Nieuws

Binnenkort ben je na een grondverzakking beschermd

07 oktober 2021
grondverzakking

Als je eigenaar bent van een huis dat barsten en scheuren is gaan vertonen na een grondverzakking ontstaan door droogte, zul je daar in de toekomst door je verzekeraar voor kunnen worden vergoed. Wij zijn daar blij mee want het is iets waar we al lang voor pleiten.

De natte zomer van 2021 was een grote uitzondering op de voorjaars- en zomertrend van de laatste jaren: droog en warm. De grondverzakkingen ten gevolge van de grote droogte zijn onder meer aan de klimaatopwarming te wijten. Almaar meer woningen die op kleigrond zijn gebouwd, ondervinden er zware schade door. Als kleigrond te droog wordt, krimpt hij en zakt in, waardoor er soms grote scheuren en barsten ontstaan in de muren van woningen. Zelfs de stabiliteit van de woning komt daardoor in gevaar en het pand kan zelfs onbewoonbaar worden. Wanneer de woningverzekeraar dan weigert om de schade te dekken, is dat een financiële ramp voor de betrokken eigenaars.

De verzekeraars proberen aan hun verplichting te ontkomen

Het parlement besloot in 2005 dat eigenaars in dat geval verzekerd moesten kunnen zijn en keurde daarom een wet goed waardoor schade veroorzaakt door een natuurramp in de woningverzekering werd opgenomen. 

Maar in de praktijk maken de verzekeraars handig gebruik van de manoeuvreerruimte die de wet heeft opengelaten om hun klanten niet te vergoeden. Ze argumenteren dat het krimpen van de grond geen verzakking is zoals bedoeld in de wet of dat niet werd bewezen dat de schade door de droogte werd veroorzaakt.

De wet zal worden verduidelijkt 

Die wantoestand kan volgens ons gemakkelijk worden opgelost. Het volstaat om een bepaald artikel van de wet op de verzekeringen te verduidelijken. 

We hebben daar in maart van dit jaar nog maar eens toe opgeroepen. En die oproep is toen bij de politiek niet in dovenmansoren gevallen. Zowel NV-A als Vooruit hebben een wetsvoorstel ingediend voor een interpretatieve wet. 

Gisteren, 6 oktober 2021, werd de tekst unaniem goedgekeurd in de Commissie Bedrijfsleven en Economie na gunstig advies van de Raad van State. Het is alleen nog wachten op de goedkeuring door de voltallige Kamer voor de inwerkingtreding.

Wij zijn daar uitermate blij mee. Niet alleen zullen slachtoffers van dergelijke grondverzakkingen binnenkort dus beschermd zijn, ook zij die in het verleden stootten op een weigering vanwege de verzekeraar zullen vanaf de publicatie van de nieuwe wet in het Staatsblad een nieuwe aanvraag kunnen indienen die de verzekeraar deze keer niet meer zal kunnen weigeren.