Persbericht

Koopkracht: Test Aankoop herinnert consument aan het belang van het maken van de juiste keuzes

06 december 2021

Als het op verbruik aankomt, kan niets doen erg duur zijn: honderden euro's per jaar, of zelfs meer als men ongelukkige keuzes maakt. De koopkracht terugwinnen is vaak makkelijker dan gedacht zegt Test Aankoop. Dat geldt in het bijzonder voor energie en laat dat laatste nu net één van de redenen zijn voor de nationale demonstratie van vandaag.  De consumentenorganisatie maakt van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan haar petitie waarin de overheid wordt opgeroepen de elektriciteitsrekening niet langer als een belastingformulier te beschouwen en reeds door meer dan 28.000 personen werd ondertekend: www.test-aankoop.be/energyguide/petitie.

Record inflatie

Het huidige inflatiecijfer overtreft de meest pessimistische prognoses en heeft een niveau bereikt dat in meer dan 10 jaar niet meer is waargenomen. De oorzaak is bekend: stijgende energieprijzen die van invloed zijn op de basisbehoeften voor wonen of mobiliteit. Maar betekent dit dat we dit zomaar moeten ondergaan? Volgens Test Aankoop beschikken consumenten over een grote keuzevrijheid waarvan zij uit gewoonte, angst of gebrek aan informatie misschien niet voldoende gebruik maken.

De juiste keuzes maken

Energie (gas en elektriciteit) drukt steeds zwaarder op het huishoudbudget maar tegelijkertijd is het de sector waar veranderingen naar verbruik toe of richting het veranderen van leverancier het gemakkelijkst zijn. Dat laatste impliceert eigenlijk dat je verandert van verzender van factuur. Meer niet, zegt Test Aankoop.  De geleverde energie zal dezelfde blijven, ongeacht de leverancier, hoewel moet worden toegegeven dat sommigen een groener profiel hebben dan andere.  Wat ook de duur of de aard van het contract moge zijn, de klant kan op elk moment veranderen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Zodra de nieuwe leverancier is gekozen, zullen zij voor de overstap zorgen. Veranderen is dus makkelijk, vergelijken is moeilijker. Om consumenten te helpen hun weg te vinden, biedt Test Aankoop hulpmiddelen en advies.

De verantwoordelijkheid van de overheid

Ook de overheid heeft vandaag een grotere verantwoordelijkheid om de meest kwetsbare huishoudens te beschermen.  Daarom heeft Test Aankoop opnieuw een petitie gelanceerd waarin wordt gevraagd de elektriciteitsfactuur niet langer als een belastingformulier te beschouwen door de talrijke belastingen en bijdragen die erop drukken te verlagen.  Deze verlichting is noodzakelijk en urgent om de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen en de stap naar een mogelijk kostbare energietransitie in te zetten.

Tegengaan van mogelijke prijsstijgingen in supermarkten

Vandaag heeft de stijging van de energieprijzen nog niet geleid tot een algemene stijging van de supermarktprijzen in België.  Er moet echter worden gewezen op enkele producten, zoals granen (+5% tussen oktober en november, maar nu goedkoper dan in januari) of jam en honing (+4% tussen oktober en november, en +6% ten opzichte van januari) die in prijs gestegen zijn. Vermits de stijging van de energieprijzen gevolgen heeft voor de hele bevoorradingsketen, lijkt het uitgestelde effect op de prijzen in de supermarkten helaas onvermijdelijk, zegt de consumentenorganisatie.

Gelukkig zijn er in de supermarkten ook aanzienlijke besparingsmogelijkheden die geen grote gedragsveranderingen behoeven. Door van een supermarkt met gemiddelde prijzen over te stappen naar de goedkoopste, kan een gezin met drie kinderen gemiddeld 300 tot 400 euro per jaar besparen door precies dezelfde merkproducten te kopen.  Als zij een mix van merkproducten, huismerken en zogenaamde "eerste prijs"-producten zouden kopen en daar vlees, groenten en fruit aan toevoegen, dan bedraagt de gemiddelde besparing meer dan 700 euro per jaar.

Binnen dezelfde supermarkt concurreren de verschillende soorten merken ook met elkaar.  In vergelijking met de grote merken zijn huismerken en "eerste prijs"-producten respectievelijk 45% en 66% goedkoper.

Uit de tests van Test Aankoop blijkt ook dat voedingsmiddelen die de titel “Beste Koop” krijgen, wat getuigt van de beste prijs-kwaliteitverhouding, gemiddeld 20 tot 50% goedkoper zijn dan het gemiddelde. Dit verschil is nog groter voor hygiëneproducten. Zo is een "Beste Koop"-tandpasta 7 maal goedkoper dan de gemiddelde prijs van andere tandpasta's die in de tests zijn opgenomen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.