Nieuws

Je kind laten vaccineren of niet, wij helpen beslissen

22 december 2021

Recent zette onze overheid het licht op groen voor de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. Het is nu aan ouders om de keuze te maken. Maar daarvoor is het essentieel dat de voor- en nadelen klaar en duidelijk benoemd worden. Aangezien onze overheid het hierbij laat afweten, zetten wij ze nog eens op een rijtje.

Ouders met kinderen tussen 5 en 11 jaar worden via een brochure geïnformeerd over de mogelijke vaccinatie van hun kind. In die van de Vlaamse overheid worden sommige zaken alvast te rooskleurig voorgesteld. We zetten een en ander recht.

Meer weten over de coronavaccins? Lees er alles over in ons uitgebreid dossier.

Naar het dossier coronavaccins

Beperkte gezondheidsvoordelen

Kinderen die een coronaprik hebben gekregen hebben bijna 91 % minder kans om een besmetting met symptomen op te lopen dan kinderen die niet gevaccineerd zijn. Maar dit is momenteel echter het enige rechtstreekse gezondheidsvoordeel dat aangetoond is voor gezonde kinderen. Een coronabesmetting verloopt bij kinderen immers vaak zonder symptomen en het risico op ziekenhuisopname is heel laag.

Minder quarantaines en schoolsluitingen?

Volgens de infobrochure van de Vlaamse overheid voor ouders van 5- tot 11-jarigen zal vaccinatie leiden tot minder verstoring van het gezins-, school- en vrijetijdsleven. Maar dat is geen zekerheid. Die quarantaines en sluitingen zijn immers een politieke beslissing, die afhangt van hoeveel virus er op dat moment circuleert, wat de draagkracht is van het gezondheidssysteem, welke andere maatregelen er van kracht zijn, enz.

Impact op verspreiding van het virus nog onzeker

De belangrijkste reden om kinderen toch te laten vaccineren is om de verspreiding van het virus af te remmen, vooral dan de verspreiding van kinderen naar ouderen, die veel meer kans hebben om ernstig ziek te worden bij besmetting. Maar we weten nog niet in welke mate vaccinatie van kinderen de verspreiding afremt, zeker niet voor de omikron variant.

Jammer genoeg staat er in de infobrochure van de Vlaamse overheid zonder enige nuance “Het vaccin beschermt iedereen waarmee je kind contact heeft”. Ook dat is te rooskleurig voorgesteld. Op basis van wat we weten over de vaccinatie bij volwassenen en jongeren is het immers wel aannemelijk dat vaccinatie bij kinderen het risico verkleint om het virus door te geven, maar echt wéten doen we dat nog niet.

Bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf

De bijwerkingen op korte termijn zijn, net als bij de 12-plussers, meestal te wijten aan de activatie van het immuunsysteem: pijn, zwelling of roodheid ter hoogte van de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, rillingen, enz. Over het algemeen zijn deze mild tot matig van aard en verdwijnen ze vanzelf na enkele dagen.
Maar heel wat ouders zijn bezorgd over bijwerkingen op lange termijn en over zeldzame bijwerkingen, met name het risico op ontsteking van de hartspier (myocarditis) of het hartzakje (pericarditis). Voor 5- tot 11-jarigen hebben we hier nog geen gegevens over. Op basis van de eerste gegevens uit de Verenigde Staten lijkt het er echter wel op dat het risico op deze bijwerking lager ligt bij 5-tot 11-jarigen dan bij tieners, ook al omdat de vaccindosis drie keer lager is.

Overheid moet informeren

Wij verwachten dat de overheid op een meer transparante en objectieve informatie over álle voor- en nadelen communiceert op maat van de ouders. Alleen op die manier kunnen ouders met kennis van zaken deze belangrijke beslissing nemen. Wij hopen ook dat de overheid nóg meer inzet op het overtuigen van niet-gevaccineerde volwassenen, wat de prioriteit moet blijven in de strijd tegen het coronavirus. Wetenschappers berekenden immers dat een vaccinatiegraad van 90 % bij volwassenen hetzelfde effect zou hebben op de ziekenhuisopnames als het vaccineren van 80% van de jonge kinderen.