Hoe wij testen

Hoe testen wij antitranspiranten en deodorants?

05 september 2022
test antitranspiranten

Wij hebben deodorants en transpiranten voor zowel vrouwen als mannen getest. We lieten ze in het laboratorium analyseren, deden een uitgebreide test bij gebruikers en bekeken ook de etikettering, de milieu-impact en de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Wij hebben deodorants en transpiranten voor zowel vrouwen als mannen getest. 

De test omvatte verschillende onderdelen:

 • Een analyse in het laboratorium. Drie experts onderzochten de werkzaamheid als deodorant en als antitransparant op 20 vrijwilligers per product. Ze controleerden tevens of de antitranspiranten en deodorants vlekken achterlieten op textiel. De testers was vooraf gevraagd om zich drie dagen vóór de test alleen met zeep zonder parfum te wassen, zonder enige deodorant of antitranspirant te gebruiken. Ze moesten per oksel telkens 300 mg product aanbrengen van een roller en 1000 mg van een spray. Alle testresultaten werden statistisch verwerkt.
 • Een gebruikerstest. We lieten elk product uitgebreid testen door 30 (deodorants) of 70 à 80 (antitranspiranten) consumenten.
 • Een analyse van de milieu-impact van de producten en de aanwezigheid van mogelijke schadelijke stoffen.

Werkzaamheid als deodorant

Met de werkzaamheid als deodorant bedoelen we de bestrijding van de transpiratiegeur.

Dat werd in een gespecialiseerd labo door drie experts onderzocht aan de hand van de snifftest, dat is een gestandaardiseerde methode om te bepalen of het zweet nog detecteerbaar is. Ze laten proefpersonen daarvoor gedurende vier uur pads onder hun oksels dragen, eerst zonder en dan met een antitranspirant of deodorant.

sniftest

Werkzaamheid als antitranspirant

Bij de werkzaamheid als antitranspirant gaat het over de vermindering van de transpiratie.

Daarvoor werd in het labo gemeten hoeveel zweet stak in de pads die de proefpersonen onder hun oksels hadden aangebracht, eerst vóór ze korte tijd gingen sporten en dan erna, en telkens zowel zonder als met een antitranspirant.

Deze test werd enkel uitgevoerd op de antitranspiranten. Deodorants verminderen de transpiratie niet.

sporten

Verkleuring van textiel

In het labo liet men voor elke antitranspirant of deodorant 20 vrijwilligers het product aanbrengen. Ze moesten het product 30 seconden laten drogen en daarna moesten ze een doekje onder hun oksel plaatsen en daar bewegingen mee uitvoeren. We kozen daarvoor twee zwarte stoffen met een mix van katoen en lycra en een mix van polyester en lycra. Aangezien dergelijke stoffen nauw aan het lichaam aansluiten, zijn vlekken des te makkelijker zichtbaar.

De experts evalueerden of er al dan niet vlekken waren achtergebleven op de stoffen. 

Vervolgens werden de stoffen gewassen in een gewone wasmachine, met een vloeibaar wasmiddel voor kleurwas. De experts checkten daarna opnieuw op de aanwezigheid van vlekken. 

verkleuring

Etikettering

We namen ook de verpakking onder de loep. Daarbij letten we op een aantal aspecten die wettelijk verplicht zijn en op enkele andere die wij als consumentenorganisatie belangrijk vinden:

 • de vermelding van de algemene contactgegevens van de fabrikant (wettelijk verplicht) en de vermelding van een adres in België;
 • de houdbaarheidsdatum;
 • de leesbaarheid van de ingrediëntenlijst (wettelijk verplicht) en de vermelding hiervan op de eigenlijke verpakking (dus niet op het karton dat je weggooit);
 • de informatie in beide landstalen (wettelijk verplicht); 
 • de claims die op de verpakking worden vermeld.

Gebruikerstest

Voor de gebruikerstest deden we een beroep op vrouwen van verschillende leeftijd. Elk product werd door een groot deel van hen getest: iedere deo door 30 vrouwen, iedere antitranspirant door 70-80 vrouwen. 

We vroegen hen om na het gebruik een vragenlijst in te vullen. 

Ze moesten een algemene beoordeling toekennen aan de producten en aangeven of ze het product al dan niet zelf zouden kopen. 

We vroegen ook specifiek naar deze aspecten:

 • Vind je het product (een spray of een roller) gemakkelijk in het gebruik?
 • Wat vind je van de textuur?
 • Beviel het parfum je en bleef het lang aanwezig? 
 • Hoe snel droogt het product?
 • Voelt het product kleverig aan? 

Milieu-impact 

Om de milieu-impact te beoordelen onderzochten we diverse aspecten:

 • De verpakking. Koop je het product in zijn eigenlijke verpakking of zit daar nog een andere overbodige verpakking rond? 
 • Het materiaal. Op basis waarvan is de antitranspirant of deodorant gemaakt?
 • Het verlies. Hoeveel product krijgt men sowieso niet opgebruikt? Daarbij volgen we de richtijnen van het ecolabel.
 • De verhouding tussen de hoeveelheid verpakking volgens het labo en de hoeveelheid product vermeld op de verpakking. Een laag cijfer betekent minder afval dat moet worden verwerkt, maar ook minder materiaal dat moet worden geproduceerd en lichter transport.

test

Schadelijke stoffen

Er bestaat een lijst van 25 substanties die allergische reactie kunnen veroorzaken. We gingen na of de antitranspiranten of deodoranten een of meerdere daarvan bevatten. Deze parameter was louter informatief en telde niet mee in de beoordeling. 

We controleerden eveneens of er erkende hormoonverstoorders of andere mogelijke schadelijke ingrediënten in de producten aanwezig waren. We baseerden ons daarvoor op adviezen van het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid (SCCS) van de Europese Unie.

Totaalscore

Bij de berekening van de totaalscore lieten we sommige criteria zwaarder doorwegen dan andere:

 • 30 % voor de werkzaamheid als deodorant*; 
 • 30 % voor de werkzaamheid als antitranspirant*;
 • 10 % voor de vlekken op textiel;
 • 15 %  voor het eigen oordeel van de deelnemers;
 • 7,5 % voor de correctheid van de etikettering;
 • 7,5 % voor de milieu-impact.
*bij de deodorants werd enkel de werkzaamheid als deodorant gemeten. Deze telt voor 60 % mee.