Nieuws

Tevredenheidsenquête over homeopathie

26 juli 2012
tevredenheid

Meer dan de helft van de patiënten is tevreden over homeopathie, zo blijkt uit onze enquête. Maar er zijn verschillen naargelang de ziekte waarover het gaat.

De meeste patiënten vonden hun weg naar de homeopathie nadat ze geen verlichting hadden gevonden in de klassieke geneeskunde. Ongeveer de helft van de respondenten voelde een (lichte) verbetering en was tevreden met de resultaten van de behandeling.

Meer dan de helft voelt zich beter

In geval van allergie en overgevoeligheid, maar ook bij symptomen als stress, angst en depressie meldt 62 à 63 % van de patiënten een lichte tot opmerkelijke verbetering. Voor problemen met de luchtwegen en bij psychologische problemen voelde de helft van de patiënten een (lichte) verbetering, maar bij huidproblemen zei meer dan de helft daarbij geen enkele verandering te hebben vastgesteld. Bij kinderen liggen de ervaren resultaten in dezelfde lijn. De patiënten waren ook bijzonder te spreken over de tijd die voor hen of voor hun kinderen werd uitgetrokken. Meer dan de helft van de patiënten zou homeopathie aanbevelen aan familie en vrienden.

Deze enquête is echter geen beoordeling van de doeltreffendheid van homeopathie, maar behandelt de subjectieve tevredenheid van patiënten van arts-homeopaten. We verzamelden meer dan 900 antwoorden van volwassenen en 400 antwoorden van ouders wiens kind homeopathisch werd behandeld.

Kies altijd voor een arts-homeopaat

Hoewel wij benadrukken dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat effectief homeopathie werkt, wordt de alternatieve geneeswijze veel gebruikt voor allerlei kwalen. De positieve ervaringen van de gebruikers kunnen te maken hebben met het ‘placebo-effect’, omdat zowel patiënt als therapeut een effect verwachten.

Er bestaat wel een risico dat een patiënt een noodzakelijke klassieke medische behandeling niet of te laat opstart, door een gemiste of verkeerde diagnose. Daarom wordt de uitoefening van homeopathie best beperkt tot artsen, die nu al de meerderheid van de homeopaten uitmaken.

Bent u niet geholpen met conventionele geneeskunde en wilt u de alternatieve route uitproberen, kies dan sowieso voor een arts-homeopaat. Zowel voor de eigen veiligheid als voor het juridische aspect is het essentieel dat de voorschrijver van homeopathische geneesmiddelen een medisch universitaire opleiding heeft genoten.