Nieuws

Hoe woningverzekeraars de eigenaars van verzakkende huizen dekking weigeren

11 maart 2021
woningverzekering verzakking

Almaar meer woningen die op kleigrond zijn gebouwd, lijden zware schade door de droogte. De bodem krimpt en zakt in. Wanneer de woningverzekeraar dan weigert om de schade te dekken, is dat een financiële ramp voor de betrokken eigenaars. Terwijl de wet echt wel bedoeld was om dekking te bieden.

Wanneer huizen door de droogte verzakken, is dat voor een deel te wijten aan de klimaatopwarming. Huizen die op kleigrond zijn gebouwd, hebben daar méér van te lijden. De gevolgen kunnen desastreus zijn: grote barsten, muren die afscheuren ...

In 2005 had het parlement nochtans duidelijk de bedoeling om voor een verzekeringsdekking te zorgen tegen dergelijke schade. Schade veroorzaakt door een natuurramp werd toen opgenomen in de woningverzekering. Om gedekt te zijn door de nieuwe wet hoefde de bodem niet plotseling te verzakken en hoefde het niet uitsluitend om een natuurlijk fenomeen te gaan. Het was essentieel dat alle verzakkingen die ten minste gedeeltelijk het gevolg waren van een natuurverschijnsel, zouden worden vergoed. De wettekst werd met dat doel aangepast.

(Al te) creatieve verzekeraars

Sommige parlementsleden vroegen zich toen hardop af of de verzekeraars geen te grote beoordelingsmarge kregen. Ze mochten namelijk zelf oordelen of de grondverzakking geheel of gedeeltelijk te wijten was aan een menselijk of natuurlijk fenomeen.

Die vrees blijkt nu terecht. Bepaalde verzekeraars doen er alles aan om hun verzekerden aan hun lot over te laten. Ze beweren dat het krimpen van de grond geen verzakking is. Volgens hen is de krimp van de hele ondergrond geen beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, zoals vereist door de wet. Hun redenering is dat het pas volstaat als een “uitzonderlijke massa” van de bodemlaag beweegt. Creatief en restrictief omgaan met taal, zeg maar. Bovendien menen die verzekeraars dat het niet bewezen is dat de krimp van de bodem te wijten is aan de droogte.

De wet moet worden verduidelijkt

Hoog tijd dus dat de wetgever bevestigt dat de dekking voor alle verzakkingen geldt, ook die waarbij kleibodem ten gevolge van de droogte krimpt.

Zeker als je weet dat de premies voor de woningverzekering continu zijn gestegen sinds de natuurrampenwet in 2006 van kracht is geworden.