Nieuws

Coronavirus: wat is de impact op mijn pensioensparen?

31 maart 2020
coronavirus pensioensparen

Zal de beurscrash ten gevolge van de coronacrisis ertoe leiden dat je nu een kleiner kapitaal zult overhouden aan het pensioensparen dat je aan het opbouwen bent?

De beurscrash laat zich voelen in elke belegging waarbij aandelen in portefeuille zitten. Dus hangt het ervan af in welke pensioenspaarformule je je geldt hebt belegd. Maar ook van het ogenblik waarop het kapitaal wordt uitgekeerd.

Heb je gekozen voor een pensioenspaarfonds bij een bank?

Dan is je geld belegd in een formule zonder gewaarborgd rendement. Maar de fondsen hebben niet allemaal dezelfde risicograad. Het zijn de dynamische fondsen, waarbij vooral in aandelen wordt belegd, die nu de meeste klappen te incasseren krijgen. Medio maart 2020 stelden we vast dat ze in twee maanden tijd met zowat 20 % in waarde waren gedaald. 

Als je niet binnenkort op pensioen gaat, laat je je geld beter waar het zit. Het betreft immers een belegging op lange termijn. Geduld oefenen is dus de boodschap.

In het andere geval heb je pech als je het geld nu echt nodig hebt. Als het enigszins kan, wacht je beter af tot de beurs hersteld is alvorens het opgebouwde kapitaal op te vragen. Je bent immers niet verplicht om je kapitaal op te vragen op het ogenblik dat je de pensioenleeftijd bereikt. 

Is je geld belegd in een pensioenspaarverzekering van "tak 21"?

Dat is een belegging met een gewaarborgd rendement. In dat geval heeft de beurscrash geen of amper invloed op je belegging.

Zit je geld momenteel in een levensverzekering van "tak 44"?

"Tak 44" is een vrij recente formule van levensverzekeringen. Binnen dat contract zijn er twee verschillende componenten, met een andere risicograad. Als je geld momenteel in de "tak 23"-component zit, is het contract gelinkt aan een beleggingsfonds en heb je geen gewaarborgd rendement. Net als bij de pensioenspaarfondsen vallen de grootste verliezen als je voor die "tak 23" hebt gekozen voor een dynamisch fonds. Maar anders dan bij het pensioensparen is er in jouw verzekeringscontract een vaste einddatum. En dat is meestal de dag van je 65e verjaardag. Anders gezegd, als jij binnenkort 65 wordt, zal de verzekeraar het geld uitkeren. Indien je dat kapitaal evenwel niet meteen nodig hebt, kun je het opnieuw in datzelfde product beleggen, maar dan zonder fiscaal voordeel. Dan kom je in dezelfde situatie terecht als iemand die in een pensioenspaarfonds heeft belegd. Als je liever in iets anders wilt beleggen, kun je onze experts contacteren op 02 542 33 51.

BEL 02 542 33 51

Ondanks de huidige crisissituatie blijven wij bij het advies dat wij in ons dossier Pensioensparen: onze Beste Kopen formuleren qua formule die je moet kiezen, al naargelang je leeftijd. Op één punt na, voor personen van 50 jaar of ouder. Normaliter raden we je dan aan om als je eerder al hebt belegd in het tak 23-luik van je tak 44-levensverzekering, het kapitaal dat je zo hebt opgebouwd via de tak 23-component, over te brengen naar de tak 21-component. Dat doe je nu voorlopig beter niet. Laat je geld nog een tijdje in de tak 23. Je kunt wel overwegen om te switchen naar een tak 23 met een meer defensieve insteek.