Antwoord van expert

Blijft het de moeite om te storten in AFER Europe?

04 juli 2022
Blijft het de moeite om te storten in AFER Europe?

Christophe Dubois, die al jaren belegde in het Waarborgfonds van AFER Europe, maakte zich zorgen omdat hij in onze publicaties geen spoor meer vond van die spaarverzekering. Onze financieel expert Randy Van Der Auwera legde uit dat er geen enkele reden was om uit dat fonds te stappen.

Christophe Dubois uit Saint-Gérard: “Ik beleg al bijna 20 jaar in het Waarborgfonds van AFER Europe. Maar ik vind die spaarverzekering niet meer terug in het magazine Budget & Recht. Mag ik daar nog voor blijven storten? Ik wil dat ik het kapitaal indien nodig makkelijk kan opvragen voor de studie van mijn kinderen.” 

Glass.Mapper.Sc.Fields.Image
Randy Van Der Auwera
financieel expert Test Aankoop invest
Blijf met je contract van het Waarborgfonds van AFER Europe beter onder de € 70 000. Zo is je tegoed wettelijk beschermd mocht het fout gaan met de verzekeraar.

Het antwoord van onze expert 

Wij vermelden de spaarverzekeringen inderdaad niet meer in de rubriek B&R Extra van Budget & Recht omdat we dat product gezien de blijvend lage rente niet meer aanbevelen. Maar wie al een contract heeft dat nog een fraaie gewaarborgde minimumrente oplevert, zou gek zijn om eruit te stappen. 

Wij raden onder bepaalde voorwaarden zelfs aan om bij te storten. Zo mogen de instapkosten niet meer dan 1 % bedragen. De spaarverzekering moet in het verleden in staat zijn geweest om een competitief rendement te bieden (in 2020 meer dan 1 %). In het beste geval loopt het contract al meer dan acht jaar, omdat je dan geen fiscale boete riskeert mocht je plots willen uitstappen wanneer het rendement fors begint tegen te vallen. Wat ook een rol speelt, is of je het geld daarna niet te snel weer denkt te zullen opvragen, zodat je de instapkosten en de verzekeringstaks over een voldoende lange tijd kunt spreiden. 

Qua kosten en rendement zit je alvast goed met het Waarborgfonds van AFER Europe. Dus ja, je mag zeker overwegen om te blijven storten als je een risicoloze belegging wilt en het gaat om geld dat je de eerste jaren niet nodig denkt te hebben. 

Aangezien jouw contract al meer dan acht jaar loopt, zul je het geld gelijk wanneer kunnen opvragen zonder dat je fiscaal zult worden beboet. 

Hou voor alle zekerheid het aspect van de wettelijke bescherming in het oog. Als je een spaarverzekering naar Belgisch recht hebt (de meerderheid in ons land), zijn je tegoeden tot € 100000 beschermd per verzekeraar en per persoon. Maar het Waarborgfonds valt onder het Franse recht en bijgevolg onder het Franse garantiefonds. Dat betekent dat de bescherming beperkt is tot € 70 000. Het kan voorzichtig zijn om niet boven dat plafond te gaan.

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet, neem contact op met een expert van Test Aankoop invest. Je kunt daarvoor elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur bellen naar het nummer 02 542 33 51.

Bel een expert van Test Aankoop invest


Afdrukken Versturen via e-mail