Nieuws

Je moet een verzekering makkelijker kunnen stopzetten

19 januari 2022
een verzekeringscontract stopzetten

Er werd een wetsvoorstel ingediend waardoor je een verzekeringscontract dat al een jaar loopt, op elk ogenblik zou kunnen stopzetten, na een opzeggingstermijn van één maand. Wij zijn daar heel blij mee.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft ons, als consumentenorganisatie, naar onze mening gevraagd over een wetsvoorstel dat het de consument makkelijker moet maken om een verzekeringscontract zonder kosten of boete stop te zetten. Welnu, het is een goed voorstel.

De huidige regels

Vandaag de dag zit je bij de meeste verzekeringen telkens voor een jaar vast. Maar dat betekent niet dat het contract na een jaar automatisch stopt. Wel integendeel, het wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij jij of de verzekeraar beslist om het stop te zetten. 

Waar het schoentje wringt, is dat wie wil stoppen, dat uiterlijk drie maanden voor de vervaldag aan de andere partij moet laten weten. Consumenten denken veelal immers pas aan hun verzekeringscontract op het ogenblik dat ze het vervaldagbericht ontvangen met de premie die ze voor de volgende periode van een jaar moeten betalen. Doorgaans is het bij de ontvangst van het vervaldagbericht te laat om het contract nog stop te zetten. Als je dan pas reageert, antwoordt de verzekeraar dat je niet tijdig hebt opgezegd en dat je contract nog een jaar voorloopt.

Het voorstel

Het wetsvoorstel omvat diverse aspecten.

  • De opzeggingstermijn zou moeten worden verlaagd naar één maand.
  • Je zou het contract na verloop van het eerste jaar om het even wanneer moeten kunnen stopzetten. Wanneer je de premie voor het lopende jaar al hebt betaald, zou je dan moeten terugkrijgen wat je voor het resterende aantal maanden al hebt betaald. Dat systeem bestaat al in Nederland en in Frankrijk. In Nederland doen verzekeraars dat op grond van een gedragscode waarbij ze zich vrijwillig kunnen aansluiten, in Frankrijk werd dat in een wet vastgelegd (de wet-Hamon). 
  • Voor de wettelijk verplichte verzekeringen, zoals de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de auto, zou de nieuwe verzekeringsmaatschappij alle formaliteiten op zich moeten nemen om jouw contract bij een andere verzekeraar stop te zetten. Kwestie van te voorkomen dat jij een tijd onverzekerd bent doordat je je contract hebt opgezegd maar de nieuwe polis nog niet in orde is gebracht.

Wij vinden het een goed voorstel

Wij staan helemaal achter het wetsvoorstel. Met de nieuwe spelregels zal de consument makkelijk van verzekeringsmaatschappij kunnen veranderen. 

We vinden het onbegrijpelijk dat er drie maanden nodig zijn om een verzekeringscontract op te zeggen. Er geldt niet eens zo'n lange termijn in de sector van telecom en energie, waar permanent een dienst wordt verleend. En bij verzekeringen is er geen sprake van zo'n permanente dienstverlening aangezien er zich eerst een schadegeval moet voordoen.

Zit je met een vraag?

Wij beschikken over een dossier waarin we haarfijn uitleggen hoe je nu te werk moet gaan om een verzekeringscontract stop te zetten.

NAAR ONS DOSSIER OVER STOPPEN MET EEN VERZEKERING

Heb je toch nog een probleem? Dan kun je elke werkdag bellen naar de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag).

IK BEL EEN EXPERT VAN DE ADVIESDIENST