Nieuws

Kan mijn woonverzekering worden stopgezet wegens overstroming?

Het komt zeer zelden voor dat een verzekeringsmaatschappij een polis stopzet in verband met een natuurramp. Zelfs als de wet ze het recht geeft om dat te doen. Maar als dit toch gebeurt, dan zijn er een paar dingen die je kunt doen. 

28 juli 2021
stopzetting woonverzekering na overstromingen

De overstromingen die zich half juli in verschillende Belgische provincies hebben voorgedaan, waren van een uitzonderlijke omvang. Het komt gelukkig zeer zelden voor dat een verzekeringsmaatschappij een polis stopzet in verband met een natuurramp. Zelfs als de wet ze het recht geeft om dat te doen. 

Een verzekeraar mag je contract altijd laten eindigen op de vervaldag op voorwaarde dat hij je daar ten minste drie maanden voor die vervaldag van op de hoogte brengt.

Maar de maatschappij kan het contract ook opzeggen na een schadegeval zoals een natuurramp, mits dat in de algemene voorwaarden staat. In dat geval moet ze de opzegging uiterlijk een maand na de betaling van de schadevergoeding of de weigering van die betaling melden en kan de opzegging pas ingaan drie maanden na de datum van die kennisgeving.

De verzekeraar kan bijvoorbeeld besluiten om je woonverzekering op te zeggen als hij al bij eerdere soortgelijke claims moest ingrijpen. Zelfs als de overstromingen duidelijk niet jouw schuld zijn, kan het verzekeren van je huis een te groot financieel nadeel worden voor de maatschappij. 

Probeer te onderhandelen als je verzekering wordt stopgezet

Als je verzekeraar je woonverzekering opzegt, kun je proberen te achterhalen waarom hij dat doet en dan proberen te onderhandelen.

Is het omdat je te veel schade hebt? Dan kun je bijvoorbeeld onderhandelen over een hogere vrijstelling. Dat kan via de makelaar of rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij.

Of misschien is het mogelijk om de uitgebreide dekking tegen natuurrampen te vervangen door de basisdekking die daar voor door het Tariferingsbureau is vastgesteld. Die laatste is de minimumdekking waarin de verzekeringswet voorziet en omvat een franchise van € 1 300. Meer informatie over die twee soorten dekkingen vind je in ons dossier met een handleiding na een natuurramp

Je zoektocht naar een nieuwe polis

Als de onderhandeling met je verzekeraar niets oplevert en je op zoek gaat naar een nieuw contract voor de woningverzekering, moet je weten dat elke woningverzekeraar jou mag weigeren als nieuwe klant – mits duidelijke mededeling van de reden – behalve voor de basisdekking van het Tariferingsbureau voor natuurrampen. Met andere woorden, je hebt sowieso recht op die dekking bij een woningverzekeraar van jouw keuze tegen het tarief vastgesteld door het Tariferingsbureau (voor zover het gaat om een normale woning, geen stacaravan bijvoorbeeld, en ze niet werd gebouwd in een risicozone voor overstroming).

De wet bepaalt immers dat iedere verzekeraar de voorwaarden en de premie vastgesteld door het Tariferingsbureau moet voorstellen wanneer hij een risico niet wil dekken onder zijn eigen voorwaarden of wanneer hij een premie of vrijstelling voorstelt die veel hoger ligt dan die bepaald door het Tariferingsbureau.

Als je dat voorstel aanvaardt, sluit je een contract met die specifieke maatschappij, maar de kosten van een eventuele tussenkomst voor een nieuwe overstroming zullen in dat geval over alle verzekeraars worden gespreid. 

Heb je nog vragen?

Neem zeker een kijkje in het dossier waarin wij een antwoord bieden op tal van vragen die rijzen na de recente watersnood.

Je kunt ook elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur) bellen naar de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34.

BEL DE EXPERTS VAN ONZE ADVIESDIENST OP