Dossier

Een goede spaarrekening kiezen

09 februari 2017
goede spaarrekening kiezen

09 februari 2017

Een spaarrekening is soepel en veilig. Soepel omdat u op elk moment geld kunt bijstorten of opnemen. Veilig omdat uw kapitaal gewaarborgd is. Zelfs als de financiële instelling in de problemen zou komen, want dan is er het depositogarantiesysteem, dat per persoon en per bank tot € 100 000 waarborgt. 

Één rendement, twee componenten

De vergoeding van een gewone (“gereglementeerde”) spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Andere (“niet-gereglementeerde”) spaarrekeningen bieden slechts één rentevoet, maar zijn daarom niet minder interessant, wel integendeel.

Het is niet zo makkelijk om het reële rendement van een spaarrekening te berekenen. U mag immers niet gewoon de basisrente en de getrouwheidspremie bij elkaar optellen, aangezien u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om die premie te verwerven. Met onze Koopwijzer spaarrekeningen hebben wij daarom een vergelijkingsmodule ontwikkeld die, al naargelang het bedrag dat u wenst te sparen, de tijdshorizon die u voor ogen hebt en uw leeftijd, u naar de rekeningen leidt die het meest opbrengen in uw situatie. 

 

Basisrente

De basisrente wordt toegekend vanaf de eerste dag dat u een storting uitvoert tot en met de dag vóór u het geld opneemt. Ze is niet gewaarborgd en kan dus op elk moment wijzigen. 
De basisrente mag ook variëren volgens het bedrag op de rekening. Nemen we bv. een bank die een basisrente van 2 % biedt als het saldo minder dan € 50 000 bedraagt en 1 % als het hoger is. Hebt u dan € 25 000 op de rekening staan, dan krijgt u een basisrente van 2 %. Maar staat er € 75 000 op, dan krijgt u slechts een basisrente van 1 %, en dat niet alleen op het gedeelte boven de € 50 000 maar op de totaliteit van uw spaargeld.

 

Getrouwheidspremie 

De getrouwheidspremie is verworven indien uw geld 12 maanden onafgebroken op de rekening blijft. Tijdens die periode kan de premie niet stijgen of dalen. Na 12 maanden gaat een nieuwe periode in en wordt de getrouwheidspremie toegepast die op dat moment geldt. Om die te verwerven moeten uw centen opnieuw 12 maanden blijven staan. 

Als u de premie hebt verworven, wordt ze niet meteen op de rekening gestort. Doorgaans gebeurt dat pas bij het begin van het volgende kwartaal. 

Indien u meerdere stortingen hebt uitgevoerd op uw spaarrekening, bent u dan ook verschillende getrouwheidspremies aan het verwerven. 

Wanneer u geld opneemt, zal men eerst afnemen van de stortingen waarvoor de verwerving van de getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is. 

Gezien de complexiteit van de berekening van de getrouwheidspremie is het niet makkelijk om het exacte moment te kennen waarop u uw geld kunt opnemen zonder het risico te lopen dat u de premie verliest. Daardoor is het vaak bijna onmogelijk om geld op te nemen zonder een deel van de getrouwheidspremie te verliezen.

 

Slechts één rentevoet

Sommige banken bieden spaarrekeningen aan die slechts met één rentevoet werken in plaats van met een basisrente en een getrouwheidspremie. Die zijn zeker niet minder veilig. Aangezien u zich nooit moet afvragen of u geen in opbouw zijnde getrouwheidspremie verliest op het moment dat u geld wilt opnemen, zijn ze zelfs veel transparanter dan de klassieke spaarrekeningen. Het enige nadeel is dat de intresten van dit type spaarrekening onderworpen zijn aan roerende voorheffing. Maar desondanks bieden ze vaak een hoger rendement dan de gewone spaarrekeningen met een basisrente en een getrouwheidspremie, waarbij de eerste schijf aan intresten vrijgesteld is van roerende voorheffing.