Persbericht

Test Aankoop betreurt de nieuwe door minister Muylle genomen maatregelen

18 maart 2020

est Aankoop heeft kennis genomen van de nieuwe maatregelen die minister Muylle heeft uitgewerkt om bij annulering van een reis, zowel door de touroperator als door de reiziger, tijdelijk het uitschrijven van waardebonnen te aanvaarden. Deze vouchers zouden één jaar geldig zijn en door het Garantiefonds worden gedekt.

De consumentenorganisatie betreurt het ten zeerste dat zij niet werd geraadpleegd en zij dus niet in staat is geweest om de stem van de consumenten in deze zaak te laten gelden. De reissector wordt uiteraard zeer sterk getroffen door de crisis, maar laten we niet vergeten dat dit ook geldt voor de consumenten. Er is geen objectieve reden waarom zij in dit verband niet zouden worden gehoord.

Test Aankoop is van mening dat andere maatregelen, die minder ingrijpend zijn in verband met de rechten van de consument, overwogen hadden kunnen worden. Reizigers die een terugbetaling wensen, weliswaar met uitstel of een spreiding van de terugbetaling, moeten hier aanspraak op kunnen blijven maken. Als de reisorganisator kan aantonen dat zijn financiële stabiliteit in het gedrang komt, hoeft in dat geval uiteraard niet in onmiddelijke terugbetaling te worden voorzien. Niet alle touroperators zijn even groot en financieel stabiel en er had dan ook een onderscheid moeten worden gemaakt tussen kleine en grote touroperators. 

Bovendien verzet Test Aankoop zich tegen de maatregel waarbij organisatoren evenementen kunnen uitstellen tot een latere datum en een klant enkel moeten vergoeden als de klant kan bewijzen dat hij op de nieuwe datum echt niet aanwezig kan zijn. Deze maatregel is uiterst opdringerig en buiten proportie. Er wordt ook geen rekening gehouden met de goede wil van een meerderheid van de burgers die zich in tijden van crisis bereid tonen inspanningen te doen.

Test Aankoop roept eerste minister Sophie Wilmès op om uiterst waakzaam te zijn, zodat de speciale volmachten niet gebruikt kunnen worden om de rechten van de consument te ondermijnen.

Voor vragen met betrekking tot annuleringen, terugbetalingen en andere praktische vragen, als gevolg van de crisis, heeft Test Aankoop een speciale lijn (0800 29 510) geopend om de consument met concrete en praktische antwoorden bij te staan. Indien nodig zal de consument, bij het opstarten van een dossier, worden voorgesteld om lid te worden waarna zijn dossier zal worden toevertrouwd aan de advocaten van de vereniging. Verder worden ook andere vragen, met betrekking tot de volksgezondheid of het dagelijks leven, gratis behandeld op www.testaankoop.be/corona.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.