Nieuws

Open brief over Arco aan premier Michel: dringend meer duidelijkheid nodig!

12 juli 2017
groep arco

Meer dan 800 000 Arco-coöperanten wachten al jaren op de uitvoering van beloften van opeenvolgende regeringen. Deze mensen riskeren elk duizenden euro’s aan spaargeld kwijt te geraken. Wij eisen daarom in een open brief duidelijkheid en transparantie in dit dossier van de premier en de regering.

De afgelopen weken kwam de afwikkeling van de vereffening van de Arco-Groep opnieuw enkele keren in de pers. Meer dan 800 000 coöperanten dreigen enkele duizenden euro per persoon te verliezen.

Midden april werd immers bekend gemaakt dat de vereffening van de Arco-Groep zo goed als rond is. Helaas blijkt dat er hooguit een habbekrats overblijft voor de coöperanten.

Vervolgens heeft het Grondwettelijk Hof midden juni geconcludeerd dat het wetsartikel met betrekking tot de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten, die door de regering Leterme in het leven werd geroepen, ingaat tegen de grondwet.

Hierdoor is de onzekerheid rond een compensatie voor de Arco-slachtoffers enkel toegenomen. Wij hebben daarom een open brief geschreven aan  eerste minister Charles Michel om dringend meer duidelijkheid te scheppen in dit dossier, ook wat betreft de door de regering beloofde schadeloosstelling van de Arco-coöperanten.

De volledige brief downloaden (pdf-bestand)