Nieuws

Onbetaalde telecomfactuur mag krediet niet in de weg staan

06 augustus 2018

CD&V wil telecomschulden laten opnemen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Momenteel registreert die enkel late betalingen voor kredieten. Daar nog andere schulden aan toevoegen, lijkt ons niet de juiste methode om de schuldenberg te bestrijden.

Volgens onderzoek van de Nationale Bank zijn onbetaalde telecomfacturen een eerste signaal dat een particulier later zijn hypothecair of consumentenkrediet niet zal kunnen aflossen. Vandaar het idee van CD&V om telecomschulden toe te voegen aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), die betalingsachterstanden voor kredieten registreert.

Dat is geen nieuw idee, aangezien verschillende politieke partijen reeds soortgelijke voorstellen deden die steeds werden afgeschoten. Het is tevens een idee waartegen wij ons in het verleden reeds hebben verzet.

Onze argumenten tegen dit voorstel

Al in 2014 schreven wij een brief aan minister van Consumentenzaken Kris Peeters, waarin we ons uitspreken tegen een uitbreiding van de CKP voor schulden die niet gelinkt zijn aan krediet (telecom, belastingen, huur, energie, …).

Wij haalden daarvoor verschillende argumenten aan:

  • De strijd tegen een te grote schuldenlast veronderstelt onder andere een diepgaande studie van de budgettaire capaciteit van de kandidaat-kredietnemer door de geldschieter. Een raadpleging van de CKP is niet genoeg. Wij vinden dat er te veel kredieten te licht worden toegekend. Onbetaalde telecomfacturen toevoegen aan de CKP verandert niets aan de kern van de zaak.
  • Het risico is groot dat de dreiging van registratie een ongerechtvaardigde druk zet op de consument, die dan zou aarzelen om zijn rechten te doen gelden als hij de geëiste betaling wil aanvechten.
  • Nog een risico: foutieve of valse registraties.
  • Overtreding van het proportionaliteitsbeginsel. Zelfs al is de dienst niet onontbeerlijk (een krediet bijvoorbeeld), dan nog zou een toegangsweigering voor een onbetaalde telecomfactuur overdreven zijn.

Vooral omwille van deze redenen zullen wij blijven vechten tegen een uitbreiding van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met schulden die niet gelinkt zijn aan kredieten.

Wat wij willen

Om een efficiënt middel tegen schuld te creëren, zijn wij veeleer gewonnen voor controles op de naleving van de wettelijke verplichting om kredietnemers te informeren en te adviseren.

Factuurproblemen?

Heb je problemen met een bedrijf? Je kunt altijd een klacht versturen via onze klachtenbox

Naar de klachtenbox

Je kunt ook onze juristen contacteren via onze advieslijn "Mijn rechten".

Naar onze advieslijn