Nieuws

Ook in België asbest in kinderschmink van Claire’s

30 maart 2018
Kinderschmink

In de Verenigde Staten en Nederland werd asbest aangetroffen in make-up van Claire’s. De FOD Volksgezondheid haalde uit voorzorg drie producten uit de Belgische rekken. Twee daarvan bleken inderdaad sporen te bevatten.

Vorig jaar al werd in de VS en in Canada asbest aangetroffen in kinderschmink van Claire’s, maar toen bracht onderzoek in België en Nederland geen problemen aan het licht. Na een nieuwe waarschuwing vanuit de VS werd in Nederland ditmaal wél asbest gevonden in twee producten van de bekende keten Claire’s.

Volksgezondheid liet daarop ook in ons land uit voorzorg drie producten uit de rekken halen: Compact powder, Shadow and highlight finishing kit en Contour palette. Twee daarvan blijken nu inderdaad sporen van asbest te bevatten. Wie deze producten al had gekocht, krijgt zijn geld terug.

Glitter en asbest

Concreet werden er kleine hoeveelheden tremolietasbest aangetroffen in twee producten: een compactpoeder en een set contourpoeder in acht kleuren. Tremoliet komt immers vaker voor in talk, een ingrediënt van make-up.

"Claire's compact powder" bleek 2 % tot 5 % asbest te bevatten, en "Claire's contour palette" 0,1 % tot 2 %. Lage concentraties weliswaar, maar dit type asbest is niet “hechtgebonden”, wat betekent dat de asbestvezels bij gebruik kunnen vrijkomen. Aangezien de make-up van Claire’s vooral populair is bij kinderen en tieners, zijn gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten.

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) plant een breder onderzoek naar make-upproducten. 

Niet in de Europese rekken!

Precies omdat de producten zich richten op kinderen en tieners, wilden wij dat België niet zou wachten op een officiële RAPEX-melding om preventief in te grijpen en deze producten uit de handel te halen. De FOD Volksgezondheid luisterde naar onze bekommernissen en riep zelfs drie producten terug uit de handel.

Bovendien vroegen we Euroconsumers en BEUC alle Europese consumentenorganisaties aan te schrijven en hen te vragen om hun respectievelijke overheden op hun verantwoordelijkheid te wijzen zodat de betrokken producten in alle lidstaten uit de handel worden gehaald.