Persbericht

Test Aankoop kritisch voor universele bankdienst

29 juni 2021

Eerstdaags zullen de federale regering en bankenfederatie Febelfin, aldus enkele kranten, naar buiten komen met de invoering van een universele bankdienst. Voor Test Aankoop een belangrijke overwinning nadat de organisatie het al vaak opnam voor klanten die niet mee zijn met de doorgedreven digitalisering van het bankwezen. Toch is Test Aankoop ook kritisch voor het akkoord zoals het nu op tafel ligt en geeft de organisatie aan dat de banken een stuk verder hadden kunnen gaan voor hun niet 100% digitale klanten.

Digidwang

Of het nu gaat om het sluiten van kantoren, het supprimeren van bankautomaten, het verhogen van de kosten van allerlei bancaire diensten of het verwijderen van printers voor rekeninguittreksels, iedereen ervaart aan den lijve de trend die zich in hoofde van de banken al geruime tijd manifesteert: iedereen digitaal. Hoewel er natuurlijk consumenten zijn die baat hebben bij het digitaal bankieren, zijn er heel wat klanten van de bank die niet vertrouwd zijn met het werken via smartphone of die gewoonweg niet de middelen hebben om dit te doen, klinkt het bij Test Aankoop. De verbruikersorganisatie lanceerde om die reden in 2019 al een petitie om deze ‘digidwang’ van de banken aan de kaak te stellen en te pleiten voor een basisbankdienst voor consumenten die het nodig hebben. Een pamflet dat met een kleine 28.000 handtekeningen aan minister Dermagne en staatssecretaris De Bleeker werd afgegeven in februari van dit jaar. “Een belangrijk en niet te negeren signaal”, maakte Test Aankoop, dat ook meermaals aanwezig was in parlementaire commissies en voortdurend de problematiek aankaartte bij het beleid, zich sterk.

 

Basisbankdienst

Met het pleidooi voor een bankdienst die voor iedereen toegankelijk is, is Test Aankoop niet aan zijn proefstuk toe: reeds in 2003 werd op zijn vraag een zogenaamde ‘basisbankdienst’ ingevoerd. Dit om te voorkomen dat mensen die nog geen zichtrekening hadden, zouden geweigerd worden om een zichtrekening te krijgen bij een bank. “Net als een adres of een ziekteverzekering is een eigen zichtrekening immers primordiaal om volwaardig deel uit te maken van de samenleving”, klonk het toen bij de consumentenorganisatie. Nu wordt een universele bankdienst ingesteld op vraag van Test Aankoop, om mensen die dreigen uitgesloten te worden door de doorgedreven digitalisering, de kans te bieden om aan een redelijke kost te kunnen bankieren.

 

Charter

Op basis van de eerste teksten die nu naar buiten zijn gebracht, zullen klanten die dit wensen voor maximaal 60 euro per jaar een niet 100% digitale zichtrekening kunnen krijgen, gekoppeld aan een debetkaart. Inbegrepen in het pakket, zal het mogelijk zijn om 60 manuele verrichtingen per jaar te doen en kan men ook 24 maal per jaar aan een automaat van de bank zelf cash geld afhalen. Ook het afdrukken van rekeninguittreksels in het bankkantoor zal binnen dit pakket mogelijk zijn. Het verzenden van uittreksels is daarentegen niet inbegrepen in het pakket, voor de verzending ervan moet een ‘redelijk tarief’ worden gehanteerd.

Test Aankoop reageert positief op het instellen van een universele bankdienst en is tevreden dat er gehoor werd gegeven aan de reeds vaak geuite bekommernissen maar geeft ook aan dat de inspanning van de banken eerder beperkt is. “60 euro per jaar voor een zichtrekening, mag dan wel redelijk klinken, wij stellen vast dat momenteel bijna de helft van de banken reeds een product aanbiedt dat geschikt is voor dit klantprofiel tegen een prijs van minder dan 60 euro. 24 afhalingen van cash geld per jaar bij de automaten van alleen de eigen bank is ook te beperkt, zeker in het licht van het stelselmatig verdwijnen van bankautomaten en -kantoren. Deze 24 afhalingen van cash zouden moeten uitgebreid worden tot alle automaten”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. De consumentenorganisatie maakt zich verder ook zorgen over de praktische uitvoering van het printen van rekeninguittreksels aangezien banken met printmachines zeldzaam worden. Bovendien ontbreekt de verzending van uittreksels per post niet alleen in het pakket, maar worden ook de kosten niet beperkt tot de kosten voor de postzegels en staat de deur aldus open voor hogere kosten, betreurt Test Aankoop.  

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.