Persbericht

Opnieuw toont consumentenbarometer van Testaankoop aan dat gezinnen aan koopkracht verliezen

14 maart 2023

De jaarlijkse barometer van Testaankoop analyseert de financiële mogelijkheden van gezinnen op vlak van huisvesting, gezondheid, voeding, mobiliteit, vrije tijd en onderwijs. Voor 2022 bevestigt de barometer een dalende koopkracht: het is het het vierde opeenvolgende jaar dat het aantal gezinnen met ernstige financiële problemen toeneemt. Zorgwekkende cijfers, aan de vooravond van de internationale dag voor de rechten van de consument.

Een jaarlijkse barometer

Sinds 2018 meet Testaankoop jaarlijks het vermogen van gezinnen om aan hun uitgaven te voldoen in zes domeinen: huisvesting, gezondheid, voeding, mobiliteit, vrije tijd en onderwijs. Voor het tweede jaar op rij ziet de consumentenorganisatie de algemene index dalen, wat betekent dat huishoudens het moeilijker hebben om hun uitgaven te betalen.

Geen enkele sector gespaard

De belangrijkste sectoren waar huishoudens in 2022 financiële problemen ondervonden waren voedsel (+7% in vergelijking met 2021), huisvesting (+6,1%) en mobiliteit (+4,0%). Het aandeel huishoudens dat aangeeft gemakkelijk aan hun uitgaven te kunnen voldoen, daalde in alle belangrijke sectoren. De consumentenorganisatie merkt ook op nooit zo weinig consumenten aangeven te kunnen sparen, sinds de eerste barometer in 2018 werd uitgevoerd.

De uitgaven die volgens huishoudens in 2022 het moeilijkst te betalen zijn, zijn elektriciteit, gas en water (+9,6%), boodschappen (+9,5%), vlees en vis (+8,6%) en dag- of weekenduitstapjes (+7%).

 

Steeds meer gezinnen in moeilijkheden

Testaankoop stelt ook vast dat het aantal huishoudens dat zware financiële problemen heeft, opnieuw gestegen is tussen 2021 en 2022: in 2020 was dat nog 3,3%, in 2021 al 4,7% en in 2022 5,4%.

Nog een conclusie die Testaankoop verontrust, is dat het aantal gezinnen met enkele financiële problemen ook gestegen is, naar 53,3% (+4,3% in vergelijking met 2021). Het aandeel gezinnen zonder financiële problemen daalde naar 41,9%.

Uit onze barometer blijkt dat de huidige crisis de ongelijkheden verder heeft versterkt: de gezinnen die het meest te lijden hebben onder de dalende koopkracht zijn eenoudergezinnen, gezinnen waarvan een lid zijn job heeft verloren en gezinnen uit Brussel”, verklaart Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop.

 

 

Pessimistische vooruitzichten

De consument heeft voor 2023 de toekomst nog nooit zo somber ingezien: 50,2% verwacht dat hun financiële situatie dit jaar zal verslechteren en slechts 8,2% denkt dat hun financiële situatie er zal op vooruitgaan.

 

Ondersteuning nodig

In deze context herhaalt Testaankoop het belang van steunmaatregelen voor de meest kwetsbare gezinnen. “We leggen daarom nog maar eens onze eisen op tafel: het sociale energietarief moet structureel gebaseerd worden op het inkomen en het btw-tarief op basisproducten als zuivel en brood moet op 6% blijven”, besluit Laura Clays.


 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.