Nieuws

Camcolit: eindelijk goed nieuws voor de patiënt

25 oktober 2019

Sommige farmabedrijven deinzen er niet voor terug om hun monopoliepositie uit te spelen en zo forse winst te maken op de kap van de patiënt. Zo ook Essential Pharma die de prijs voor het geneesmiddel Camcolit plots verdrievoudigde. Gelukkig is er een terugbetaling in aantocht.

Begin 2018 kregen patiënten met een bipolaire stoornis te horen dat hun geneesmiddel, Maniprex (van de firma Kela Pharma), voor onbepaalde duur niet meer beschikbaar was. Essential Pharma zag dit meteen als een opportuniteit om de prijs van een geneesmiddel waarvan ze de licentie hadden overgekocht fors op te drijven. Ze verdrievoudigde plotsklaps de prijs van het geneesmiddel Camcolit, het enige alternatief voor Maniprex. In plaats van € 9 voor een verpakking betaalde de patiënt nu € 27. Volledig uit eigen zak, want een terugbetaling was er niet.

Lees het volledige verhaal in dit nieuwsbericht.

Terugbetaling vanaf 1 november

We namen contact op met minister De Block en het Riziv omtrent een eventuele terugbetaling. Minister De Block nam niet de moeite om ons een antwoord te sturen. Het Riziv deed dit gelukkig wel. Zij gaven ons te kennen dat er vanaf 1 november 2019 een terugbetaling zal worden voorzien voor Camcolit.

De wetgeving voorziet in een speciale procedure waarmee een geneesmiddel in het terugbetalingssysteem kan komen zónder dat de firma hiervoor een dossier voor terugbetaling heeft ingediend. Deze wettelijke mogelijkheid werd nog nooit eerder gebruikt in ons land. Concreet betekent dit dat de patiënt na 1 november het aanvaardbare bedrag van € 4 uit eigen zak moet betalen. De terugbetaling blijft gelden tot Maniprex terug beschikbaar is.

Niet onderbouwd advies

Hoewel de terugbetaling goed nieuws is voor de patiënt, betekent deze wel een flinke kost voor onze sociale zekerheid. En dat voor een prijsverhoging die er volgens ons helemaal niet hoefde te komen. Maanden geleden staken we daarom ons licht op bij de FOD Economie. Iin ons land kan een firma immers alleen een prijsverhoging voor een geneesmiddel doorvoeren na hun goedkeuring. Pas na aandringen, op advies van de commissie openbaarheid van bestuur, ontvingen we het advies van de prijzencommisie van de FOD Economie.

De kosten die de firma opgaf om de prijsverhoging te rechtvaardigen en de gevraagde prijsverhoging blijven helaas “vertrouwelijk”. Maar uit het advies van de prijzencommissie blijkt dat Essential Pharma onvoldoende elementen aanleverde om de prijsverhoging te rechtvaardigen. De FOD Economie besloot daarom de prijsverhoging te “beperken” tot de prijs die in Nederland werd gehanteerd voor dit geneesmiddel, wat een verdrievoudiging van de prijs opleverde. De firma had daar echter recent ook de prijs sterk verhoogd, zonder degelijke onderbouwing.

Niet de eerste keer

Essential Pharma is met de prijsverhoging bij Camcolit niet aan haar proefstuk toe. Eerder al verhoogde het de prijs van het laxeermiddel Norgalax van € 7 naar € 45,7. Ook daarover ontvingen wij uiteindelijk informatie over het advies van de prijzencommissie. Wat blijkt, het advies van deze commissie was negatief. Het dossier werd echter nooit voorgelegd aan de minister voor een definitieve beslissing, aangezien de behandelingstermijn reeds was verstreken. Volgens de wet is er in zo’n geval sprake van een stilzwijgende beslissing en mag de firma de prijsverhoging doorvoeren. Een vergetelheid waarvoor de patiënt de rekening betaalt, want ook dit geneesmiddel wordt niet terugbetaald.

Gebrek aan transparantie

Het is hoog tijd dat de prijsstelling van geneesmiddelen transparanter wordt. Een goed prijstoezicht, ook voor oude geneesmiddelen, is fundamenteel om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Wij hebben alvast enkele voorstellen voor beleidsmaatregelen. Je leest er alles over in ons dossier Betaalbare geneesmiddelen.

Naar het dossier betaalbare geneesmiddelen