Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Verdeeldheid over AstraZeneca is nefast voor vertrouwen

19 maart 2021

Is het vaccin van OxfordUniversity/AstraZeneca de oorzaak van de meldingen van bloedklonters? Het EMA vond geen oorzakelijk verband. Enkele gevallen worden nog verder onderzocht. Wij betreuren dat ieder Europees land apart besliste om al dan niet voort te gaan met de vaccinatie. Dit gebrek aan eenduidigheid is nefast voor het vertrouwen.

Lopen we gevaar?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de meldingen die waren binnengekomen onderzocht en kwam tot het besluit dat bloedklonters globaal gezien niet vaker voorkomen bij gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden. Wel waren er zeldzame gevallen van bloedklonters in meerdere bloedvaten (7 meldingen) of in de hersenen, gecombineerd met een verlaagd aantal bloedplaatjes (deze spelen een rol bij de bloedstolling) (18 meldingen). Tesamen dus 25 meldingen op 20 miljoen gevaccineerden, voornamelijk bij vrouwen onder 55 jaar. Dat komt neer op een kans van 1,25 per miljoen gevaccineerden, wat meer is dan verwacht.

Een oorzakelijk verband met het vaccin kon niet worden aangetoond, maar is ook niet met zekerheid uit te sluiten. De zaak zal daarom verder worden onderzocht.

Hoe moet het nu verder?

In afwachting adviseerde het agentschap om meer informatie en een waarschuwing over deze zeldzame bijwerkingen op te nemen in de bijsluiter en mensen er bewust van te maken dat ze onmiddelijk een arts moeten contacteren als ze na vaccinatie met het OxfordUniversity/AstraZeneca vaccin één van volgende symptomen vertonen:

  • kortademigheid
  • pijn in borstkas of buik
  • zwelling of koude in arm of been
  • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht
  • aanhoudende bloeding
  • vele kleine blauwe plekken, rode of paarse puntjes of bloedbaren onder de huid

Omdat deze mogelijke bijwerkingen zo zeldzaam zijn, kwam het agentschap tot het besluit dat de voordelen van vaccinatie − waaronder het voorkomen van Covid-19, dat zelf (fatale) bloedstollingsproblemen kan veroorzaken − nog ruimschoots opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen.

Was ons land onvoorzichtig?

Dat ons land bleef vaccineren met het OxfordUniversity/AstraZeneca vaccin terwijl al onze buurlanden deze vaccinatiecampagne uit voorzorg even on hold zetten, kan natuurlijk de wenkbrauwen doen fronsen. Toch is het in onze ogen geenszins abnormaal om eerst het oordeel van het EMA af te wachten alvorens concrete maatregelen te nemen. EMA is juist opgericht om uniforme beslissingen te nemen over geneesmiddelen die gelden in alle lidstaten. Dat is de normale gang van zaken in niet-coronatijden.

Dat andere overheden de vaccinatie met het OxfordUniversity/AstraZeneca-vaccin ad hoc en afzonderlijk stopzetten is volgens ons nefast voor het vertrouwen van de bevolking in de coronavaccins. Waarom wordt er niet één coherent Europees signaal gegeven, waarbij duidelijk gecommuniceerd wordt waarom er op die manier wordt gehandeld? Transparantie en coördinatie is cruciaal om de argwaan bij de bevolking niet te voeden. We hopen dan ook dat hieruit de nodige lessen worden getrokken voor eventuele incidenten in de toekomst.

Hoe dan ook blijven wij dit dossier van dichtbij opvolgen in ons dossier coronavaccins.

Naar het dossier coronavaccins

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

40 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/04/2021

Ik (78j.) kreeg vorige maand (in Brussel) eerste prik Oxford - AZ (mijn echtgenote -zelfde leeftijd Pfizer en dus nu al 2x) - waarom dit verschil per familie en is er een noodzakelijke reden om tweede prik 3maand uit te stellen - wat mij betreft mag dit, ondanks de heisa rond AZ ook vroeger (kan een vroegere datum aangevraagd worden?)

