Nieuws

Ziekte en “recht op vergeten”: een halve overwinning

14 februari 2019

14 februari 2019
De Commissie voor het Bedrijfsleven van het federale parlement heeft zich over een wetsvoorstel gebogen om het “recht op vergeten” in de schuldsaldoverzekeringen in te voeren. Daardoor zou abstractie worden gemaakt van een ziekte zodra tien jaar is verstreken na het einde van de therapie. Voor ons moet dat recht voor bepaalde ziektes sneller worden toegepast, zoals in Frankrijk. 

Al wie een ernstige ziekte heeft gehad zoals kanker, hepatitis C, hiv en diabetes type 1, kent twee keer een lijdensweg. Eerst om tegen de ziekte te vechten, dan om zich van dat brandmerk te verlossen tegenover de verzekeraars. Wanneer je een hypotheeklening wilt sluiten en bijbehorend een schuldsaldoverzekering vragen, riskeer je voor die verzekering immers een bijpremie te moeten betalen die soms kan oplopen tot € 15 000 of nog méér, je kunt zelfs op een regelrechte “njet” botsen.

Daarom pleiten wij er al jaren voor dat die ziekte moet worden “vergeten” zodra blijkt dat de verzekeringnemer na het einde van zijn therapie een minimale periode zonder problemen heeft gekend.

10 jaar gebrandmerkt

Op dinsdag 12 februari heeft de Commissie voor het Bedrijfsleven van het federale parlement zich gebogen over een wetsvoorstel van de regering in lopende zaken over het “recht op vergeten”. Iemand die kanker heeft gehad en binnen tien jaar nadat hij genezen werd verklaard niet is hervallen, zal daardoor een schuldsaldoverzekering kunnen krijgen zonder dat hij nog wordt “afgestraft” voor die ziekte. Dat is een eerste stap in de goede richting.

Frankrijk als lichtend voorbeeld

Een dergelijk systeem is niet nieuw, het is in Frankrijk al sinds 2015 in voege. Daar biedt de zogenaamde AERAS-overeenkomst (AERAS is het Franse letterwoord voor: zich verzekeren en lenen met een verhoogd gezondheidsrisico) een oplossing voor mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s die een schuldsaldoverzekering willen sluiten. Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, patiënten– en consumentenorganisaties, verzekeraars en kredietinstellingen en het Nationaal Instituut voor Kanker, heeft namelijk bepaald na hoeveel tijd mensen die vroeger een ernstige aandoening hebben gehad, een schuldsaldoverzekering kunnen sluiten zonder bijpremie of zonder risico op uitsluiting. De basisregel is dat het “recht op vergeten” ingaat na tien jaar. Maar er wordt vaak ook met kortere termijnen gewerkt. Voor borstkanker en baarmoederhalskanker bv. gaat het recht op vergeten reeds in na één jaar, voor hepatitis C na 48 weken. 

Nog vóór het einde van deze regering?

Het ziet er dus naar uit dat het “recht op vergeten” eindelijk werkelijkheid zal worden in ons land, en dat stemt ons positief. Jammer genoeg moeten heel wat aspecten van wat nu in het wetsvoorstel staat, daarna nog in Koninklijke Besluiten worden gepreciseerd.

Wij hopen alvast dat de Franse "grille de référence " wordt overgenomen. Dat is een lijst waarbij per aandoening wordt bepaald vanaf wanneer het vergeten moet ingaan, vastgelegd in de AERAS-overeenkomst. In Frankrijk hebben artsen en verzekeraars daar hard aan gewerkt, en het zou jammer zijn als België daar niet mee van profiteert. Het gaat per slot van rekening om dezelfde soort van ziektes.

En uiteraard hopen we ook dat de Koninklijke Besluiten er nog vóór het einde van deze regering komen. 

Wij helpen je in je zoektocht naar een hypotheeklening

De schuldsaldoverzekering is verbonden met een hypotheeklening. Wij beschikken over een koopwijzer die je zal leiden naar het beste voorstel voor een hypotheeklening, dat je vervolgens als onderhandelingsbasis kunt gebruiken met je vertrouwde financiële instelling en met andere kredietgevers.

Naar de koopwijzer hypotheekleningen

Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies