Nieuws

Triodos Bank kent geen rente meer toe op haar spaarrekeningen

06 oktober 2020
Triodos Bank nul procent spaarrekeningen

Triodos Bank is er via een achterpoortje in geslaagd om de rente op de spaarrekeningen naar nul terug te brengen. Op tegoeden van meer dan € 500 000 zal de bank zelfs een negatieve rente toepassen (– 0,50 %). Wij eisen opheldering van de bank. En vragen de nieuwe regering om in te grijpen.

Bij Triodos Bank werd de spaarder al niet verwend. Hij moest het tot nog toe stellen met een basisrente van 0,01 % en een getrouwheidspremie van 0,10 %. Dat is het huidige wettelijke minimum, banken mogen niet minder bieden. Tenzij ze niet met een gereglementeerde spaarrekening werken maar die omzetten naar een niet-gereglementeerde spaarrekening. Dat is wat Triodos nu doet. Daardoor valt de verplichting weg om een minimumrendement te bieden. 

De bank gaat zelfs nog verder door een negatieve rente van – 0,50 % te hanteren op de tegoeden van meer dan € 500 000.

Er is ook een fiscaal verschil tussen gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Alleen de eerste bieden de spaarder een fiscaal voordeel omdat de rente tot een bepaald bedrag niet wordt belast. De bank moet zich dan aan een hele rits voorwaarden houden, waaronder de toekenning van een minimumrendement. Die voorwaarden gelden niet voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen, maar de intresten worden dan wel belast (roerende voorheffing van 30 %).

Weinig overtuigende argumenten

Triodos Bank probeert de beslissing te rechtvaardigen door te verwijzen naar de aanhoudende lage rentetarieven die haar inkomsten onder druk zouden zetten en naar de noodzaak om het geld te gebruiken voor sociale en ecologische vooruitgang. Maar duurzaamheid en ecologie zijn tot nu toe nooit synoniem geweest met een lager rendement voor de spaarder. Wel integendeel, het is altijd een belangrijk argument voor verantwoorde beleggingen.

Goed om te weten: in 2019 haalde Triodos een winst van 38,8 miljoen euro (4,1 miljoen méér dan in 2018).

Wij willen opheldering van Triodos Bank

Wij vinden dat Triodos zich ten volle moet houden aan waar ze zich tegenover haar cliënten toe heeft verbonden. Wat zal er gebeuren met de getrouwheidspremies die momenteel worden opgebouwd (die worden pas toegekend op de verjaardatum van elke storting)? Zal de bank door de "gedwongen" afsluiting van de gereglementeerde spaarrekeningen begin december de getrouwheidspremies (0,10 %) nog uitbetalen die reeds werden opgebouwd maar nog niet verworven zijn? Het zou onaanvaardbaar zijn als ze dat niet zou doen. 

Triodos geeft ook een slecht signaal aan mensen die iets met hun spaargeld willen doen. Hoe kan men mensen overtuigen om op een duurzame manier te beleggen en te sparen zonder een minimum aan rendement te bieden?

Wij willen dat de regering ingrijpt

De spaarrekening is zeer populair bij de Belgen. Het is dan ook belangrijk om een minimumrendement te verzekeren. Anders zullen vele Belgen elk jaar nog méér koopkracht verliezen op hun spaargeld. Met een rentevoet van 0 % kun je de alsmaar stijgende kosten van het levensonderhoud, waardoor de reële waarde van het kapitaal in de loop der jaren afkalft, niet compenseren

Wij zijn van plan om een formeel schrijven te richten aan de nieuwe regering en de nieuwe minister van Financiën.

Gebruik onze tool om het beste rendement te zoeken

Al staan de rendementen van spaarrekeningen meer en meer onder druk, het is nog altijd mogelijk om een spaarrekening te vinden die méér biedt dan het wettelijke minimum. Surf daarvoor naar onze Koopwijzer Spaarrekeningen.