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/04/2021

Ik kreeg een vaccinatieuitnodiging voor astra zenicaehet enige vaccin dat ik niet wil nemen wegens diepe veneuse trombose met longembolie en hospitalisatie.Mijn moeder had een longembolie en een hersentrombose waaraan ze stierf.Ik heb me heel goed geinformeert maar alle dokters zeggen zelfde liedje beter az dan corona. Ik belde naar het vaccinatiecentrum om mijn afspraak later te laten doorgaan met de vraag gezien medisch verleden om ander vaccin DIT KAN NIET eens je aan az vaccin verbonden werd zal het zowiezo dat vaccin zijn !!alhoewel voor mij het risico met dit vaccin hoger ligt dan met de andere vaccins !!!en Prof Pedro Brugado die mensen met mijn aandoening zegt beter geen az snoeren ze de mond met de verhouding voordelen en risico s primeren. Dus waarschijnlijk niet vaccineren voor mij

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

Ik houd mij al meer dan een jaar aan de steeds veranderende coronamaatregelen. Ik kies er bewust voor om mij niet te laten vaccineren. Heel graag zou ik begin september 2021 ongeveer een week naar Bretagne reizen met de wagen. Zal dit mogelijk zijn of niet?

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/04/2021
, Gereageerd:

Van zodra het verbod op reizen ( 18-04 ) wordt opgeheven kan dit maar zul je wel een PCR test nodig hebben om Frankrijk binnen te mogen.
Wens je alvast een goede vakantie toe.

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/03/2021

Zorg dat dat vaccinatiepaspoort er zo snel mogelijk komt. Met een kaart cfr rijbewijs en digitaal op smartphone, in combinatie met corona-app. Het wettelijk kader en de toepassingen is een tweede.
Als de applicatie er niet is moeten we niet praten over het wettelijke kader. En vergeet daarbij ook die privacy bullshit. Als je wil vliegen moet je ook je paspoort tonen en dat vindt iedereen normaal.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/04/2021
, Gereageerd:

Vaccineren is niet verplicht.
Niet voor de griep of covid.
Waarom discrimineren?
Covid is alleen gevaarlijk voor ouderen en mensen met een afwijkende pathologie.
Waarom iedereen vaccineren. Is alleen maar goed voor de farmacie

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/04/2021
, Gereageerd:

Onze vrijheden worden al meer dan genoeg onwettig beperkt. Een vaccinatie pas is nog een vrijheid minder. Gewoon alles terug zoals het was.

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/04/2021
, Gereageerd:

Bedankt, Wim, voor het delen van je mening. Het debat over het vaccinatiepaspoort, dat reizen weer mogelijk moet maken, woedt volop en leidt tot verdeeldheid onder de bevolking. Dat is niet verwonderlijk want het onderwerp is bijzonder complex. Het gaat over het fundamenteel recht van vrij verkeer, het niet-verplichte aspect van de vaccinatie, het recht op privacy enz. Wij vinden in elk geval dat er een duidelijk kader moet komen. Bovendien zijn wij van mening dat het niet gerechtvaardigd is dat een vaccinatiepaspoort de enige mogelijkheid zou zijn om binnen de EU te mogen reizen. Vooral aangezien er momenteel onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn die kunnen bevestigen dat gevaccineerde personen niet besmettelijk zijn en dat het niet geweten is hoelang een vaccin beschermt en of het wel werkt tegen de varianten. Wat voor ons wel zou kunnen, is dat naast een PCR-test (met of zonder quarantaine) ook een vaccinatiecertificaat wordt aanvaard om iemand te laten reizen. Meer info over onze standpunten vind je hier: https://bit.ly/3sJemXR  , mvg,^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/03/2021

