Persbericht

Belgische consument lijdt (nog steeds) onder inflatie. De situatie blijft zorgwekkend en vereist de nodige aandacht van de autoriteiten

26 januari 2023

In het kader van een Europese enquête van Euroconsumers werden in december ‘22 1327 Belgische consumenten ondervraagd hoe de inflatie een invloed heeft op hun gedrag en hun financiële situatie in het algemeen.

In vergelijking met de vorige enquête uit april 2022 kan op zijn minst worden gezegd dat de financiële situatie van de respondenten is verslechterd. Zo geeft 27% van de Belgen aan dat ze op het einde van de maand geen geld meer te hebben (25% in april 2022). 57% zegt in een slechtere financiële situatie te verkeren dan een jaar geleden, tegenover 43% in april 2022. Om deze nu toch wel structurele moeilijkheden het hoofd te bieden, doen vier van de tien Belgen een beroep op hun spaargeld en was 9% de afgelopen 12 maanden genoodzaakt een lening bij een financiële instelling aan te gaan.

Als gevolg van deze zorgwekkende situatie, waarbij de koopkracht wordt uitgehold, heeft de grote meerderheid van de respondenten zijn gedrag aangepast. Velen moesten hun consumptie verminderen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat deden ze zowel voor energie (94% van de respondenten), vrije tijd en sociale activiteiten (81%), als voor levensmiddelen (80%).  Wat echter vooral verontrustend mag worden genoemd, is het gegeven dat 42% zijn uitgaven in de gezondheidszorg (medische consultaties, tandzorg,...) heeft verminderd.

1 Belg op 5 verklaart dat de huidige situatie een zeer negatieve invloed heeft op zijn of haar levenskwaliteit en voor 1 op 6 geldt dit voor zijn of haar mentale gezondheid.

Het hoeft niet gezegd dat de sterk stijgende energieprijzen een belangrijke rol spelen. 66% van degenen die in een (zeer))moeilijke financiële situatie verkeren, stellen dat het bijna onmogelijk wordt hun energierekeningen te betalen. 40% heeft minstens een van de (uiteenlopende en cumulatieve) maatregelen genomen om deze op hol geslagen inflatie van de energieprijzen het hoofd te bieden.

Tot slot blijken de meningen over inflatie en prijsstijgingen allemaal dezelfde richting uit te gaan: respondenten zijn onzeker over de toekomst, maar uiten ook hun bezorgdheid en zelfs wantrouwen tegenover bedrijven en overheden. Zo vragen consumenten de overheid meer controle uit te oefenen op de prijzen en de winstmarges van bepaalde bedrijven. Deze laatste boodschap moet door de autoriteiten worden opgepikt. Testaankoop zal hier de komende maanden zeer nauwlettend op toezien, via haar analyses maar ook via de instrumenten die zij ter beschikking kan stellen. Daarnaast blijft ze ook aandringen op maatregelen om de energiefactuur onder controle te houden.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.