NAAR ONZE KOOPWIJZER SPAARREKENINGEN

 
User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

152 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/09/2021

In de beurspagina's van Het Laatste Nieuws(11/9) lees ik dat Febelfin waarschuwt dat hogere kapitaalsvereisten vanaf 2023 volgens de nieuwe regels van het Internatioale Bazel Comité voor Bankentoezicht kan leiden tot hogere kredietkosten met mogelijks minder investeringen in de economie tot gevolg.
Wat ik niet lees in dit kort artikel is de totale winst van alle aangesloten leden over de voorbije jaren.
Ze komen zoals altijd weer dreigen lees chanteren van de klant zal het moeten betalen,terwijl ze rijk genoeg zijn om deze extra buffer te dragen.Beter zouden ze hun directies afslanken,minder bonussen en dividenden(indien nodig) uitbetalen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/08/2021

De administratieve kosten "voor een overlijden" blijken bij ING zelfs € 151,25 te zijn ......
Kan dat zomaar ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/08/2021
, Gereageerd:

Hallo Ronny, volgens onze experten van de financiële dienst rekent elke bank kosten aan voor een overlijdensdossier. Het tarief moet opgenomen worden in hun tarievenlijst. De ene bank is inderdaad gulziger dan de andere. Bij ING staat het effectief op p. 30 van hun lijst: 151,25 EURO voor een successiedossier. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/08/2021

Radicaal tegen prijsverhogingen. Banken verrijken zich onnoemlijk op de kap van de burger en rooft de vrijheid van handelen van de burger weg.
Grondwettelijke vrijheden worden steeds maar afgekalfd.

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/07/2021

Mijn moeder is in april overleden en mijn vader bleef alleen over. Mijn ouders hadden een gemeenschappelijke bankrekening en spaarrekening bij Argenta)
Dus gedoe met "de bescherming van tegoeden van wijlen..." en om "leefgeld" op een rekening te krijgen. Die "bescherming" klinkt wel zeer cynisch. m het "leefgeld" op een rekening te krijgen.
Normaal gezien mogen de energiekosten, .... van de gemeenschappelijke facturen rond het overlijden van de geblokkeerde rekening gedaan worden.
Dus moet je de rekeningen één voor één naar het bankkantoor sturen. Kan je allemaal niet zelf nazien, want rekening geblokkeerd en kan dus niet meer via internetbankieren gevolgd .... Bij Argenta sturen ze die bovendien "naar het hoofdkantoor".
"Wij raden de mensen aan om dat niet van de geblokkeerde rekening te laten doen"....
Bij een andere bank is er ondertussen een afspraak gemaakt om de rekeningen na alle rompslomp te kunnen deblokkeren. Maar bij Argenta sleept dit nog aan; "ook weer "hoofdkantoor".
Top of de bill : "Graag hadden we u erop gewezen dat voor deze administratieve stappen jaarlijks 50 € kosten aanrekenen (zie onze tarieflijst)".
Nul service, maar wel kosten .....

Een wetgeving "ethisch bankieren" zo wel nuttig zijn.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/07/2021
, Gereageerd:

Hallo Ronny, bedankt voor je waardevolle getuigenis, het is vaak op tijdstippen waarop je meer empathie, meegaandheid  en klantvriendelijkheid verwacht van bv je bankinstelling dat procedures en regeltjes de kop opsteken en je het gevoel hebt dat je aan je lot wordt overgelaten en het allemaal zelf maar moet zien te beredderen. Dit spoort ook niet direct aan om bij je bank te blijven, integendeel. Meer info over banken kan je lezen in ons dossier via volgende link: https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/dossier/om-vlot-van-bank-te-veranderen ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/05/2021

Ney een mail van fortis gekregen
Vanaf volgende maand rekenen ze 7,26€ kosten voor een geweigerde verichting wegens onvoldoende saldo aan. Ik ben enkele jaren terug om deze kost te vemijden overgestapt op een duurder pakket. En nu halen ze het ook hieruit. Het gebeurd inderdaad al eens dat er een betaling niet kan doorgaan omdat mijn loon niet regelmatig gestort wordt en daardoor een automatische betaling blijft steken. Maar ik vind het gevraagde bedag veel te hoog om dit te dekken. Iets wat volledig automatisch loopt dan nog
Kan hier dan echt niets aan gedazn worden??

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/05/2021
, Gereageerd:

Dag Eddy, we kunnen in elk geval je ongenoegen begrijpen. We pleiten al langer voor een bevriezing van de banktarieven en een uitbreiding van een basis bankdienst. Enkele maanden geleden hebben we trouwens onze petitie overhandigd aan de regering, meer kan je lezen via volgende link: https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/nieuws/petitie-banken-overhandigd We raden je zeker aan om onze koopwijzer zichtrekeningen eens te raadplegen om te zien of je geen andere bank kan vinden waar je goedkoper af bent: https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/module/zichtrekeningen?landingpage Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/05/2021

Passen de deze week aangekondigde maandelijkse kosten van 1.9 euro per zichtrekening bij ing ook in deze petitie?


