Nieuws

Hoe zal het gewest de schade in het geval van een erkende ramp vergoeden?

Denk vooral niet dat het bedrag dat de expert van het gewest vooropstelt voor de vergoeding, de som is die je effectief in handen zult krijgen. 

07 oktober 2020
vergoeding erkende ramp

 

De schade aan je woning zal in de praktijk slechts zelden door het gewest worden vergoed. Voor de schade aan de auto is de kans daarop iets groter.

Het gewest zal de schade laten ramen door een expert. Wat je niet meteen bij de aangifte hebt vermeld, kan later sowieso niet meer worden vergoed.

Hou er rekening mee dat de vergoeding die de expert vooropstelt, niet het werkelijke bedrag is dat je in handen zult krijgen. Daar worden nog een aantal beperkingen op toegepast: 

  • Er zal een franchise van afgaan: € 500 in Vlaanderen, € 250 in Brussel en Wallonië. 
  • Je zult slechts gedeeltelijk worden vergoed zodra de totale schade boven een bepaald bedrag uitkomt. In Vlaanderen is dat momenteel vanaf € 2 500, in Brussel vanaf € 250 en in Wallonië vanaf € 10 000 (die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd).
  • Er geldt sowieso een maximum. 
    - Zo kun je voor een auto in Vlaanderen en Brussel nooit méér krijgen dan € 12 000, terwijl het maximum in Wallonië varieert volgens het vermogen van de motor, met een absoluut maximum van € 13 300.
    - Voor de schade aan je gebouw krijg je niet de nieuwwaarde, want er wordt rekening gehouden met slijtage en met de gemiddelde prijzen in de streek. Ook wordt alleen de strikt rechtstreekse schade vergoed, en bv. niet de schilderwerken aan het gedeelte van een muur meer dan 10 cm hoger dan het hoogste waterniveau. 
    - Schade aan de inboedel wordt in Wallonië vergoed volgens de categorie waaronder het voorwerp thuishoort, bv. € 1 000 voor multimedia-apparatuur en € 900 voor elektrische huishoudapparaten die niet dienen om mee te koken. In Vlaanderen en Brussel daarentegen gelden veel hogere, algemene maxima.
 

Zit je met vragen?

Je kunt altijd terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Je kunt hen opbellen op het nummer 02 542 34 34, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag). Of je kunt hen online contacteren.

BEL 02 542 34 34