Dossier

Wat als je je bankkaart kwijt bent?

10 januari 2022
Praktische tips als u uw bankkaart kwijt bent

Een bankkaart is heel nuttig, maar bij verlies of diefstal van de kaart kun je voor heel wat verrassingen komen te staan. Een aantal voorzorgsmaatregelen en de juiste reactie kunnen je heel wat kopzorgen besparen.

Vind je bankkaart niet meer, omdat ze werd gestolen of omdat je ze bent kwijtgeraakt? En is een bedrieger erin geslaagd om zo geld van je rekening te halen of een aankoop te betalen? Of heb je je kaart wel degelijk nog altijd in je bezit maar heeft toch iemand buiten je weten om je bankgegevens weten te gebruiken om iets op internet te kopen? Geen paniek: behoudens in uitzonderlijke omstandigheden zul je daar financieel uiteindelijk weinig of zelfs geen nadeel van ondervinden. Althans op voorwaarde dat je zo snel mogelijk CardStop op de hoogte hebt gebracht (078 170 170). Als je bankiert via een app op je smartphone, kun je je bankkaart soms via die weg blokkeren. Maar zelfs in dat geval doe je er goed aan om CardStop toch te verwittigen, dat is zekerder.

Wat zegt de wet?

  • Zolang je geen fraude hebt gepleegd of zolang je geen zware nalatigheid hebt begaan, zul je geen enkel financieel nadeel meer ondervinden nadat je het verlies of de diefstal hebt gemeld. 
  • De verrichtingen die konden worden uitgevoerd tussen het ogenblik van het verlies of de diefstal en de melding ervan, zijn slechts voor maximaal € 50 voor jouw rekening. Anders gezegd, het is de uitgever van de kaart die aansprakelijk is voor de frauduleuze verrichtingen en je daarvoor moet vergoeden, maar hij hanteert een franchise, waardoor hij je maximaal € 50 ten laste kan leggen.
  • Wanneer de gegevens van je bankkaart werden gebruikt zonder dat de kaart in fysieke vorm hoefde te worden voorgelegd (bv. via internet) of wanneer je kaart werd nagemaakt, zul je volledig worden terugbetaald voor de frauduleuze verrichtingen, tenzij je fraude hebt gepleegd.
  • Ook wanneer je bank toestaat dat je betalingen verricht zonder authentificatie (bv. als je contactloos betaalt) en iemand daar misbruik van heeft kunnen maken, zal ze zelf voor het volledige bedrag moeten opdraaien. 

Wat als de bank weigert je te vergoeden?

  • Probeer de bank eerst zelf te overtuigen. 
  • Lukt dat niet, dan kun je je wenden tot Ombudsfin, de dienst van de ombudsman in financiële geschillen. Vaak wordt zo een oplossing gevonden. De procedure is gratis. Meer daarover op de website van Ombudsfin
  • Als lid van Test Aankoop kun je ook de hulp inroepen van de experts van onze Adviesdienst. Zij kunnen voor jou bemiddelen bij de bank.
  • Je mag het geschil altijd, ook bv. wanneer de bemiddeling van Ombudsfin niet helpt, voorleggen aan de rechtbank van eerste aanleg of aan de vrederechter (al naargelang de inzet van het geschil). De rechter zal dan beslissen wie en in welke mate aansprakelijk is.