Persbericht

Test Aankoop bezorgd over de afschaffing van het fiscaal voordeel op spaarrekeningen

07 oktober 2021

Volgens berichten in de pers, overweegt de regering de belastingvrijstelling voor gereglementeerde spaarrekeningen af te schaffen. Ter herinnering, de rente op gereglementeerde spaarrekeningen is vrijgesteld van roerende voorheffing tot een plafond van 980 euro in 2021 en dit per persoon. Interesten die dit plafond overschrijden, zijn onderworpen aan een verminderde bronheffing van 15%.

De afschaffing van deze vrijstelling zal het rendement van het Belgische spaargeld, dat toch al lijdt onder de snel stijgende inflatie, nog verder doen dalen. Maar het is niet de afschaffing van het belastingvoordeel op zich dat de consumentenorganisatie het meeste zorgen baart. Het rendement op spaarrekeningen bevindt zich immers op een dieptepunt: zo levert 1000 euro spaargeld vandaag bijvoorbeeld bij de meeste banken momenteel 1,10 euro rente per jaar op. Indien een onroerende voorheffing (van 30%, d.w.z. het gebruikelijke tarief) zou worden toegepast, zou dit voor de spaarder een verlies betekenen van 33 cent per 1000 euro spaargeld.

Belangrijker is dat als de regering het belastingvoordeel schrapt, ook de bestaansreden van gereglementeerde spaarrekeningen zal verdwijnen en hiermee dus ook de regels die de spaarder beschermen, klinkt het bij Test Aankoop.  In feite was net om hun klanten het belastingvoordeel te kunnen bieden dat banken een gereglementeerde spaarrekening aanboden. Een van die aan de banken opgelegde voorwaarden was dat zij een minimumrente moesten aanbieden: 0,01% basisrente + 0,10% getrouwheidspremie.

 

"Als morgen het belastingvoordeel verdwijnt, vrezen wij dat de banken niet zullen aarzelen om het wettelijk minimum af te schaffen en de spaarrente voor tal van spaarders tot nul of zelfs eronder zullen verlagen", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Dit is wat zij al jaren wensen. Een wens die dreigt vervuld te zullen worden.”

 

Het effect van een negatieve rente op spaargeld zou veel groter zijn dan de afschaffing van het belastingvoordeel zelf. Gezien dit risico zal Test Aankoop minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, om opheldering en garanties voor de spaarders vragen. Zal hij de banken toestaan een negatieve rentevoet toe te passen op het spaargeld van hun cliënten? Ook al wordt verwacht dat de rente op de obligatiemarkten zal stijgen, geldt dit nog niet voor de rente op spaarrekeningen, die waarschijnlijk pas over enkele jaren zal stijgen. Tot die tijd zal de koopkracht van de spaarders wellicht opnieuw worden aangetast.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.