Le vaccin Astra Zeneca suscite beaucoup de polémique quant à sa fiabilité tant qu'à son respect de délais de livraisons contractuelles non respectées avec des contrats
financiers opaques pour la communauté des personnes concernées par la covid19.
Il semblerait que la firme vu le marketing changerais de nom ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/03/2021

Het artikel op blz. 16-17 van TestGezond april/mei 2021 is dus minstens voorbarig en inhoudelijk zeer betwistbaar. Het is m.i. geschreven door personen die wetenschappelijk niet gekwalificeerd noch ervaren zijn om zich in deze in de juridische praktijk al sterk betwiste materie uit te spreken. Recht is nog meer dan geneeskunde, ieders zaak maar niet ieders werk. Er zijn meer specialismen in het recht dan in de geneeskunde en wie raadpleegt nu een advocaat als hij eigenlijk een hartspecialist nodig heeft. Het artikel ondergraaft mijn vertrouwen in een vereniging waarvan ik al tientallen jaren lid ben.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/03/2021

Het is niet omdat 'onze' Commissie Openbaarheid en een of andere arts vinden dat de weigering onvoldoende gemotiveerd is, dat beiden op het juiste spoor zitten en dat de weigering niet kan gemotiveerd worden. Als er al een contract is - wat ik als jurist sterk betwijfel - werd het door de Europese Commissie gesloten volgens EU recht en niet volgens Belgisch recht. De openbaarheidsregels waaraan de Europese instellingen onderworpen zijn, staan in een Europese Verordening en zijn niet de zelfde als voor de Belgische en aan beide zijden bestaan wettelijke regels voor de bescherming van bedrijfsgeheimen en gevoelige gegevens waaronder prijzen. In hoofdzaak moet worden vastgesteld dat volgens contractenrecht, een contract ontstaat door overeenstemming tussen de partijen over het voorwerp en de prijs. Het voorwerp moet vaststaan op het ogenblik van de wilsovereenstemming maar men kan contracteren over een vaccin dat nog moet uitgevonden worden. Dat voorwerp ontstaat eerst op het ogenblik dat het vaccin tot de Europese markt is toegelaten en dan moet het nog geproduceerd worden. Over de prijs kan men nog niet onderhandelen omdat de elementen daarvan o.m. de ingrediënten van het vaccin, de ontwikkelings, investerings- en productiekosten, niet bekend zijn.

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/04/2021
, Gereageerd:

Beste Jan, bedankt voor je reactie op ons artikel. Je stelt in vraag dat er contracten zouden zijn afgesloten. Het beste bewijs hiervoor zijn de contracten zelf die Europa ondertussen onder gecensureerde vorm publiceerde op zijn website. Zie deze link, onder de titel “Redacted Advance Purchase Agreements": https://bit.ly/3uNBzJ6  

Wat het toepasselijk recht betreft, volgens de Commissie Openbaarheid van Bestuur geldt qua regels mbt openbaarheid van bestuursdocumenten de Belgische wetgeving, ook al is het een Europees contract, waarop België ingetekend heeft. In deze Commissie zetelen uiteraard ook juristen. De betreffende adviezen kunnen er gevonden worden, ik verwijs je alvast door naar het eerste, dat is het meest relevante: https://bit.ly/3g6sXZL  Het geldende recht wat betreft het contract zelf is het ook Belgische recht, dat staat zo vermeld in de afgesloten contracten. Zie bijvoorbeeld het contract met AstraZeneca, pagina 32, dat gedownload kan worden via de link die ik eerder vermeldde. Of ook te lezen in de media, waar juristen geïnterviewd worden: bv https://politi.co/32cEij0  

“The vaccine-maker's approach may come down to its reading of the contracts it signed governing delivery of the vaccine: one with the U.K. government under English and Welsh law, and the other with the European Commission (acting on behalf of member states) under Belgian law. "