Ikkan niet begrijpen dat banken eenzijdig kosten kunnen beginnen aanrekenen omn aan amijn eigen geld te kunnen en dat we daar niets kunnen tegen beginnen. dAt is voor mij 40 euro per jaar die zomaar verdwijnt

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/05/2021
, Gereageerd:

Beste Cynthia, bedankt voor je belangstelling voor onze petitie 'stop bankkosten', deze petitie werd intussen afgesloten en ze werd vervolgens aan de regering overhandigd, via deze link kan je ons artikel hierover lezen: https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/pers/overhandiging-bankpetitie Dit wil uiteraard niet zeggen dat we tevreden zijn met de huidige gang van zaken, we hebben dan ook verschillende banken gevraagd om hun tarieven te bevriezen. Meer info via deze link: https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/pers/bevriezen-tarieven Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/04/2021

De ergernis over de banken wordt nog meer op de spits gedreven. Gisteren op het nieuws gehoord dat er tussen nu en 2025 er XXX aantal geldautomaten gaan verdwijnen en er zo ongeveer nog een 500 tal automaten overblijven. " Er zal voor gezorgd worden dan de klant binnen een straal van 5 km !!!!( goed gehoord VIJF KILOMETER !) toch nog ergens geld kan gaan afhalen. Dit om de cash betalingen te verminderen en alles met kaart of digitaal te doen. Om maar een voorbeeld te noemen: mijn huisdokter doet niet mee aan dat digitaal gedoe, en wil gewoon "cash" dus moet ik telkens zorgen dat ik 5 km verder eerst geld moet gaan halen. (hij doet ook niet mee met het digitaal doorsturen van de ziektebriefjes naar de ziekenkas !! ) De houding van de banken zou dringend aan banden moeten gelegd worden. De arrogantie ten top. Ze zijn 2008 vergeten !!!!

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/04/2021

Het gaat eigenlijk veel verder dan het opdrijven van de kosten: het gaat om het opleggen van een model van 'prosumptie', d.w.z. van de consument een producent maken -wat op zich positief zou zijn, ware het niet dat de consument hier onbetaald werkt uitvoert. Hoe langer hoe meer moet de burger door online betalingen, het aanmaken van accounts, invullen van digitale formulieren (en de lijst is eindeloos) onbetaald en in zijn privé-tijd taken doen waarvoor vroeger bedienden werden betaald. En dit onder het mom van “meer vrijheid' (bv. zogenaamd de vrijheid om waar en wanneer je wil een (gedwongen online) betaling te doen, maar wie vindt het nu echt een meerwaarde in het leven om op je sofa met je laptop een betaling te doen tussen de soep en de patatten??). Bovendien gaat dit asociale model ervan uit dat elk huishouden over een computer en een voldoende snelle internetverbinding of iedereen over een smartphone beschikt en dat
iedereen gelijk digitaal geletterd (e-literacy, in het Engels) is, wat absoluut niet het geval is.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/04/2021

schandalig wat de banken met ons eigen geld doen, wij moeten nog betalen voor
ons eigen geld dat bij een bank ligt. Afhalen en zoals vroeger in een spaarkous
thuis, schandalig, schandalig

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/04/2021
, Gereageerd:

Beste Eleonore, bedankt voor je bijdrage, wij pleiten in elk geval voor een uitbreiding van de basisbankdienst. De basisbankdienst biedt tegen een redelijke prijs een zichtrekening, een debetkaart en verrichtingen zoals geldafhalingen en doorlopende opdrachten. Tevens pleiten wij ervoor dat deze dienst beschikbaar is voor alle klanten die dat wensen, ook al voldoen ze niet aan de voorwaarden om van de dienst te kunnen genieten (ze mogen bijvoorbeeld niet al een zichtrekening bij een bank hebben). Op die manier kunnen mensen voor wie de digitalisering te snel gaat, zich geleidelijk aanpassen en hun geldzaken autonoom blijven beheren. Je zegt wel niet bij welke bank je bent ? Ga ook gerust in onze koopwijzer kijken om te zien bij welke andere bank je eventueel terecht kan: https://bit.ly/364nw8p   Mvg ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021

Boerenbedrog qua getrouwheidspremie van 0,10%. Pas uitbetaald de eerste van het kwartaal volgend op de verwerving of 12/15 van 0,10% = 0,08 %

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/02/2021

Mijn schoonmoeder is er vandaag achtergekomen dat je
bij Argenta sinds oktober
geen geld meer kan overschrijven naar een rekening buiten Europa. Pech dus voor de neefjes / kleinzonen in Australië!

