Nieuws

Hoelang duurt het voordat mijn belegging in waarde verdubbelt?

Om dat te berekenen, moet je de regel van zeventig toepassen. Dat ezelsbruggetje kan je helpen om je beleggingen op middellange en lange termijn te plannen.

02 november 2021

De regel van zeventig lijkt simplistisch, maar het is een goede manier om kandidaat-beleggers te helpen om hun beleggingen te plannen, bijvoorbeeld in het kader van hun pensioen.

Voor een belegging die 1 % per jaar opbrengt, hoef je geen honderd jaar (100 x 1 %) te wachten voordat je belegging is verdubbeld in waarde. De rente wordt namelijk elk jaar toegevoegd aan het kapitaal en zal op zijn beurt rente genereren. Daarom duurt het slechts zeventig jaar voordat het beginkapitaal is verdubbeld.

Zeventig gedeeld door de rente

De regel werkt zo. Je deelt het getal zeventig door de rentevoet van je belegging. De uitkomst is het aantal jaren die moeten verstrijken om de belegging te laten verdubbelen.

Als je bijvoorbeeld € 1 000 belegt tegen een rente van 2 %, dan duurt het 35 jaar (70 delen door 2) om er € 2 000 van te maken. De renteopbrengst is € 20 (2 % van 1 000) na het eerste jaar, € 20,40 (2 % van 1 020) na het tweede jaar enzovoort.

Zes beleggingsproducten

Voor zes beleggingsproducten hebben we berekend hoelang het duurt voordat ze in waarde verdubbelen.

  • 636 jaar voor een spaarrekening met een jaarlijkse rente van 0,11 % (wettelijk minimum)
  • 70 jaar voor een spaarverzekering met een jaarlijkse rente van 1 %
  • 35 jaar voor een defensief gemengd beleggingsfonds met een jaarlijkse rente van 2 % (niet gegarandeerd)
  • 17 jaar voor een neutraal gemengd beleggingsfonds met een jaarlijkse rente van 4 % (niet gegarandeerd)
  • 14 jaar voor een dynamisch gemengd fonds met een jaarlijkse rente van 5 % (niet gegarandeerd)
  • 10 jaar voor een internationaal aandelenfonds met een jaarlijkse rente van 7 % (niet gegarandeerd).

Beperkingen van de formule

De berekeningen hierboven zijn natuurlijk louter theoretisch. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met inflatie of de evolutie van de rente. Maar ze geven een idee van de beleggingshorizon en kunnen daarom helpen bij het uitstippelen van een strategie.

De voorbeelden tonen dat risicoloze beleggingen (spaarrekening en spaarverzekering) zo weinig opbrengen dat een mensenleven niet volstaat om de inleg te verdubbelen. Geld dat je voorlopig niet nodig hebt, beleg je dus beter op de beurs. Maar zonder veel risico en met voldoende spreiding. Een gemengd beleggingsfonds is een goed compromis om mee te beginnen.

Meer info?

Heb je vragen over beleggingen, dan kun je terecht bij de experts van Test Aankoop invest.

naar test aankoop invest