Nieuws

Smartphoneverzekering: nieuwe regels in België

08 november 2022
jong koppel koopt smartphone - smartphoneverzekering

De verkoop van verzekeringen voor smartphones en andere multimedia-apparaten zal beter worden gereguleerd dankzij de nieuwe regels van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Een overwinning voor ons en de consumenten. 

Wat betekenen de nieuwe regels voor smartphoneverzekeringen?

Wanneer een verzekeringsaanbod bestaat uit een of meer gratis maanden, is het voortaan verplicht te voorzien in periodieke premies die even hoog zijn en gelijk gespreid over de looptijd van het contract. Als de eerste maand gratis wordt aangeboden, zal het saldo van de premie (het totaalbedrag van de premie min de gratis maand) bijgevolg gelijk moeten worden verdeeld over de 12 maanden van het contract. De consument, die een premie moet betalen bij het afsluiten van zijn contract, zal dus beter geïnformeerd zijn en meer beseffen welke verbintenis hij of zij aangaat door een dergelijke verzekering af te sluiten. 

Veel klachten over smartphoneverzekeringen

Een jaar geleden werd ons contactcenter overspoeld door telefoontjes van ontevreden consumenten omdat Switch (die toen de belangrijkste verdeler was van het merk Apple) hen dwong om bij aankoop van een smartphone of een tablet een abonnement te nemen op verschillende diensten die hen vaak niet interesseerden. Switch bood hun een verzekering aan van Sfam (een Franse verzekeraar), een abonnement op een privilegekaart (van Cyrana) en een abonnement om een website te creëren (van Hubside). Meestal wisten de kopers niet wat ze ondertekenden. Ze beseften niet dat ze een verzekering of een maandelijks abonnement afsloten.

De klachten over deze praktijken waren talrijk. Dus hebben we in februari van dit jaar een klacht ingediend bij de toezichthoudende autoriteiten. De resultaten lieten niet lang op zich wachten. Op 2 maart 2022 heeft de FSMA Switch verboden om op Belgisch grondgebied verzekeringsproducten aan te bieden "wegens niet-naleving van bepaalde wettelijke of reglementaire bepalingen, met name inzake klanteninformatie en gedragsregels".

Apple heeft inmiddels de samenwerking met Switch beëindigd. Deze laatste heeft op zijn beurt alle winkels in België gesloten.

De actie van consumenten heeft vruchten afgeworpen

Wij zijn blij met deze maatregel. Dankzij alle consumenten die ons contacteerden, hebben we de bevoegde autoriteiten kunnen aanzetten tot verandering. Wij zullen de nieuwe regels en de uitvoering ervan goed opvolgen.

Heb je een probleem met jouw smartphoneverzekering? Meld het via ons online klachtenplatform. 

Dien een klacht in