Nieuws

Schadevergoeding aandeelhouders Fortis

23 juli 2018
Fortis Ageas

23 juli 2018
De getroffen aandeelhouders van Fortis die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandelen hadden, zullen recht hebben op een schadevergoeding. Hierbij meer uitleg over hoe die procedure zal verlopen.

Bijna 10 jaar nadat bankverzekeraar Fortis werd ontmanteld, zullen de getroffen aandeelhouders een (klein) deel van de geleden schade kunnen recupereren. Het Gerechtshof van Amsterdam heeft het voorstel van Ageas (de opvolger van Fortis) aan de getroffen aandeelhouders bindend verklaard. Ageas zal nu 1,3 miljard euro beschikbaar stellen voor schadevergoedingen.

Dit is wat je moet doen en weten als je een Fortisaandeelhouder was tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008.

 • Hoe vraag je een schadevergoeding aan?
  Door het formulier in te vullen dat vanaf 27 juli beschikbaar zal zijn op www.forsettlement.com; je kunt het ook verkrijgen via het call center (0800/26 83 2 of 02/557 59 00) of per mail via forsettlement@computershare.com. De claims kunnen worden ingediend tot en met 28 juli 2019. Als je bent aangesloten bij Deminor, bij VEB (Vereniging van Effectenbezitters), Stichting FortisEffect, Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF), ConsumentenClaim/Fortisclaim, Meester Arnauts of Meester Lenssens, volg dan nauwgezet de instructies van deze organisaties.
 • Hoe hoog kan de schadevergoeding zijn?
  Alles hangt af van het aantal aanvragen tot schadevergoeding, van de periode waarin je de aandelen bezat of (bij)kocht, van het feit of je reeds van voor 31 december 2014 staat geregistreerd bij een van de bovengenoemde organisaties (of je een actieve claimant bent). Neem nu bijvoorbeeld dat je over de hele periode aandeelhouder was, dan krijg je € 1,39 per aandeel. Dat bedrag stijgt met 25% als je actieve claimant bent (schadevergoeding voor de kosten aan de organisatie of je advocaat). De website www.forsettlement.com integreert een berekeningsmodule waarmee je bij benadering kunt berekenen welk bedrag je kunt recupereren. Het definitieve bedrag zal afhangen van het aantal ingezonden claims, aangezien de te verdelen som vastligt op 1,3 miljard euro.
 • Welke documenten moet je voorleggen?
  Om een schadevergoeding te claimen, dien je te bewijzen dat je de aandelen in de referentieperiode aanhield of kocht. Wie de aandelen bij een bank of broker op een effectenrekening had staan, kan daar normaal een attest bekomen met de nodige gegevens. BNP Paribas Fortis, Belfius, ING, AXA, Deutsche Bank, Keytrade Bank, Bolero/KBC lieten alvast weten dat ze hun klanten kosteloos een attest zullen bezorgen. Binck Bank rekent € 50 aan.
 • Wanneer wordt de schadevergoeding uitbetaald?
  Als je je aanvraag indient voor 31 december, zul je in aanmerking komen om een voorschot te ontvangen van 70% van het totale bedrag. De eerste betalingen zouden in november-december gebeuren. De rest (inclusief de resterende 30%) zal volgen in 2019.
 • En als je de deal niet aanvaardt?
  Als je akkoord gaat met het voorstel, kun je achteraf niet meer deelnemen aan andere acties tegen Ageas. Als je de verdere juridische stappen wilt ondernement om een hogere schadevergoeding te bekomen, moet je dat expliciet melden ten laatste op 31 december 2018 (ook dat formulier zal ter beschikking zijn gesteld).
 • Ben je zeker van een schadevergoeding?
  Nee. Als een bepaald aantal aandeelhouders die samen voor meer dan 5% van het voorziene bedrag (1,3 miljard euro) kunnen eisen, het akkoord verwerpen, zou het voorstel kunnen afgevoerd worden. Maar die kans is erg klein.

We houden je op de hoogte

Heb je nog vragen? Wil je meer te weten komen over deze procedure? Ga dan naar de website van Test Aankoop Invest. Je vindt er alles om je beleggingen te laten renderen.

Naar Test Aankoop Invest

Je kunt ook bellen naar ons call center "beleggingen" via 02 542 33 51