Nieuws

Je gezondheidsgegevens eindelijk samen op één portaal

25 juli 2018
E-health

Na lang wachten is hij er eindelijk: de portaalsite “MijnGezondheid” die je gezondheidsinformatie online verzamelt. Een handige tool, zolang alle betrokkenen meewerken om relevante gegevens te delen. We moeten er bovendien op toezien dat de patiënt inzage krijgt in zijn gegevens.

Wij zijn al lang vragende partij voor één centrale portaalsite waar de patiënt gemakkelijk zijn gezondheidsinformatie kan raadplegen en beheren. En onze vraag werd gehoord! In mei lanceerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block www.mijngezondheid.belgie.be, het nieuwe federale gezondheidsplatform.

Je gezondheid in enkele klikken

Met enkele klikken kun je op het platform in theorie o.a. een overzicht van je geneesmiddelen opvragen, maar ook een lijst met je vaccinaties, een samenvatting van je medisch dossier, het resultaat van een onderzoek, je wilsbeschikking voor orgaandonatie enzovoort.

Nog ruimte voor verbetering

Wij juichen de komst van dit nieuwe platform toe, maar willen ook enkele verbeteringspunten aankaarten.

Zo is er nog wel wat werk om het portaal gebruiksvriendelijker te maken voor de burger. Daarnaast moeten er nog enkele knelpunten rond het inzagerecht van de patiënt worden opgelost: lang niet alle artsen doen mee aan het systeem en delen gegevens met andere zorgverleners, het ontbreekt aan duidelijke nationale regels en de meeste softwarepakketten zijn er op dit moment niet op gemaakt om patiënten op een flexibele manier inzage te verlenen in hun gegevens.

Het is pas onder die voorwaarden dat het “MijnGezondheid”-portaal een écht handig hulpmiddel kan worden voor de patiënt.