Nieuws

Schadevergoeding aandeelhouders Fortis

31 januari 2019
Fortis Ageas

31 januari 2019
Als je ons in 2008-2009 een mandaat hebt gegeven om je rechten te verdedigen na het débâcle van bankverzekeraar Fortis van wie je in 2008 aandelen bezat, zul je van ons een supplement krijgen boven op de vergoeding die Ageas voor jou in het vooruitzicht stelt.

Was jij een van de vele beleggers die tussen 28/2/2007 en 14/10/2008 aandelen bezaten van bank-verzekeraar Fortis en die met lede ogen moesten aanzien hoe dat vermogen door de financiële crisis grotendeels in rook opging? De weg om daar een schadevergoeding voor te krijgen, is heel lang. 

Vorig jaar kwam de opvolger van de al lang ontmantelde bankverzekeraar en die de naam Ageas draagt, eindelijk met een schikking voor de getroffen aandeelhouders. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen “actieve claimanten” en “niet-actieve claimanten”. 

  • Onder “actieve claimanten” worden de aandeelhouders verstaan die vóór 31/12/2014 geregistreerd waren bij Deminor, Vereniging van Effectenbezitters (VEB), Stichting FortisEffect, Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF) of bij een andere Belgische of Nederlandse organisatie die een gerechtelijke procedure heeft ingesteld vóór 24/3/2017 (Mr. Arnauts, Mr. Lenssens, Stichting ConsumentenClaim/FortisClaim).
  • Alle andere Fortis-aandeelhouders die voor de schikking in aanmerking komen, vallen onder de categorie “niet-actieve claimanten”.

Alleen voor de “actieve claimanten” is boven op de vergoeding een toeslag gepland. Die is bedoeld om de kosten te compenseren die werden gemaakt om schadevergoeding te verkrijgen (jaarlijks lidgeld, deel van de vergoeding dat moet worden afgestaan aan de instantie of de advocaat die de belangen heeft verdedigd …). 

In de praktijk mogen de personen die “niet-actieve claimanten” zijn maar aan ons een mandaat hadden gegeven om hun rechten te verdedigen, evenwel op dezelfde terugbetaling rekenen.

Mandaat gegeven aan Test Aankoop

Als jij ons in 2008-2009 een mandaat hebt gegeven om je rechten te verdedigen (lees goed: je bent niet betrokken als je ons alleen een mandaat had gegeven om je op één of meer algemene vergaderingen te vertegenwoordigen), weet je dat wij er op een gegeven ogenblik voor hebben gekozen om de uitkomst af te wachten van het strafrechtelijke onderzoek dat door het Brusselse parket werd ingesteld en om zelf geen verdere juridische stappen te zetten.

Voor Ageas behoor jij dus tot de categorie “niet-actieve claimanten” en kun je geen aanspraak maken op de hogere vergoeding. 

Maar als je na het mandaat ononderbroken abonnee bent gebleven bij ons, en dat op z’n minst tot 13/7/2018 (datum waarop de schikking bindend werd verklaard), zullen wij je daarvoor compenseren. Je zult van ons het verschil uitgekeerd krijgen tussen de vergoeding waar je als “niet-actieve claimant” aanspraak op kunt maken en de vergoeding die voor “actieve claimanten” wordt voorbehouden, na aftrek van de in de mandaatovereenkomst geplande afhoudingen. Zo kom je op voet van gelijkheid met de “actieve claimanten”.

Je zult binnenkort worden gecontacteerd met praktische richtlijnen.

Mocht je nog bijkomende vragen hebben, dan mag je altijd ons Contact Center bellen.

BEL ONS CONTACT CENTER OP 02 542 33 51