En aangaande de inhoud van het contract kunnen we zeggen dat er over de prijs bv. klaarblijkelijk toch afspraken werden gemaakt in de contracten, zie de tweet van Eva De Bleeker met de afgesproken prijzen. Mvg, ^An en het team Gezond

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/03/2021

Na vaccinatie kan nog steeds corona krijgen, men kan nog steeds anderen besmetten, naar mijn mening is de aanpak van in het begin totaal verkeerd geweest, dit is een wereldwijd probleem, en dat moet je wereldwijd aanpakken, de leiders moeten samenwerken en op één lijn zitten om dit samen te bestrijden, van in het begin had men de grenzen moeten sluiten. Het virus heeft nu al zo een vrij spel gehad en heeft zich al gemuteerd, ik vraag mij af in hoeverre dit vaccin zal helpen, ik denk dat er nog iets groter op komst is en dat dit vaccin niet voldoende zal zijn. Ik twijfel nog.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/03/2021

Als ik deze informatie lees www.succesboeken.nl/.../wk2111.pdf begin ik twijfelen wie we nog moeten geloven. Er is nog zoveel onduidelijke communicatie.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/03/2021

Als deze vaccinexpert gelijk heeft, zijn we ons enorm in de nesten aan het werken door toedoen van deze massa-vaccinatie.

www.geertvandenbossche.org/

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/03/2021

Wie is verantwoordelijk als het mis gaat

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/03/2021
, Gereageerd:

Er gaat niets mis! Alles wat in de toekomst mis zal gaan met de gezondheid van mensen heeft "niets" te maken met de vaccinaties. De natuur zal aangeduidt worden als verantwoordelijke.

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/03/2021

Als er bij astrazeneca geen link is met bloedklonters waarom gebeurt er dan niets bij de andere vaccins?

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/03/2021

Waarom is dit medicijn niet verder gebruikt? ... had vele mensenlevens kunnen redden en de maatschappij al lang uit de lockdown kunnen halen.

www.sciensano.be/.../associatie-tussen-hydroxychloroquine-en-mortaliteit-van-covid-19-patienten-die-belgie

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Weet er iemand waar ik terecht kan als ik specifiek het vaccin van Johnson & Johnson ( Jansen Farmaceutica ) wil toegediend krijgen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

Er zijn inderdaad twee verschillende meningen over de corona vaccins. Volgens mij is het soms onbewust dat politici en anderen iets vertellen dat niet volledig juist is omdat zij zelf alleen maar van 1 richting inlichtingen krijgen. De andere meningen worden dood gezwegen. Op de Belgische TV omroep beseffen zij dit ook niet : Lieven Annemans heeft maar 1 keer de kans gehad om een andere mening te verkondigen en wordt sinds dien dood gezwegen. Misschien is hij uit de adviesraad gestapt onder hoge druk of is hij er zelf buiten gepest : dat weten wij niet.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2021

