Dossier

Een gezamenlijke rekening openen

04 april 2022
 Een gezamenlijke rekening

De voornaamste vragen op een rijtje als je overweegt om een gemeenschappelijke rekening te openen. Om de laatste twijfels weg te nemen.

Of de naam nu "gezamenlijke rekening", "collectieve rekening", "rekening in onverdeeldheid" of nog iets anders is, het principe is hetzelfde: een bankrekening van meerdere personen die op zijn minst gemeenschappelijke financiële belangen hebben.

Wie wil zoiets?

In de eerste plaats denken we aan al dan niet getrouwde koppels, met of zonder kinderen.Maar zo'n rekening kan ook handig zijn in heel wat andere situaties, bijvoorbeeld:

  • drie vrienden die tijdens hun studietijd samen een appartement huren en de huur, de kosten en de boodschappen delen; 
  • oude vrienden die na hun pensioen een clubje oprichten dat elke donderdag whist speelt en met de winsten een pot wil opbouwen om eens per jaar samen mee uit eten te gaan;
  • de partner en kinderen van een overledene, die doorgaans gezamenlijk goederen te beheren hebben (de gezinswoning, beleggingen), waarbij de partner vruchtgebruiker is en de kinderen naakte eigenaars zijn.

Op wiens naam moet de rekening staan?

Als de rekening op jouw naam of die van de medetitularis staat, heeft elk van jullie individuele handtekeningbevoegdheid, anders gezegd, de handtekening van één titularis volstaat voor een verrichting.

Staat ze op naam van jou én de medetitularis, dan is voor elke verrichting de handtekening van jullie beiden vereist.

De eerste formule is een stuk soepeler te beheren en komt dan ook het meest voor.

Mag men een van de mederekeninghouders wijzigen?

Stel dat een van de drie studenten-huurders uit ons voorbeeld zijn studies beëindigt en de gedeelde woning verlaat. Is het dan mogelijk dat hij geen medehouder van de collectieve rekening blijft, maar wordt vervangen door de student die zijn plaats inneemt? Indien dat aspect belangrijk is voor de leden van de onverdeeldheid, stel je die vraag het best op het moment dat je zo'n rekening opent, want de formule verschilt van bank tot bank: bij sommige volstaat het een document te laten ondertekenen door alle mederekeninghouders – ook de nieuwe –, bij andere moeten die allemaal bij de bank langsgaan. Bij nog andere banken is zo'n wijziging zelfs niet mogelijk.

Wat als het vertrouwen in een van de titularissen weg is?

Als de rekening op naam van jou en de medetitularissen staat, volstaat het om toestemming te weigeren voor verrichtingen waar je het niet mee eens bent.

Als het een formule is met individuele handtekeningbevoegdheid, is het beter om die in te trekken. Al was het maar tijdelijk, tot de plooien zijn gladgestreken. Zo hoef je de rekening niet te blokkeren, maar is voor alle verrichtingen de handtekening van alle medetitularissen vereist.

Wat als een titularis sterft?

De bank is wettelijk verplicht om de rekening te blokkeren en het saldo aan de fiscus te melden zodra ze verneemt dat een   van de medetitularissen is overleden. Dat geldt zowel voor een gezamenlijke rekening van een koppel als van meerdere personen die een andere band hebben. Ze moet behalve het saldo ook de identiteit van alle medetitularissen doorgeven. De rekening wordt pas gedeblokkeerd nadat de bank een attest van erfopvolging heeft ontvangen waarin staat wie de erfgenamen zijn.

En hoe zit het met de schulden?

Elke medetitularis is aansprakelijk ten aanzien van de bank en dus schuldenaar voor het volledige verschuldigde bedrag ingeval de rekening in het rood staat. De bank mag zich met andere woorden tot ieder van hen wenden om de schuld af te lossen, zonder zich te beperken tot ieders aandeel van de schuld en zonder na te gaan wie voor de schuld verantwoordelijk is. De titularissen moeten het daarna onderling uitvechten.

Eén rekening, twee titularissen: kan dat gratis?

Het loont zeker de moeite om die vraag aan je bank te stellen, want het antwoord is niet overal hetzelfde.

Soms maakt het voor de kosten van de rekening zelf geen verschil uit of er één of meerdere titularissen zijn, maar dat is niet altijd het geval. Belfius bv. rekent voor enkele van haar rekeningen voor een tweede titularis € 0,81 aan per maand en bij de Lion Account van ING bedragen de kosten € 10 per jaar.

Er is echter nog een ander aspect waardoor een gezamenlijke rekening tot méér kosten kan leiden. Dikwijls, maar niet altijd, moet je immers betalen als je een tweede debetkaart aan een rekening wilt koppelen, zoals dat met een gezamenlijke rekening doorgaans het geval is.

Er zijn ook gevallen waarin een gezamenlijke rekening je niets extra zal kosten. In het Comfort Pack en het Premium Pack van BNP Paribas Fortis bv. bestaat de mogelijkheid om tot drie rekeningen voor dezelfde prijs op te nemen (dus bv. twee eigen rekeningen plus een gezamenlijke rekening). Idem dito bij Fintro met het Blue Sky Pack en het Blue Pack.