Nieuws

Gezondheidsclaims - wet is niet waterdicht

27 november 2013
Gezondheidsclaims - wet is niet waterdicht

Kunnen we alles geloven wat we op een etiket van voeding lezen? De wet probeerde het kaf van het koren te scheiden, maar de toepassing ervan schiet nog tekort. We vinden niet alleen toegestane claims terug, maar ook geweigerde.

Wij helpen u om te kunnen weten wat u mag geloven van al die veelbelovende berichten.

  • Welke claims kunt u geloven? Ons advies over meer dan 60 producten.
  • U hebt uw twijfels over een bepaalde claim? Neem contact met ons op, wij antwoorden u. Stuur ons het etiket van het product waarbij u vragen hebt, samen met uw adres. U kunt ook een scan of kopie via onze website verzenden, samen met uw gegevens en een woordje uitleg.

Groen licht voor slechts 250 gezondheidsclaims

Eind 2012 werd de door de Europese Commissie lijst met toegelaten claims over voeding en gezondheid ook in België van kracht. De wet verbiedt de vermelding van elke claim die niet werd goedgekeurd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Wanneer een claim wordt vermeld dan moet de stof die verantwoordelijk is voor het gunstig effect worden geïdentificeerd, het effect moet worden gedefinieerd en natuurlijk moeten er bewijzen zijn voor de gunstige werking. Hierdoor werd het aantal mogelijke claims drastisch beperkt. Uiteindelijk kregen slechts 250 claims groen licht. Zo’n 2 000 andere moesten verdwijnen.

Geweigerde claims nog steeds terug te vinden

Hoewel de verpakking van heel wat producten werd aangepast aan de nieuwe regelgeving, zijn er ook nog altijd niet-toegestane claims terug te vinden, al zijn die daarom niet per definitie in strijd met de wet. Doordat de wetgeving vrij ingewikkeld en hier en daar onnauwkeurig is, is ze voor interpretatie vatbaar. Zo mogen fabrikanten hun oude verpakkingen nog blijven verkopen indien het product voor december 2012 op de markt is gebracht. Bovendien geldt er geen deadline voor het gebruik van niet-toegestande claims op die producten. Daardoor lijkt de overgangsfase waarin we ons sinds eind 2012 bevinden geen einddatum te hebben.

Geen achterpoortjes!

Bovendien is het zo dat een product dat in se ongezond is, maar dat wel een stof bevat waaraan een toegelaten claim is gekoppeld, die claim momenteel nog ongestoord kan gebruiken. Producten die bepaalde vitaminen of mineralen bevatten kunnen zo nog altijd een gezondheidsclaim vermelden onder het voorwendsel dat die stoffen een rol spelen bij enkele belangrijke lichaamsfuncties, zoals "Eet fishsticks om uw immuniteit te boosten". Een onzinnige situatie... Wij vragen daarom dat er "voedingsprofielen" worden gedefinieerd die er voor zorgen dat voedingsmiddelen moeten voldoen aan de voorwaarden van een vastgelegd profiel.