Nieuws

Afschaffing van belastingvoordeel op spaarrekeningen kan leiden tot renteverlaging

07 oktober 2021
spaarrekening belastingvoordeel

Als de belastingvrijstelling op gereglementeerde spaarrekeningen wordt afgeschaft, zouden spaarders niet veel verliezen. Als het minimumrendement wordt afgeschaft wél. De banken zouden de spaarrente tot nul kunnen verlagen of een negatieve rente aanrekenen.

Volgens berichten in de pers overweegt de regering om de belastingvrijstelling voor gereglementeerde spaarrekeningen af te schaffen. De rente op deze spaarrekeningen is vrijgesteld van roerende voorheffing tot een plafond van € 980 per persoon. Renteopbrengsten boven dat plafond worden belast tegen 15 %.

Als de vrijstelling wordt afgeschaft en elke renteopbrengst wordt onderworpen aan roerende voorheffing, zal het rendement van spaarrekeningen verder dalen. Dat rendement is al tot een minimum herleid. Zo levert € 1 000 spaargeld bij de meeste banken momenteel € 1,10 rente per jaar op. Als een roerende voorheffing zou worden toegepast (tegen het gebruikelijke tarief van 30 %), zou de spaarder € 0,33 per € 1 000 spaargeld verliezen. Op zich niet dramatisch.

Zorgen voor de toekomst

Zorgwekkender is dat een afschaffing van het belastingvoordeel de bestaansreden van gereglementeerde spaarrekeningen wegneemt. De banken boden een gereglementeerde spaarrekening aan vanwege het belastingvoordeel. Een van voorwaarden voor de banken was dat ze een minimumrente moesten aanbieden: 0,01 % basisrente + 0,10 % getrouwheidspremie.

Als het belastingvoordeel verdwijnt, vrezen we dat de banken niet zullen aarzelen om het wettelijk minimum af te schaffen en de spaarrente tot nul zullen verlagen, of zelfs een negatieve rente zullen aanrekenen. In dat geval kost sparen geld in plaats van op te brengen. De banken zijn al jaren vragende partij om de rente te verlagen.

Vraag om opheldering aan de minister

Het effect van een negatieve rente op spaargeld zou veel groter zijn dan het wegvallen van het belastingvoordeel. Daarom zullen we minister van Financiën Vincent Van Peteghem vragen om opheldering en garanties voor de spaarders.

Er is weliswaar een stijging van de rente op de obligatiemarkten aangekondigd, maar die heeft nog geen betrekking op de rente op spaarrekeningen, die waarschijnlijk pas over enkele jaren zal stijgen. Tot die tijd zal de koopkracht van de spaarders waarschijnlijk opnieuw worden aangetast.

Vergelijk spaarrekeningen

Om spaarrekeningen te vinden die (een beetje meer) bieden dan de minimumrente, gebruikt u gewoon onze vergelijkingstool. Met dit instrument kunt u in een paar klikken de aanbiedingen van de verschillende banken vergelijken en het beste rendement krijgen op basis van uw persoonlijke situatie.

naar de tariefvergelijker voor spaarrekeningen