Ik heb de presentatie van dr. Gaublomme bekeken: interessant en aansluitend bij het onthutsende boek (+ de updaterapporten) “Wat artsen je niet vertellen”, gemaakt door een grote groep bezorgde artsen en gezondheidswerkers.
Als je het nut van vaccinaties zou laten bekijken door artificiële intelligentie, zouden zij meteen verboden worden. Erger nog, het mensdom zou als schadelijk ervaren worden voor de natuur/het milieu. Dus: weg ermee!? Jaja, mezelf inbegrepen.
Wij wanen ons nog altijd superieur en denken voor alles een oplossing te vinden.
Het geloof (ook in niet-religieuze betekenis) speelt in genezingsprocessen evenwel een niet te onderschatten rol. Meermaals blijkt, dat placebo’s hetzelfde effect kunnen hebben als de echte medicatie, juist vanwege het (onterechte) geloof hierin. Het is altijd ons eigen lichaam (inclusief onze hersenen), dat zichzelf moet genezen, eventueel begeleid door een arts, bijgestaan door een al dan niet werkend vaccin.
Mijn huisarts staat wat huiverachtig tegenover het gloednieuwe fenomeen van mRNA-vaccins.
Nochtans zou ik als 60-plusser deze wel verkiezen boven de klassieke vaccins, omdat de bewaring bij die eersten gebeurt door koeling en minder door nefaste bewaarmiddelen. Bovendien heeft een Leuvense professor de ouderen jaren geleden reeds gewaarschuwd voor gelekoortsvaccins (elementen ook te vinden in Astra-Zeneca), omdat dit voor onze leeftijdscategorie meer (ernstige) nadelen dan voordelen teweegbrengt.
En, waarom niet, het nieuwe kankermedicijn uit Israël gebruiken bij Covid19 ziekenhuisopnames? Het heeft ongetwijfeld ook zware bijwerkingen, maar de patiënt zou wat blij zijn als hij daarmee aan de dood onstnapt. De vaccinatiedruk op de grote mensenmassa zou kunnen weggenomen worden en de meeste coronabeperkingen niet meer broodnodig zijn.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2021

Ik ben allergisch voor penicilline - mag ik mij laten vaccineren?

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/03/2021
, Gereageerd:

Penicilline-allergie is geen contra-indicatie voor vaccinatie. Wat wel goed in het oog moet gehouden worden zijn mensen die allergisch zijn voor bestanddelen van het vaccin. Meer info over veiligheid vaccins en de bijwerkingen vind je via deze link:https://bit.ly/37IJz4U  ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/02/2021

Mocht het vaccin tot bijwerkingen, neveneffecten leiden, wie draait dan op voor eventuele ziekenhuiskosten, behandelingen, werkongeschiktheid, ...
Alvast bedankt voor jullie reactie

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2021
, Gereageerd:

... Het vaccin heeft geen enkele bijwerking op lange termijn, dat staat zwart op wit vast. Alle bijwerkingen die de mensen zouden kunnen krijgen op termijn,kunnen "nooit" veroorzaakt zijn door het vaccin wat impliceert dat de burger de rekening zal betalen! Voor de farmaceutische industrie is dit twee keer langs de kassa gaan zonder enig financiëel risico: eerst bied je de zogenaamde oplossing voor een probleem en op termijn komen er misschien tientallen bij. De burger draait er dus voor op, zowel fysiek als financiëel. Iedereen beslist voor zichzelf of hij/zij wilt
"geleefd" worden door moeder natuur of de farmacie. De farmacie doet dus juist hetzelfde als de natuur, alleen doet de natuur het gratis en op een manier die perfect
uitgedokterd is om de toekomst tegemoet te gaan zonder dat iedereen van ons binnenkort elke dag een doos vol pillen en zalfjes moet pakken. Wat is er nu eigenlijk "humaan" verantwoord?

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/02/2021

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/02/2021

Voor de mensen die het nog niet willen geloven, een Vlaamse hoorzitting over het gevaar van vaccinatie, van voor de coronacrisis:

www.youtube.com/watch

... De natuur kent vele vragen waar we geen antwoord op kunnen geven. Laat ons dan ook toe om antwoorden in vraag te stellen van zij die vele
vragen van deze natuur ook niet kunnen beantwoorden! Kleine manipulaties op grote schaal, kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst. Kijk maar gewoon naar de bacteriële resistentie tegen antibiotica die er staat aan te komen door het onnodig preventief gebruik
van antibiotica.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/02/2021
, Gereageerd:

Proficiat met het kijken van een YouTube filmpje! Uw diploma gezondheidsexpert is onderweg per post! Premier De Croo contacteert u straks om deze hele crisis op te lossen! Dank u!

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/02/2021
, Gereageerd:

Graag gedaan! ... maar ik denk dat je de hoorzitting niet helemaal hebt begrepen.

Community

Voeding en Gezondheid

banner

Gerelateerde discussies