Nieuws

Fortis: eindelijk schadevergoeding!

24 maart 2016
Fortis enfin une indemnisation

De schadevergoeding die op komst is voor aandeelhouders van Fortis die werden gedupeerd in 2007 en 2008, lijkt ons aanvaardbaar. Ook al zal het verlies slechts voor een fractie worden gecompenseerd. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht ...

Om een streep te trekken onder het debacle van 2007 en 2008 voor de aandeelhouders van Fortis stelt Ageas, de opvolger van het vroegere Fortis, een schikking voor. Wij raden aan om die te aanvaarden. De schikking moet nog worden bekrachtigd door het Gerechtshof van Amsterdam. Want het is in Nederland dat een procedure werd opgestart die de tegenhanger is van de Belgische groepsvordering. Wij konden dat zelf niet doen omdat die procedure volgens de Belgische wetgeving niet mogelijk is voor zaken die dateren van vóór 1/9/2014 en conflicten tussen bedrijven en hun aandeelhouders.

Voor wie en hoeveel?

De schikking betreft al wie tussen 28/2/2007 en 14/10/2008 Fortis-aandelen bezat. Dus ook wie zich niet had aangesloten bij een van de organisaties die officieel de belangen verdedigden van de gedupeerden.

In ruil moet u wel afzien van verdere claims en (burgerlijke) rechtszaken tegen Ageas. Als u dat niet wilt en en verder wilt procederen tegen Ageas, moet u er dan ook uitdrukkelijk afstand van nemen (“opt-out”).

Ageas trekt in totaal 1,2 miljard euro uit, te verdelen onder alle aandeelhouders die in aanmerking komen en de nodige bewijssstukken op tafel leggen. 

Het bedrag zal verschillen per aandeelhouder. Wellicht zal het gemiddelde liggen tussen € 0,50 en € 2 per oud aandeel, en tussen € 5 en € 20 per huidig aandeel. 

Sowiso zal dus slechts een klein deel van uw verlies worden gecompenseerd. Toch raden wij aan om de schikking te aanvaarden. Rechtszaken kunnen erg lang aanslepen en het valt af te wachten of iets (meer) uit de brand kan worden gesleept.

Wat te doen?

  • Het enige wat u nu kunt doen, is bewijsstukken verzamelen bij uw bank of broker waarmee u de aankoop en het bezit van de Fortis-aandelen kunt staven.
  • Wij zullen u tijdig informeren als het tijd is om uw schadeclaim in te dienen. Daar is nog geen haast bij, Ageas schat ten vroegste over 18 maanden met de uitbetaling te zullen starten. Wij engageren ons ook om u te helpen bij het indienen van uw schadeclaim.