Nieuws

Een coherente spaarfiscaliteit aub!

11 februari 2016
coherente

Een spaarrekening is op fiscaal vlak interessanter dan andere beleggingen waarop meer roerende voorheffing of taksen worden geheven. Doordat de intrest op uw spaarrekening vandaag lager is dan de inflatie, wordt u er uiteindelijk echter armer op. Wij vinden dat de overheid u met een coherente spaarfiscaliteit zou moeten stimuleren om uw beleggingen te diversifiëren.

Hebt u vragen over wat u het best kunt doen met uw spaargeld? 

Het fiscaal voordeel op spaarrekeningen …

Vandaag zijn de interesten op spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing tot € 1880 per persoon. Zelfs boven dat bedrag blijft de spaarder van een gunstig fiscaal regime genieten gezien het feit dat hij dan nog slechts 15 % belastingen betaalt (op andere beleggingen: 27 %). 

Rekening houdend met de huidige rentevoeten bij de grotere banken (0,15 % in totaal voor de meeste rekeningen), kan men meer dan 1,25 miljoen euro oppotten voor men effectief een cent roerende voorheffing moet betalen. 

… ten koste van andere financiële producten 

De regering nam de laatste jaren wel diverse maatregelen om andere beleggingsproducten meer te belasten - vaak halsoverkop om een gat in de begroting te dichten. Zo klom de roerende voorheffing op termijnrekeningen, staatsbons en obligaties van 15 tot 27 %. 

Daarnaast werd de beurstaks op aandelen en een aantal fondsen opgetrokken, kwam er een taks van 2 % op levensverzekeringen en was er een meerwaardebelasting als men aandelen binnen de 6 maand koopt en verkoopt. 

Het ongewenste resultaat van de huidige spaarfiscaliteit

Met de huidige spaarfiscaliteit stimuleert de overheid dat spaarders blijven kiezen voor spaarrekeningen en andere beleggingsproducten de rug toekeren. Resultaat: veel mensen blijven hun geld oppotten op spaarboekjes, zelfs tegen rentevoeten die onder het inflatiepeil liggen, wat hen uiteindelijk armer maakt.

Wat wij vragen 

De overheid zou met een coherente spaarfiscaliteit de spaarders ertoe moeten aanzetten hun beleggingen te diversifiëren of hun vermogen als een goede huisvader op de lange termijn te beheren. 

Niet enkel het spaarboekje zou van roerende voorheffing moeten worden vrijgesteld. De consument zou ook een fiscale stimulans moeten krijgen voor zijn individueel spaarplan waarbij hij ook zijn portefeuille zelf zou kunnen samenstellen (aandelen, obligaties, fondsen, liquiditeiten) in functie van zijn reële behoeftes.