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021
, Gereageerd:

Voor een overschrijving naar een land buiten de eurozone heb ik al TransferWise gebruikt. Gemakkelijk en geen zotte kosten. Ze hebben ondertussen wel een nieuwe naam: zie https://wise.com/

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/02/2021
, Gereageerd:

Dat is inderdaad heel vervelend. Als ze denkt aan overschakelen naar een andere bank waar dat wel mogelijk is kan ze hier altijd even de vergelijking maken: https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/module/zichtrekeningen ^Bertrand

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/02/2021

Vroeger werd ons loon uitbetaald contant door onze werkgever,opeens moest dat gebeuren met een bankrekening en alles was bij de bank gratis ,wel daardoor werden de mensen bedrogen want opeens moest men betalen voor een bankkaart ,en de banken vonden altijd maar kosten uit om de klanten te laten betalen.
Maar nog zijn ze niet content nu moet men betalen om zijn eigen spaargeld bij afhalen kosten aan te rekenen .ze werken met ons spaargeld en strijken daar winsten op en bij afhalen van ons eigen geld BETALEN waar gaan we naartoe en waar zal dat eindigen??? Oudere mensen die al jaren vaste klant zijn bij de bank en geen computer hebben zijn nog meer het slachtoffer van de bank(MELKKOE)
En de onze regering werkt dat nog meer in de hand door contante betalingen een norm op te leggen dat zien de banken graag en profiteren daarvan.
Ik heb wel een oplossing voor de banken als men meer inkomen wil hebben ,wel dat ze beginnen met het KADER EN CEO 'S HUN LOON WAT NAAR BENEDEN TE HALEN,EN DE GOUDEN HANDDRUK AF TE SCHAFFEN , dan zullen ze ons niet met nog meer kosten moeten aanrekenen . vroeger hadden de mensen die spaarden in de Zwarte Kous en de banken niet nodig hadden ,op hun loon dat ze betaald werden door hun werkgever in een omslag wel daar moesten er geen onkosten op betaald worden .JA DIE GOEDE OUDE TIJD WAAR MEN NOG ALLEEN NOG VAN DROMEN.
Als vroeger dan toch nog eens wat geld op je spaarboekje zette dan waren de banken zeer vriendelijk bij nu vergeleken.
De banken besparen op de bankbedienden ,daar moet het niet gebeuren,NOGMAALS DAT MOET GEBEUREN AAN DE TOP WAAR HET SCHANDALIG HOGE LOON UITBETAALD WORD.
Jammer we hebben de banken nodig maar dat profiteren van de klanten moet STOPPEN . Moest het anders kunnen dan heb ik geen banken meer nodig,en terug naar de OUDE GOEDE TIJD dan was men nog baas over zijn Eigen Geld
VRIENDELIJKE GROETEN
BRUYNEEL WERNER

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/02/2021

Bij het overschakelen van ons loon contant naar bankrekening was alles gratis vroeger, en nu moet men voor alles betalen ,en de banken zijn nooit tevreden men moet maar altijd meer betalen .En de banken komen maar rijker en rijker ,men moet zelfs al betalen om uw eigen spaargeld van uw rekening af te halen waar gaat dat stoppen .vroeger was dat beter dan was men baas over zijn eigen geld ,maar ja men mag van onze regering maar een bepaald bedrag maar contant meer betalen ,en daar profiteren de banken van om aan ons meer kosten door te rekenen.
vriendelijke groeten
BRUYNEEL WERNER

