Nieuws

Spaarrekeningen: waar wij voor ijveren

05 november 2012
nos revendications

Test-Aankoop is vragende partij voor een vereenvoudiging van de rentevergoeding op spaarrekeningen. Het is veel transparanter om 1 globale rentevoet te hebben, waarin basisrente en getrouwheidspremie vervat zitten.

De spaarrekening vergezelt veel consumenten van in de wieg tot in het graf en is nog nooit zo populair geweest als nu. Vraag is of iedereen weet hoe de vork precies in de steel zit...

Basisrente + getrouwheidspremie ? Neen!

De vergoeding van een spaarrekening bestaat uit een basisrente en uit een getrouwheidspremie die telkens per periode van 12 maand wordt toegekend op geld dat 12 maand lang onaangeroerd op de rekening bleef. Test-Aankoop verzet zich al jarenlang tegen deze premie.

 

Het mechanisme is zo complex dat de bankiers zelf niet alle kneepjes kennen, zoals onze enquêteurs ontdekten toen ze bij enkele agentschappen langsgingen. De informatie die de klanten kregen was dikwijls onvolledig of zelfs verkeerd. Welnu, het is van wezenlijk belang dat de klant correct geïnformeerd wordt. Als hij zijn geld op het verkeerde moment opneemt, riskeert hij immers zijn premie kwijt te spelen.

 

Obscure berekening

Met het huidige systeem is het hoe dan ook zo goed als onmogelijk om het beloofde rendement te halen. Een basisrente van 1,20 % en een getrouwheidspremie van 1,50 % zou logischerwijs een globaal rendement van 2,70 % moeten opleveren. Maar de spaarder die elke maand geld stort en die na vier jaar ononderbroken trouw zijn geld opneemt, haalt slechts een rendement van hooguit 2,35 %.

 

Dat komt omdat een deel van de getrouwheidspremies “in opbouw” verloren gaat op het ogenblijk van de geldopneming doordat die premies op verschillende tijdstippen van het jaar vervallen. Hoe hoger de getrouwheidspremie, hoe groter het verschil tussen het “beloofde” en het werkelijke rendement. De banken die met getrouwheidspremies goochelen weten dat maar al te goed. Zijn ze misschien bang om de rentevergoeding die ze hun klanten werkelijk toekennen open en bloot te afficheren?

 

Wij vragen een herziening van spaarrekeningen

Test-Aankoop vraagt om het systeem van de spaarrekening te herzien zodat het rendement dat de spaarders bekomen overeenkomt met het rendement dat de banken aankondigen.