Nieuws

Je kunt weer uitstel krijgen voor de afbetaling van je consumentenkrediet

02 februari 2021
consumentenkrediet

De overheid heeft beslist dat de banken ook dit jaar uitstel mogen verlenen voor de afbetaling van een consumentenkrediet. Toch zie je dit beter als het laatste redmiddel, als het echt niet anders kan.

Voor hypotheekleningen werd eerder al beslist dat de kredietnemers ook dit jaar gedurende maximaal drie maanden uitstel van betaling kunnen krijgen. De regering en de banken hebben nu een soortgelijke beslissing genomen voor consumentenkredieten (zoals een autolening). Je kunt tussen 1 februari en eind maart 2021 een (nieuwe) aanvraag indienen om gedurende maximaal drie maanden de afbetaling van zo'n krediet on hold te zetten. Het uitstel kan uiterlijk tot eind juni lopen.

Er is wel een belangrijk verschil met het uitstel voor hypotheekaflossingen: de maandelijkse rente wordt niet kwijtgescholden, zelfs niet voor de meest kwetsbare gezinnen. Maar als de looptijd van een krediet wordt verlengd en de rente ondertussen niet stopt met lopen, zal de kredietnemer méér per maand moeten betalen dan tevoren zodra hij de afbetaling hervat. En de rentetarieven voor een consumentenkrediet zijn vaak erg hoog: tot 17,5 %. De kredietgever doet er dus alleen maar voordeel mee.

Alleen als laatste redmiddel

Consumentenkrediet houdt risico's in. Zeker als het gaat om een lening zonder een precieze bestemming of een kredietopening zoals het krediet dat vaak aan supermarktkaarten is gelinkt. Als de kredietnemer de vervaldagen niet naleeft, wordt hij zwaar bestraft: beëindiging van het contract, forfaitaire schadevergoeding en verwijlintresten, registratie bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren …

Toen de uitstelregeling de eerste keer werd ingevoerd, in mei 2020, uitten wij de vrees dat de schuldenlast van de huishoudens zou verhogen. We adviseerden om de maatregel voor te behouden als laatste redmiddel. We blijven daarbij: maak alleen gebruik van dit betalingsuitstel als je echt geen andere oplossing ziet.

Terloops: de maatregel kende vorig jaar weinig succes. Op een totaal van 7,5 miljoen lopende contracten werd 7 500 maal uitstel verleend, dus ongeveer 0,1 % (bron: Febelfin, oktober 2020).