Nieuws

Voor een beter rendement op uw spaargeld: laat uw stem horen

07 juni 2017
Voor een beter rendement op uw spaargeld

Na onze petitie “Banken: aandeelhouders verwend, klanten bestraft” gaan we een stap verder door een voorstel te doen om uw spaargeld meer te laten opbrengen en uw koopkracht te behouden. Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Hoe het rendement op uw spaargeld verhogen?

Ruim 18 000 personen steunden onze petitie tegen de abnormaal lage rente op spaarrekeningen en de ongerechtvaardigde verhoging van de banktarieven.
De volgende stap is dat we oplossingen bedenken om uw spaargeld meer te laten opbrengen. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening over twee opties met betrekking tot de belasting op beleggingen.

Meer rendement op uw spaargeld voor meer koopkracht

Vandaag levert enkel het geld op uw spaarrekening een belastingvoordeel op. Maar de belastingvrije drempel is heel hoog (tot 4,7 miljoen euro per persoon). Wat als een deel van dat belastingvoordeel zou worden overgedragen naar andere soorten beleggingen? Zo zou de staat spaarders aanmoedigen om het geld dat ze niet noodzakelijk op een spaarrekening willen laten staan, over te hevelen naar een belegging met een hoger rendement. 

Wat wilt u?

1. De huidige situatie behouden

  • Enkel uw spaarrekening geeft een belastingvoordeel
  • Op de inkomsten uit andere beleggingen betaalt u 30 % belastingen
Meer uitleg over optie 1
Vandaag is tot € 1 880 intrest per jaar op uw spaarrekeningen vrijgesteld van roerend voorheffing. Op de rest van de intrest betaalt u 15 % roerende voorheffing (in plaats van 30 % bij andere beleggingen).

Tegen de huidige marktrentes kunt u dus tot 4,7 miljoen euro per persoon (of 9,4 miljoen per koppel) op uw spaarrekening laten staan zonder dat u daar belastingen op betaalt.

2. Aanpassing van de huidige situatie 

  • Het belastingvoordeel op de spaarrekening blijft behouden, maar de drempel van het vrijgestelde bedrag wordt verlaagd.
  • Ter compensatie worden de inkomsten uit andere beleggingen tot een zekere drempel en onder bepaalde voorwaarden belastingvrij.
Meer uitleg over optie 2

Het fiscaal voordeel op spaarrekeningen blijft behouden tot een bedrag van € 25 000 per persoon (€ 50 000 per koppel). Die drempel is hoog genoeg om een behoorlijke noodreserve te kunnen aanleggen. 

De intrest op het bedrag boven de eerste schijf van € 25 000 (of € 50 000 per koppel) is onderworpen aan 30 % roerende voorheffing.

Iedereen krijgt ook de mogelijkheid om tot € 50 000 (of € 100 000 per koppel) op een onbelaste effectenrekening te zetten. Op die effectenrekening kunnen allerhande beleggingen staan, zoals kasbons, termijnrekeningen, aandelen, obligaties, trackers en beleggingsfondsen (maar geen speculatieve producten, zoals opties of warrants).

De inkomsten uit die beleggingen zijn onbelast, op voorwaarde dat u de eerste acht jaar niets van uw effectenrekening haalt. Neemt u in die tijd toch geld op, dan betaalt u 30 % roerende voorheffing op de opbrengst van die som. U mag wel een belegging verkopen om het geld te herbeleggen, zolang het maar op de effectenrekening blijft.