Dossier

Koortsstuipen bij kinderen

08 januari 2020
koortsstuipen-bij-kinderen

In geval van hoge koorts kan een kind koortsstuipen of convulsies krijgen. Plots trekken zijn spieren samen, draaien zijn ogen weg en schokken zijn ledematen. Op het geroep van ouders reageert het kind niet want het is bewusteloos. Koortsstuipen zijn soms zo angstaanjagend dat ouders denken dat hun kindje doodgaat. Wat zijn koortsstuipen precies? Hebben ze negatieve gevolgen voor de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind? En wat kunt u doen tijdens de stuipen?

Wat zijn koortsstuipen?

Koortsstuipen zijn een combinatie van bewustzijnsverlies en spierschokken die worden veroorzaakt door een plotse storing in de hersenen. Ze worden uitgelokt door koorts (bv. bij een oorontsteking, keelontsteking, griep …). Het kind verliest dan het bewustzijn, zijn lichaam verstijft en armen, benen, romp en gezicht vertonen schokkende bewegingen. Vaak verkleuren de lippen blauw. Koortsstuipen kennen een grote overeenkomst met een epileptische aanval. Meestal zijn ze van korte duur.
Koortsstuipen komen het meest voor bij kinderen tussen 6 maand en 5 jaar.

Gewone en atypische

Artsen maken een onderscheid tussen gewone en atypische koortsstuipen. Atypische zijn stuipen die langer dan 15 minuten duren, of waarbij de trekkingen eenzijdig zijn (bv. één arm of één kant van het gezicht), of die zich binnen de 24 uren herhalen. Bij atypische koortsstuipen moet het kind altijd naar het ziekenhuis voor observatie en verder onderzoek.

Zijn ze gevaarlijk?

Hoewel ouders vreselijk schrikken wanneer hun kind stuipen krijgt, is het in de regel een ongevaarlijk fenomeen, maar er zijn uitzonderingen (zie verder). Koortsstuipen hebben geen invloed op de intellectuele of motorische ontwikkeling van het kind. Zelfs langdurige koortsstuipen (meer dan 15 minuten) lijken geen nadelige gevolgen te hebben.
Alleen bij kinderen jonger dan zes maanden zijn koortsstuipen vaak niet onschuldig en wijzen ze op een ernstige ziekte. Bel in dat geval zeker een dokter. Bij 1 tot 4% van de kinderen met koortsstuipen wordt een hersenvliesontsteking vastgesteld.

Ziekteverloop

Alle kinderen hebben wel eens koorts, maar slechts 3 à 4% krijgen te maken met koortsstuipen. In 70% van de gevallen maakt het kind slechts één keer koortsstuipen mee, maar de kans bestaat dat het zich herhaalt. De kans op koortsstuipen is het grootst rond de leeftijd van 12 tot 18 maanden. Wanneer koortsstuipen of epilepsie in de familie zit, is de kans op herhaling groter.

Behandeling

Laat altijd een dokter komen. Die zal eerst trachten te achterhalen wat de oorzaak is van de koorts. Meestal is dat een banale infectie en is er geen enkele reden tot ongerustheid. Het betreft dan gewone koortsstuipen waarover men zich geen zorgen hoeft te maken. Houd er wel rekening mee dat uw kind vatbaar is voor koortsstuipen en dat ze zich opnieuw kunnen voordoen bij een volgende koortsperiode.
Een zeldzame keer kunnen stuipen het symptoom zijn van een ernstige ziekte, zoals meningitis (hersenvliesontsteking). Bij zuigelingen die jonger zijn dan één jaar, maar ook bij kinderen tussen 12 en 18 maanden is verder onderzoek aangewezen wanneer de koortsstuipen zich voordoen zonder duidelijke oorzaak. Meningitis kan zich bij jonge kinderen immers sluipend manifesteren (zonder nekstijfheid, sufheid, braken, ...).

Wat kunt u doen tijdens de stuipen?

  • Tijdens de stuipen heeft het kind zijn bewegingen niet onder controle. Verwijder daarom alle voorwerpen waaraan het zich kan verwonden.
  • Probeer uw kind op zijn zij te leggen om zijn ademhaling te vrijwaren. Tijdens de aanvallen krijgt het veel speeksel in de mond en zou het kunnen overgeven. Controleer ook of het kind niets in de mond heeft.
  • Bel de dokter. Indien de stuipen nog bezig zijn wanneer hij aankomt (wat weinig waarschijnlijk is), kan hij ze doen stoppen met een geschikt geneesmiddel, bijvoorbeeld diazepam (Valium) langs de anus.
  • Bij jonge zuigelingen met een eerste koortsstuip gebeurt het dat de arts hospitalisatie aanbeveelt voor observatie. Meestal is dat gewoon uit voorzorg.