Nieuws

Nieuwe regels consumentenkrediet: betere bescherming!

01 april 2015
crédit à la conso

De consument-kredietnemer staat zwak tegenover een professionele kredietgever. Vanaf 1/4/2015 zijn echter nieuwe regels ingegaan voor een grotere bescherming, waar wij al lang voor pleiten.

Consumentenkrediet is elk krediet dat voor iets anders dient dan de verwerving van vastgoed. Bijvoorbeeld als u een autofinanciering vraagt of als u een betaalkaart hebt van een winkel waarmee u de uitgaven in schijven kunt afbetalen.

De Belgische wet op het consumentenkrediet is reeds een van de meest consumentvriendelijke binnen Europa. Maar vanaf 1/4/2015 is de bescherming op enkele punten nog verbeterd! We lichten de belangrijkste veranderingen toe waar wij al lang voor pleiten.

Verbod op leurhandel

De definitie van leuren werd uitgebreid.

Daarnaast is het niet langer toegestaan om op openbare plaatsen zoals stations, winkelgalerijen e.d., verkooppunten te organiseren en consumenten te benaderen om een kredietaanbod te doen. 

Prijsvermindering

Het is verboden om een prijsvermindering toe te kennen als de consument bereid is om iets met een kredietkaart te betalen. 

Advies- en infoplicht

Tot nog toe moest een kredietgever of -bemiddelaar reeds "alle nodige inlichtingen" vragen om te kunnen beoordelen of een kandidaat-kredietnemer het krediet zou kunnen terugbetalen. Maar in de praktijk werd daar te vaak niet zorgvuldig gedaan. Voortaan is de verplichting beter afgebakend. Een kredietgever of -bemiddelaar moet nu een gedetailleerde vragenlijst invullen waardoor makkelijker zal kunnen worden nagegaan of hij wel de nodige vragen heeft gesteld. 

Wanbetaling

Wanneer blijkt dat een consument voor meer dan € 1 000 achterstand heeft met de terugbetaling van krediet, mag hem geen nieuw krediet meer worden toegestaan. 

Controle

De FOD Economie mag aan "mystery shopping" doen om te controleren of de wet wordt nageleefd: inspecteurs mogen incognito op pad om zich als gewone kandidaat-kredietnemers voor te doen. Wij hopen alvast dat de overheid daar voldoende middelen voor zal uittrekken. 

Wij zijn tevreden!

De nieuwe regels zijn aanzienlijke verbeteringen voor de consumenten, vooral voor de meest kwetsbare onder hen, want sommige kredietvormen leiden te makkelijk tot overmatige schuldenlast.