Nieuws

Handen af van de minimumrente in de groepsverzekering

21 februari 2020

De verzekeraars willen de gegarandeerde minimumrente van de groepsverzekering weer herzien. Wij verzetten ons hiertegen, want de minimumrente van 1,75 % ligt in realiteit vaak lager.

De meeste groepsverzekeringen die ondernemingen in het voorbije jaar afsloten ten voordele van hun werknemers, boden een minimumrendement van 1,75 %. Assuralia, de federatie van verzekeringsmaatschappijen, vindt dat echter te veel omdat de marktrente bijzonder laag staat.

Reële rente is vaak negatief

Is 1,75 % te veel? Niet als je weet dat deze rente in veel gevallen neerkomt op een rendement van bijna nul procent als je de onderneming na enkele jaren verlaat. Rekening houdend met de inflatie resulteert het brutorendement van 1,75 % vaak zelfs in een negatief reëel rendement.

Daarom vragen wij dat de pensioeninstellingen worden verplicht om een reëel minimumrendement te garanderen (dus na verrekening van de inflatie) van bijvoorbeeld 1 %. Dus als de inflatie 1,2 % bedraagt, zou het totale rendement minstens 2,2 % moeten bedragen. De verzekeraars kunnen het geld soms beleggen met een horizon van veertig jaar. Op zo’n termijn moet het mogelijk zijn om een reëel rendement van 1 % toe te kennen.

Overigens eisen wij al langer dat de verzekeraars bij wet worden verplicht om toe te lichten wat ze exact in portefeuille hebben. Zo zouden we kunnen beoordelen of ze het minimumrendement van 1,75 % al dan niet kunnen garanderen.

Als de rente van de groepsverzekering te laag wordt, zullen heel wat mensen hun vertrouwen in de groepsverzekering verliezen. En dat terwijl de overheid de tweede pensioenpijler net wil versterken. Vergeet ook niet dat er op de premies een taks van 4,4% wordt geheven. Bovendien betalen veel werknemers 20 % belastingen op het gegarandeerde eindkapitaal. En dan houden de verzekeraars nog diverse kosten af.

Beter rendement bij pensioenfondsen

Opvallend genoeg is het geklaag over de minimumrente opnieuw te horen bij de verzekeraars en niet bij de pensioenfondsen. Zouden de verzekeraars dan minder goede investeerders zijn? Het gemiddelde pensioenfonds levert alleszins op lange termijn een hoger rendement op dan de gemiddelde groepsverzekering. Werkgevers zouden zich moeten afvragen of ze de klassieke groepsverzekering niet beter inruilen voor een pensioenfonds of een rendabeler formule van de groepsverzekering zoals tak 23.

Meer info over groepsverzekeringen?

Raadpleeg ons dossier Collectief pensioenplan: 10 weetjes.