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/01/2021

Het gaat eigenlijk veel verder dan het opdrijven van de kosten: het gaat om het opleggen van een model van 'prosumptie', d.w.z. van de consument een producent maken -wat op zich positief zou zijn, ware het niet dat de consument hier onbetaald werkt uitvoert. HOe langer hoe meer moet de burger door online betalingen, het aanmaken van accounts, invullen van digitale formulieren (en de lijst is eindeloos) onbetaald en in zijn privé-tijd taken doen waarvoor vroeger bedienden werden betaald. En dit onder het mom van 'meer vrijheid' (bv. zogenaamd de vrijheid om waar en wanneer je wil een (gedwongen online) betaling te doen, maar wie vindt het nu echt een meerwaarde in het leven om op je sofa met je laptop een betaling te doen tussen de soep en de patatten??). Bovendien gaat dit asociale model ervan uit dat elk huishouden over een computer en een voldoende snelle internetverbinding of iedereen over een smartphone beschikt en dat iedereen gelijk digitaal geletterd (e-literacy, in het Engels) is, wat absoluut niet het geval is.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Reeds 10tallen jaren client bij Argenta - kreeg het silvervoorstel voorgeschoteld wat ik totaal niet begreep. Gebruik omzeggens nooit de kredietkaart , zet hoogstens 1 keer per jaar een voet in het bankgebouw en doe alle verrichtingen op mijn PC.
Toen ik contact nam voor omschakeling naar het green-pakket verslikte ik me in de agressiviteit waarmee ik te maken kreeg: Ze konden niet apprecieren dat ik niet geinteresseerd was in extra's (beleggingen of verzekeringen) naast mijn spaar- en lopende rekening (waar zowel mijn inkomen als dat van mijn echtgenote op komt en waar ik alle betalingen mee doe) .
Ik kreeg dan ook zomaar te horen dat ik niet moest verwonderd zijn als ze me iets later zouden contacteren om mij als client op te zeggen.
Vriendelijke service is mijns inziens toch iets anders.

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/02/2021
, Gereageerd:

Beste bij mij was een telefoontje naar de kantoorhouder voldoende om mijn pakket van silver naar green te veranderen. De ene zelfstandige kantoorhouder is de andere niet inzake dienstverlening.

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/06/2021
, Gereageerd:

dat dacht ik dus ook. oh ja mevr. u wil liever 'green' I. p. v. de voorgestelde zilver? we passen dat gelijk aan in de computer! geen probleem, en nee u hoeft daar echt niet voor langs te komen. is zo in orde! Limieten werden onmiddellijk aangepast, dat wel. Er worden mij, heb ik net ontdekt, al 4 maanden kosten voor 'silver' aangerekend. En nu moet ik plots wel langs het kantoor om er met de kantoorhouder over te praten.
dit noem ik gangsterpraktijken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/06/2021
, Gereageerd:

Dag Frie, da's zeker en vast niet netjes. Je hoeft het hier niet bij te laten ... Als je wil kan je hiervoor een klacht indienen via onze klachtenbox: https://www.test-aankoop.be/klagen ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/02/2021
, Gereageerd:

Dan heb jij pech dat je met zulke medewerkers te doen hebt. Ik heb onlangs mijn Argenta bank telefonisch gecontacteerd (ik ben daar al meer dan 20 jaar klant) en werd heel vriendelijk te woord gestaan. Er verandert niets voor mij: 0,00 euro kosten. Het enige bedrag dat van mijn zichtrekening is gegaan is 0,15 euro, maar dit is weeral een taks van de overheid. Er werd mij ook geen silver of gold opgedrongen, maar wel een duidelijke uitleg wat dat inhield. Dus ik blijf bij Argenta.

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/01/2021
, Gereageerd:

Ik kan je daar in bijtreden. Na de vraag om de voorgestelde 'silver' pakket om te vormen naan een 'groen' pakket, kreeg na luttele tijd de mededeling dat ze mij dit niet konden geven omdat ik 'maar' een zichtrekening en een spaarrekening had. Ik was opeens 'te kostelijk' als klant. En dit na ongeveer 15 jaar.
'vriendelijke' bank.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Ik ben zelf klant bij ING en vind het schandalig dat men daar eerst een aantal filialen sluit en daarna een vergoeding aanrekend ( €0,50 per opname) omdat je bij een andere bank geld uit de muur haalt. De 'gratis' rekening (lion account) is daarmee niet echt gratis meer te noemen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/01/2021

ik vind het een GROOT SCHANDAAL dat men weeral de OUDERE mensen MEER laten betalen

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/01/2021

KBC is blijkbaar allang vergeten dat de belastingbetaler hun heeft moeten redden met de bankencrisis.

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/01/2021

De nieuwe banktarieven zijn niet verwerkt in de koopwijzer. Ze zijn slechts geldig tot de begindatum van de wijzigingen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/01/2021

Bij BNPParibas Fortis is de maandelijkse bijdrage voor de Comfort Pack rekening verhoogt met 16,67% sedert 1 januari 21 (van 3€ naar 3,5€). Sedert april '20 geen uittreksels meer, ook geen kwartaal uittreksels voor effectenrekening en voor pensioenspaarrekening. Onder het motto "Pak de Poen" zijn de banken aan de top van de rangschikking.

Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies