Nieuws

Wat kan ik doen nu mijn woningverzekering zoveel duurder is geworden?

23 februari 2022
De premie van de woningverzekering is sterk gestegen

Woningverzekeringen zijn duurder geworden, soms meer dan 7 %. Het leven is nu eenmaal duurder geworden, vooral dan in de bouwsector, en dan wordt de premie geïndexeerd. Maar als de verzekeraar ook nog eens zijn tarief heeft herzien, geeft dat je de mogelijkheid om het contract sneller stop te zetten.

Veel mensen wijten de sterke stijging van de premie voor hun woningverzekering, die bij sommige meer dan 7 % bedraagt, aan de watersnood van de zomer van 2021 in Wallonië. Toch is dat slechts ten dele waar. De verzekeringsmaatschappijen zijn op grond van de wet op de natuurrampen immers niet verplicht om de slachtoffers tot de laatste cent te vergoeden, hun tussenkomst is wettelijk begrensd. En ze beschermen zich ook nog eens door zich te herverzekeren.

In werkelijkheid zijn er vaak twee redenen die spelen. De belangrijkste is dat de premies werden geïndexeerd. Maar diverse verzekeraars hebben daarnaast beslist om hun tarief te herzien.

De indexering

In de woningverzekering wordt voor de indexering de ABEX-index gevolgd. Die index geeft de prijsevolutie weer in de sector van de bouw van privéwoningen in België. Hij wordt twee keer per jaar gepubliceerd. 

De premie wordt bij de overgrote meerderheid van de woningverzekeraars automatisch één keer per jaar geïndexeerd, op de verjaardag van de polis. Zowel de waarde van het gebouw als die van de inboedel worden daarbij aangepast. En tussen november 2020 en november 2021 was de ABEX-index met maar liefst 5,60 % gestegen. Het is vijftien jaar geleden dat er zich nog zo'n sterke stijging heeft voorgedaan.

De tariefherziening

Diverse verzekeraars kondigden echter ook aan dat ze het tarief van hun woningverzekering zouden optrekken. Het gaat om verhogingen met 1,50 tot 1,70 %. Het betreft onder meer de marktleiders, AXA en AG. 

Wanneer die tariefverhogingen boven op de automatische indexering van de premie komen, kan dat een woningverzekering in totaal meer dan 7 % duurder maken.

Wat kun je doen?

1. Als de premie alleen werd geïndexeerd

Bijna alle polissen voor de woningverzekering passen de indexering volgens de ABEX-index toe. Aangezien dat contractueel is vastgelegd, heb je niet veel manoeuvreerruimte. Je kunt je in geen geval tegen de indexering verzetten. Het enige wat je kunt doen, is het contract tegen de vervaldatum opzeggen, wat betekent dat je dat ten minste drie maanden vooraf laat weten, en meestal moet je dat met een aangetekende brief doen.

2. Als de premie een dubbele verhoging heeft gekend

Een tariefwijziging is, anders dan de indexering, niet contractueel vastgelegd. Het is een eenzijdige wijziging van de voorwaarden. Daarom is het je volste recht om het contract stop te zetten en elders een woningverzekering te zoeken. In dat geval moet je slechts een opzeggingstermijn naleven van één maand. Ook in deze hypothese verstuur je de opzegging het best aangetekend, tenzij de verzekeringsmaatschappij daarvoor een onlineformulier aanbiedt.

Als er op je vervaldagbericht dus te lezen staat dat je mogelijkheid hebt om het contract omwille van de tariefverhoging op te zeggen, ga dan meteen op zoek naar offertes bij de concurrentie.

Wil je meer details over de woningverzekering?

Wij beschikken over een dossier waarin we focussen op waarvoor je allemaal dekking geniet met een contract voor een woningverzekering en hoe de premie wordt berekend.