Nieuws

Triodos Bank kent geen rente meer toe op haar spaarrekeningen

06 oktober 2020
Triodos Bank nul procent spaarrekeningen

Triodos Bank is er via een achterpoortje in geslaagd om de rente op de spaarrekeningen naar nul terug te brengen. Op tegoeden van meer dan € 500 000 zal de bank zelfs een negatieve rente toepassen (– 0,50 %). Wij eisen opheldering van de bank. En vragen de nieuwe regering om in te grijpen.

Bij Triodos Bank werd de spaarder al niet verwend. Hij moest het tot nog toe stellen met een basisrente van 0,01 % en een getrouwheidspremie van 0,10 %. Dat is het huidige wettelijke minimum, banken mogen niet minder bieden. Tenzij ze niet met een gereglementeerde spaarrekening werken maar die omzetten naar een niet-gereglementeerde spaarrekening. Dat is wat Triodos nu doet. Daardoor valt de verplichting weg om een minimumrendement te bieden. 

De bank gaat zelfs nog verder door een negatieve rente van – 0,50 % te hanteren op de tegoeden van meer dan € 500 000.

Er is ook een fiscaal verschil tussen gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Alleen de eerste bieden de spaarder een fiscaal voordeel omdat de rente tot een bepaald bedrag niet wordt belast. De bank moet zich dan aan een hele rits voorwaarden houden, waaronder de toekenning van een minimumrendement. Die voorwaarden gelden niet voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen, maar de intresten worden dan wel belast (roerende voorheffing van 30 %).

Weinig overtuigende argumenten

Triodos Bank probeert de beslissing te rechtvaardigen door te verwijzen naar de aanhoudende lage rentetarieven die haar inkomsten onder druk zouden zetten en naar de noodzaak om het geld te gebruiken voor sociale en ecologische vooruitgang. Maar duurzaamheid en ecologie zijn tot nu toe nooit synoniem geweest met een lager rendement voor de spaarder. Wel integendeel, het is altijd een belangrijk argument voor verantwoorde beleggingen.

Goed om te weten: in 2019 haalde Triodos een winst van 38,8 miljoen euro (4,1 miljoen méér dan in 2018).

Wij willen opheldering van Triodos Bank

Wij vinden dat Triodos zich ten volle moet houden aan waar ze zich tegenover haar cliënten toe heeft verbonden. Wat zal er gebeuren met de getrouwheidspremies die momenteel worden opgebouwd (die worden pas toegekend op de verjaardatum van elke storting)? Zal de bank door de "gedwongen" afsluiting van de gereglementeerde spaarrekeningen begin december de getrouwheidspremies (0,10 %) nog uitbetalen die reeds werden opgebouwd maar nog niet verworven zijn? Het zou onaanvaardbaar zijn als ze dat niet zou doen. 

Triodos geeft ook een slecht signaal aan mensen die iets met hun spaargeld willen doen. Hoe kan men mensen overtuigen om op een duurzame manier te beleggen en te sparen zonder een minimum aan rendement te bieden?

Wij willen dat de regering ingrijpt

De spaarrekening is zeer populair bij de Belgen. Het is dan ook belangrijk om een minimumrendement te verzekeren. Anders zullen vele Belgen elk jaar nog méér koopkracht verliezen op hun spaargeld. Met een rentevoet van 0 % kun je de alsmaar stijgende kosten van het levensonderhoud, waardoor de reële waarde van het kapitaal in de loop der jaren afkalft, niet compenseren

Wij zijn van plan om een formeel schrijven te richten aan de nieuwe regering en de nieuwe minister van Financiën.

Gebruik onze tool om het beste rendement te zoeken

Al staan de rendementen van spaarrekeningen meer en meer onder druk, het is nog altijd mogelijk om een spaarrekening te vinden die méér biedt dan het wettelijke minimum. Surf daarvoor naar onze Koopwijzer Spaarrekeningen.

NAAR ONZE KOOPWIJZER SPAARREKENINGEN