Nieuws

Verzekering en ziekte: recht op vergeten weldra erkend?

30 november 2018

30 november 2018
Wanneer je ziek bent of was, kan het afsluiten van een schuldsaldoverzekering verbonden aan een hypotheeklening erg duur uitvallen of zelfs onmogelijk zijn. Maar er is verandering op til. Minister Peeters heeft ons beloofd het “recht op vergeten” te integreren in de wetgeving. Nu moeten deze mooie woorden natuurlijk nog concreet worden gemaakt …

Wanneer je gezond bent, dan kun je zonder problemen een schuldsaldoverzekering afsluiten als garantie voor je hypotheeklening. Laat je gezondheid het echter afweten of heb je in het verleden te maken gehad met een ernstige ziekte, dan is het een heel ander verhaal. Je riskeert een fikse extra premie te moeten betalen of in sommige gevallen zelfs volledig worden geweigerd om je te verzekeren.

Wij klagen deze praktijken al jaren aan en eindelijk lijken de zaken in de juiste richting te evolueren. Samen met andere patiënten- en consumentenorganisaties hebben we rond de tafel gezeten met minister van consumentenzaken Kris Peeters. Hij heeft naar onze bedenkingen en eisen geluisterd en – goed nieuws – het nieuwe wetsontwerp zou alvast tegemoet moeten komen aan een deel van onze eisen.

Stappen in de goede richting

Kris Peeters heeft zich voorgenomen om het “recht op vergeten” op te nemen in de verzekeringswetgeving. Dat zou mensen die een ernstige ziekte hebben gehad niet enkel toelaten om een schuldsaldoverzekering af te sluiten (gedaan dus met uitsluitingen), maar dit ook te kunnen zonder hiervoor een extra premie te hoeven betalen.

In concreto zal een verzekeraar bij zijn evaluatie geen rekening meer mogen houden met de risico's van een ziekte die de verzekeringnemer vroeger heeft opgelopen en waarvan de therapie al tien jaar afgelopen is. Die termijn van tien jaar begint te lopen vanaf het einde van een geslaagde behandeling, en als de patiënt in die tijd niet hervallen is. Voor sommige ziektes, zoals borstkanker, baarmoederhalskanker en diabetes type 1, zal de termijn korter zijn.

Op dit moment zijn twee soorten verzekeringen opgenomen in het wetsontwerp: de schuldsaldoverzekering voor de aankoop van een eigen en enige woning en de verzekeringen voor professionele kredieten.

In het wetsontwerp zou ook de verplichting van verzekering worden opgenomen, in navolging van wat in Frankrijk gebeurt. De minister hoopt op een publicatie van het voorstel in het Staatsblad in de lente van 2019.

Onze bedenkingen

Dit alles gaat uiteraard in de juiste richting, maar toch juichen wij nog niet te vroeg. En dat om volgende redenen:

  1. Het gaat nog maar om woorden. Het valt nog af te wachten of de intenties van de minister daadwerkelijk in wetteksten worden omgezet na het lobbywerk van de verzekeraars.
  2. De eindleeftijd van een verzekeringscontract voor mensen die een ernstige ziekte hebben gehad zou 70 jaar bedragen. Iemand van 46 jaar die een contract wil afsluiten voor 25 jaar valt dus uit de boot. Wij zouden graag zien dat dezelfde eindleeftijd als voor gezonde mensen wordt gehanteerd met een minimum van 70 jaar.
  3. Verscheidene personen leiden aan een of andere kwaal die een rechtstreeks gevolg is van een eerdere ziekte, bv. kanker. Die ziektes zullen dus geen aanleiding geven tot het recht op vergeten. 

Geniet van de beste hypotheeklening

De schuldsaldoverzekering is verbonden met een hypotheeklening. Wil je eenvoudig de financiële instelling vinden die jou de beste formule biedt? Raadpleeg dan onze koopwijzer hypotheekleningen.

Naar de koopwijzer hypotheekleningen