Nieuws

Switch mag geen verzekeringen meer verkopen na onze interventie

03 maart 2022
Test Aankoop diende een klacht in tegen Switch en SFAM

Talloze leden meldden ons dat Switch, een belangrijke verkoper van Apple-producten, hen na de aankoop van een smartphone, tablet of computer opzadelde met een verzekeringscontract van SFAM dat ze niet wilden. Nadat wij een klacht hadden ingediend, heeft toezichthouder FSMA geoordeeld dat Switch geen verzekeringen meer mag verkopen.

Sinds september 2020 noteerde onze Adviesdienst maar liefst 650 oproepen over Switch en/of SFAM. Switch is in ons land met 21 winkels de belangrijkste verdeler van Apple-producten. SFAM is een Franse maatschappij die verzekeringsformules aanbiedt voor smartphones, multimedia en slimme producten.

De klachten van de consumenten kwamen er steevast op neer dat Switch hen had "gedwongen" tot het sluiten van een verzekeringscontract van SFAM en/of een abonnement. Daardoor moesten ze plots tot € 200 per maand betalen voor diensten die ze niet wilden. Alleen al in december 2021 waren er 53 klachten, in januari 2022 kwamen we aan 57 en voor februari zitten we aan 179.

De getuigenissen noopten ons ertoe om te concluderen dat het om een uitgekiende strategie gaat. We wilden niet langer toezien en dienden een klacht in bij de Economische Inspectie en bij toezichthouder FSMA. Daarnaast hebben we concrete tips voor al wie met die verkooppraktijken wordt geconfronteerd.

De consumenten worden gelokt …

Switch biedt bij de aankoop van een smartphone, een tablet of een computer een maand lang een gratis verzekering aan en er wordt een cashback beloofd, dus een gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs. De consumenten moeten daarvoor verschillende documenten ondertekenen, zonder dat ze de tijd krijgen om alles te lezen. Er wordt hen ook gevraagd naar het nummer van hun zichtrekening, "om de cashback te kunnen uitbetalen". 

Later stellen ze via mails die ze krijgen, vast dat ze een verzekeringscontract voor een jaar hebben gesloten bij SFAM, een abonnement hebben genomen op een Privilegekaart van Cyrna of een abonnement voor het maken van websites bij Hubside. Over hoeveel dat allemaal zou kosten, daar was bij het ondertekenen van de documenten met geen woord over gerept.  

… maar zitten ongewild vast 

Als een consument al die abonnementen eigenlijk niet wil, kan hij daar in theorie nog van afzien als hij snel reageert en gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht. Maar in de praktijk loopt dat grondig mis. Het lukt niet om de klantendienst telefonisch te bereiken. De enige reactie op mails is een standaardmail waarin een snel antwoord wordt beloofd, alleen komt dat antwoord er nooit. Op die manier wordt het voor een consument bijzonder moeilijk om de verschillende abonnementen daadwerkelijk op te zeggen.

Zodra de bedenkingstijd verstreken is, beginnen de betalende abonnementen echter te lopen en wordt het geld gedebiteerd. Het gaat soms over meer dan € 200 per maand.

Wat kun je in zo'n geval doen?

1. Check je mails

Op het ogenblik van de aankoop krijg je noch het verzekeringscontract noch het contract voor de abonnementen voor de Privilegekaart of de aanmaak van websites. Die worden je via mail opgestuurd. Het is dan ook cruciaal dat je je mails checkt en leest wat het contract precies inhoudt.

2. Zeg een contract dat je niet wenst, op

Zowel met de verzekering van SFAM als met de abonnementen van Cyrana en Hubside heb je volgens de algemene voorwaarden die wij hebben gelezen, nadat je het contract in de winkel hebt ondertekend, 30 dagen de tijd om te laten weten dat je je bedenkt. Aarzel niet om van dat herroepingsrecht gebruik te maken. Aangezien het erg moeilijk is om iemand aan de telefoon te krijgen bij de firma's in kwestie, doe je dat het best met een aangetekende brief.

Is er al een maand verstreken zonder dat je het herroepingsrecht hebt ingeroepen? Dan zit je in principe voor een jaar vast aan het contract. In het beste geval, want het gaat om contracten die stilzwijgend worden verlengd: ze worden op de vervaldatum telkens voor een jaar verlengd, tenzij een van de partijen tijdig de stopzetting heeft aangevraagd. "Tijdig" betekent:

  • voor de verzekering bij SFAM dat je het contract uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum moet opzeggen;
  • voor een abonnement van Cyrana en Hubside dat je het contract na het eerste jaar gelijk wanneer kunt stopzetten met inachtneming van een opzegging van een maand.

3. Blokkeer je domiciliëring

Uit de getuigenissen die wij ontvingen, bleek dat zelfs al lukte het om een contract telefonisch stop te zetten, dat in de praktijk niet altijd effect heeft. Laat je bank daarom weten dat ze de domiciliëring van de firma in kwestie niet meer mag uitvoeren.

Het geld dat via domiciliëring naar die firma's werd overgeschreven, kun je trouwens tot acht weken na de debitering van je bank terugeisen. Doe dat echter alleen als je 100 % zeker bent dat je het bedrag in kwestie niet verschuldigd was, anders riskeer je dat de bank kosten in rekening brengt.

Denk vooral niet dat je het contract ook opzegt door de domiciliëring te blokkeren. Als je de stap van de opzegging overslaat, zul je er uiteindelijk niet aan onderuit kunnen om de verschuldigde sommen te moeten betalen.

Onze klacht is gehoord

De klachten van consumenten zijn zo talrijk dat we alleen maar kunnen concluderen dat het om een uitgekiende strategie gaat van Switch en SFAM. Daarom hebben wij besloten om tegen die twee bedrijven een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten: enerzijds de Economische Inspectie omdat men zich niet houdt aan de verplichting tot het verstrekken van de noodzakelijke informatie vooraf en anderzijds de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) omdat de regels van de verzekeringsbemiddeling worden overtreden.

De FSMA heeft inmiddels een besluit genomen. Op 2 maart heeft ze Switch verboden om verzekeringsproducten aan te bieden op Belgisch grondgebied vanwege de “niet-naleving van bepaalde wettelijke of reglementaire bepalingen, met name op het vlak van de informatieverstrekking aan cliënten en de gedragsregels”.

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de lopende verzekeringscontracten.

We wachten nog op de uitslag van het onderzoek van de economische inspectie naar de andere oneerlijke praktijken. Volgens sommige berichten in de pers zou Switch de abonnementen van Cyrana en Hubside niet langer aanbieden. Maar we willen dat eerst controleren. Wordt vervolgd.

Denk je ook dupe te zijn geworden?

Als jij ook een klacht hebt over Switch en/of SFAM, kun je gebruik maken van ons klachtenplatform om je ongenoegen te laten blijken bij die twee bedrijven.

Je kunt ook bellen naar de experts van onze Adviesdienst, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) op het nummer 02 542 34 34.

BEL NAAR DE ADVIESDIENST