Dossier

Een goede spaarrekening kiezen

12 juli 2022
goede spaarrekening kiezen

Een spaarrekening is soepel en veilig. Soepel omdat je op elk moment geld kunt bijstorten of opnemen. Veilig omdat je kapitaal gewaarborgd is. Zelfs als de financiële instelling in de problemen zou komen, want dan is er het depositogarantiesysteem, dat per persoon en per bank tot € 100 000 waarborgt. 

Één rendement, twee componenten

De vergoeding van een gewone (“gereglementeerde”) spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Het is niet zo makkelijk om het reële rendement van een spaarrekening te berekenen. Je mag immers niet gewoon de basisrente en de getrouwheidspremie bij elkaar optellen, aangezien je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om die premie te verwerven. Met onze Koopwijzer spaarrekeningen hebben wij daarom een vergelijkingsmodule ontwikkeld die, al naargelang het bedrag dat je wenst te sparen, de tijdshorizon die je voor ogen hebt en je leeftijd, je naar de rekeningen leidt die het meest opbrengen in jouw situatie. 

Basisrente

De basisrente wordt toegekend vanaf de eerste dag dat je een storting uitvoert tot en met de dag vóór je het geld opneemt. Ze is niet gewaarborgd en kan dus op elk moment wijzigen. 

Getrouwheidspremie 

De getrouwheidspremie is verworven indien je geld 12 maanden onafgebroken op de rekening blijft. Tijdens die periode kan de premie niet stijgen of dalen. Na 12 maanden gaat een nieuwe periode in en wordt de getrouwheidspremie toegepast die op dat moment geldt. Om die te verwerven moeten je centen opnieuw 12 maanden blijven staan. 

Als je de premie hebt verworven, wordt ze niet meteen op de rekening gestort. Doorgaans gebeurt dat pas bij het begin van het volgende kwartaal. 

Indien je meerdere stortingen hebt uitgevoerd op je spaarrekening, ben je dan ook verschillende getrouwheidspremies aan het verwerven. 

Wanneer je geld opneemt, zal men eerst afnemen van de stortingen waarvoor de verwerving van de getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is. 

Gezien de complexiteit van de berekening van de getrouwheidspremie is het niet makkelijk om het exacte moment te kennen waarop je je geld kunt opnemen zonder het risico te lopen dat je de premie verliest. Daardoor is het vaak bijna onmogelijk om geld op te nemen zonder een deel van de getrouwheidspremie te verliezen.

Slechts één rentevoet

Sommige banken bieden spaarrekeningen aan die slechts met één rentevoet werken in plaats van met een basisrente en een getrouwheidspremie.

Die zijn zeker niet minder veilig. Aangezien je je nooit moet afvragen of je geen in opbouw zijnde getrouwheidspremie verliest op het moment dat je geld wilt opnemen, zijn ze zelfs veel transparanter dan de klassieke spaarrekeningen.

De intresten van dit type spaarrekening zijn wel onderworpen aan roerende voorheffing (30 %).

In de huidige omstandigheden zijn dergelijke spaarrekeningen niet interessant.