Nieuws

Betere informatie over vaccinatie tieners aub

28 juli 2021

Sinds kort kunnen ook jongeren vanaf 12 jaar zich laten vaccineren tegen COVID-19. De balans van voor- en nadelen ligt echter anders dan bij volwassenen, een feit waar de overheid te weinig over informeert. Wij zetten de pro's en contra's op een rijtje.

In lijn met het advies van de Hoge Gezondheidsraad ontvangen nu ook alle jongeren vanaf 12 jaar in Brussel en Wallonië een brief met informatie over vaccinatie tegen COVID-19, waarna ze zelf beslissen of ze al dan niet een afspraak maken. Vlaanderen gaat nog een stapje verder en nodigt alle jongeren vanaf 12 jaar systematisch uit om zich te laten vaccineren. De informatie in die brieven en op de websites laatjevaccineren.be en jemevaccine.be is in onze ogen echter ontoereikend.

Om ervoor te zorgen dat jongeren en ouders écht een geïnformeerde keuze kunnen maken, moet de overheid een overzicht geven van álle voor- en nadelen van vaccinatie voor jongeren, zowel op individueel vlak als op collectief vlak en bij voorkeur met een inschatting van de grootteorde ervan. 

Ticket naar de vrijheid, met beperkte risico's

Voor je tiener biedt een coronavaccin bescherming tegen ziekenhuisopnames en overlijden door COVID-19, tegen langdurige COVID en tegen het Multisystemisch Inflammatoir Syndroom. Deze individuele voordelen wegen echter minder door bij jongeren dan bij volwassenen, aangezien gezonde jongeren over het algemeen veel minder last hebben van een coronabesmetting dan volwassenen. Daarentegen is vaccinatie momenteel wel een "ticket" om gemakkelijk toegang te krijgen tot evenementen en om vrij te kunnen reizen. 

Daartegenover staan de individuele nadelen, namelijk het risico op bijwerkingen. Enerzijds gaat het over typische en tijdelijke bijwerkingen die eigen zijn aan het stimuleren van het immuunsysteem, zoals koorts of hoofdpijn, en die vanzelf overgaan. Zo’n 6 % van de jongeren tussen 16 tot 25 jaar en zo’n 3,5 % van de jongeren tussen 12 en 15 jaar is tijdelijk gehinderd in zijn gewone dagelijkse activiteiten door zulke bijwerkingen. In zeldzame gevallen kunnen er ook ernstige bijwerkingen optreden, zoals ontsteking van de hartspier of het hartzakje.

Solidariteit wereldwijd

Daarnaast biedt de vaccinatie van tieners ook collectieve voordelen: minder kans op het ontstaan van nieuwe virusvarianten en meer kans op het bereiken van groepsimmuniteit in ons land, al hebben we nog geen concrete cijfers gezien over de verwachte impact van vaccinatie van deze groep op de circulatie van het virus.

De keuze van onze overheid om vaccins in te zetten voor jongeren die weinig gezondheidsrisico’s lopen, gaat echter ten koste van minder bedeelde landen. Daar sterven nog steeds ouderen en risicopatiënten omdat ze geen toegang tot vaccins hebben, en blijven er nieuwe virusvarianten ontstaan. Daarom hebben wij - net als de Hoge Gezondheidsraad trouwens - ethische bezwaren bij deze beleidskeuze. Wij zouden liever zien dat België deze vaccins zou doneren aan ontwikkelingslanden, zodat zij op zijn minst hun risicogroepen kunnen beschermen.

Nood aan volledige, concrete en laagdrempelige informatie

Al deze voor- en nadelen, essentieel om een geïnformeerde keuze te kunnen maken, worden in de huidige vaccinatiecampagne onvoldoende belicht. We vragen daarom aan de overheid om de voor- en nadelen van vaccinatie voor jongeren beter in kaart te brengen én deze informatie op een laagdrempelige manier naar hen te communiceren.

In afwachting kun je voor meer uitgebreide informatie terecht in ons dossier coronavaccins

Naar het dossier