Nieuws

Belg is niet altijd eerlijk met zijn huisarts

10 mei 2022

Jouw gedrag als patiënt heeft een impact op de zorg die je uiteindelijk krijgt. Uit onze bevraging bij meer dan 2 100 Belgen blijkt echter dat eerlijkheid, nochtans de hoeksteen van een goede verstandhouding met je arts, nog een werkpunt is. Deze zaken moet jouw dokter absoluut weten.

Wij bevroegen meer dan 2 100 Belgen tussen 25 en 79 jaar over hun relatie met hun arts. De overgrote meerderheid van onze respondenten beweert zijn arts te respecteren en te vertrouwen, en niets achter te houden. Hun antwoorden over specifieke gedragingen schetsen echter een ander beeld...

Speel open kaart

Zo geeft ongeveer één op de drie patiënten niet uit zichzelf aan op eigen houtje medicatie te nemen, en een nog grotere groep vertelt het niet als ze een andere (alternatieve) behandeling volgen voor hun medisch probleem. Nochtans cruciale informatie.

Evenveel patiënten zwijgen als ze het oneens zijn met de arts. Eén op de zeven durft niet altijd alles te zeggen of te vragen in het dokterskabinet. Een minderheid tot slot overdrijft wel eens om iets te bekomen, zoals een voorschrift of een ziektebriefje.

Onderzoek suggereert dat een goede band met je huisarts bevorderlijk kan zijn voor je gezondheid. Als jij als patiënt volledig eerlijk bent over je symptomen en je levensstijl, help je jouw arts immers om de juiste diagnose te stellen. Door niet (volledig) eerlijk te zijn met je arts, kun je hem of haar echter op het verkeerde been zetten en je eigen gezondheid saboteren.

Bovendien zouden patiënten die hun arts vertrouwen de voorgestelde behandeling ook beter volgen. Tot slot moedigt een goede band ook aan om een actievere rol te spelen in beslissingen over de eigen gezondheid. Wie zich bij zijn arts op zijn gemak voelt, zal sneller zijn twijfels of onenigheid uitspreken. Kortom, zowel arts als patiënt hebben baat bij een goede verstandhouding. Speel dus open kaart over je levensstijl en dagelijkse gewoontes

Zo haal je alles uit je doktersafspraak

Voorbereid naar de dokter

De meeste patiënten voelen zich al redelijk betrokken bij beslissingen over hun behandeling, blijkt uit onze enquête. Zo vraagt ongeveer de helft van de respondenten weleens waarom de arts bepaalde beslissingen neemt.

Heel wat mensen komen ook - terecht - voorbereid naar hun afspraak. Eén op de drie stelt op voorhand een lijstje op met klachten, en één op de tien neemt notities tijdens de afspraak. De helft van de ondervraagden praat weleens met zijn arts over zijn privéleven, wat de dokter inzicht kan geven in eventuele oorzaken achter je symptomen.

Cruciale informatie

Deze zaken moet jouw huisarts absoluut over jou weten om de juiste behandeling te bieden:

  • Heb je allergieën?
  • Neem je medicatie?
  • Volg je alternatieve behandelingen?
  • Ben je ooit geopereerd?
  • Welke (preventieve) onderzoeken heb je al ondergaan?
  • Welke vaccinaties heb je gehad, en wanneer?
  • Zijn er erfelijke ziektes in je familie?
  • Rook je, drink je, neem je drugs?

Wees altijd concreet als je je symptomen beschrijft: hoe lang heb je deze klachten al, zijn ze verergerd, en heb je eventueel zelf proberen aanpakken?