dan ben je besmet geweest. Maar dat is helaas ook het enige wat je uit zo’n test kunt afleiden. De test geeft niet aan of je momenteel besmet bent met het coronavirus: daarvoor is een moleculaire test of een antigeen test nodig.  Het zou je dus een vals gevoel van veiligheid kunnen geven. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

enkel te koop in de apotheek is weer het monopolie voor de reeds goed verdiende apotheken aan covid het laatste jaar.

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021
, Gereageerd:

Beste Bernard, wij zijn in elk geval tevreden dat de zelftesten uitsluitend te verkrijgen zullen zijn in de apotheek. Apothekers zijn immers het best geplaatst om kwaliteitsvolle informatie mee te geven aan de consumenten. We roepen apothekers dan ook op om hun rol als zorg- en informatieverstrekkers met de nodige zorgvuldigheid te vervullen, vooral nu er een duidelijke voorlichtingscampagne ontbreekt. ^An 

Community

Voeding en Gezondheid

banner

Gerelateerde discussies